BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Hua-Biao Chen, De-Xing Fang, Fa-Qing Li, Hui-Ying Jing, Wei-Guo Tan, Su-Qin Li. A novel hepatitis B virus mutant with A-to-G at nt551 in the surface antigen geneWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(2): 304-308 doi: 10.3748/wjg.v9.i2.304
2
Chun-Ling Ma, De-Xing Fang, Hua-Biao Chen, Fa-Qing Li, Hui-Ying Jin, Su-Qin Li, Wei-Guo Tan. A mutation specific polymerase chain reaction for detecting hepatitis B virus genome mutations at nt551World Journal of Gastroenterology 2003; 9(3): 509-512 doi: 10.3748/wjg.v9.i3.509
3
Xiao-Ju Guan, Xiao-Jun Guan, Yu-Zhang Wu, Zheng-Cai Jia, Tong-Dong Shi, Yan Tang. Construction and characterization of an experimental ISCOMS-based hepatitis B polypeptide vaccineWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(2): 294-297 doi: 10.3748/wjg.v8.i2.294