BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Jiang HC, Sun B, Qiao HQ, Xu J, Piao DX, Yin H. Clinical application of serial operations with preserving spleen. World J Gastroenterol 2001; 7(6): 876-879 [PMID: 11854921 DOI: 10.3748/wjg.v7.i6.876]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v7/i6/876.htm
Number Citing Articles
1
Quan-Da Liu, Kuan-Sheng Ma, Zhen-Ping He, Jun Ding, Xue-Quan Huang, Jia-Hong Dong. Experimental study on the feasibility and safety of radiofrequency ablation for secondary splenomagely and hypersplenismWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(4): 813-817 doi: 10.3748/wjg.v9.i4.813
2
Qiuwen Zhu, Yi Hong, Yuxuan Huang, Yi Zhang, Chang Xie, Renjie Liang, Chenglin Li, Tao Zhang, Hongwei Wu, Jinchun Ye, Xianzhu Zhang, Shufang Zhang, Xiaohui Zou, Hongwei Ouyang. Polyglutamic Acid‐Based Elastic and Tough Adhesive Patch Promotes Tissue Regeneration through In Situ Macrophage ModulationAdvanced Science 2022; 9(17) doi: 10.1002/advs.202106115
3
Fabio Gonçalves Ferreira, Wilma Carvalho Neves Forte, José Cesar Assef, Armando de Capua Jr.. Effect of esophagogastric devascularization with splenectomy on schistossomal portal hypertension patients' immunityArquivos de Gastroenterologia 2007; 44(1): 44 doi: 10.1590/S0004-28032007000100010
4
H.C. Jiang, Y. Gao, W.J. Dai, B. Sun, J. Xu, H.Q. Qiao, Q.H. Meng, C.J. Wu. Ten-Year Experience With Living Related Donated Splenic Transplantation for the Treatment of Hemophilia ATransplantation Proceedings 2006; 38(5): 1483 doi: 10.1016/j.transproceed.2006.03.020
5
Yunzhi Chen, Qiyu Zhang, Yi Liao, Fang Guo, Yi Zhang, Qiqiang Zeng, Wangxun Jin, Hongqi Shi, Mengtao Zhou. A modified canine model of portal hypertension with hypersplenismScandinavian Journal of Gastroenterology 2009; 44(4): 478 doi: 10.1080/00365520802624201
6
Jin-Shan Zhang, Long Li, Wen-Ying Hou, Shu-Li Liu, Mei Diao, Jun Zhang, Qi Li, Mao Ye, An-Xiao Ming, Ning Dong, Wei Cheng. Spleen-preserving proximal splenic-left intrahepatic portal shunt for the treatment of extrahepatic portal hypertension in childrenJournal of Pediatric Surgery 2015; 50(6): 1072 doi: 10.1016/j.jpedsurg.2015.02.048
7
Y. Q. Duan, Y. Y. Gao, X. X. Ni, Y. Wang, L. Feng, P. Liang. Changes in peripheral lymphocyte subsets in patients after partial microwave ablation of the spleen for secondary splenomegaly and hypersplenism: A preliminary studyInternational Journal of Hyperthermia 2007; 23(5): 467 doi: 10.1080/02656730701474533