BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Cao XY, Liu J, Lian ZR, Clayton M, Hu JL, Zhu MH, Fan DM, Feitelson M. Cloning of differentially expressed genes in human hepatocellular carcinoma and nontumor liver. World J Gastroenterol 2001; 7(4): 579-582 [PMID: 11819835 DOI: 10.3748/wjg.v7.i4.579]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v7/i4/579.htm
Number Citing Articles
1
Lian-Jun Yang, Wen-Liang Wang. Preparation of monoclonal antibody against apoptosis-associated antigens of hepatoma cells by subtractive immunizationWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(5): 808-814 doi: 10.3748/wjg.v8.i5.808
2
Xiao Zhong Wang, Dan Li, Qi Min Tao, Na Lin, Zhi Xin Chen. A novel hepatitis B virus X-interactive protein: Cytochrome C oxidase IIIJournal of Gastroenterology and Hepatology 2006; 21(4): 711 doi: 10.1111/j.1440-1746.2006.04139.x
3
Dan Li, Xiao-Zhong Wang, Jie-Ping Yu, Zhi-Xin Chen, Yue-Hong Huang, Qi-Min Tao. Cytochrome C oxidase III interacts with hepatitis B virus X protein <italic>in vivo</italic> by yeast two-hybrid systemWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(19): 2805-2808 doi: 10.3748/wjg.v10.i19.2805
4
Gang Zhang, Mian Long, Zhe-Zhi Wu, Wei-Qun Yu. Mechanical properties of hepatocellular carcinoma cellsWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(2): 243-246 doi: 10.3748/wjg.v8.i2.243
5
Lun-Xiu Qin, Zhao-You Tang, Zeng-Chen Ma, Zhi-Quan Wu, Xin-Da Zhou, Qing-Hai Ye, Yuan Ji, Li-Wen Huang, Hu-Liang Jia, Hui-Chuan Sun, Lu Wang. p53 immunohistochemical scoring: an independent prognostic marker for patients after hepatocellular carcinoma resectionWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(3): 459-463 doi: 10.3748/wjg.v8.i3.459