BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Wei-Xin Cao, Jing-Min Ou, Xu-Feng Fei, Zheng-Gang Zhu, Hao-Ran Yin, Min Yan, Yan-Zhen Lin. Methionine-dependence and combination chemotherapy on human gastric cancer cells <italic>in vitro</italic>World Journal of Gastroenterology 2002; 8(2): 230-232 doi: 10.3748/wjg.v8.i2.230
2
Jian-Kun Hu, Zhi-Xin Chen, Zong-Guang Zhou, Bo Zhang, Jing Tian, Jia-Ping Chen, Li Wang, Chao-Hua Wang, Hong-Yan Chen, You-Ping Li. Intravenous chemotherapy for resected gastric cancer: meta-analysis of randomized controlled trialsWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(6): 1023-1028 doi: 10.3748/wjg.v8.i6.1023
3
Jun Hou, Pei-Zhong Lin, Zhi-Feng Chen, Zhen-Wei Ding, Shao-Sheng Li, Fan-Shu Men, Li-Ping Guo, Yu-Tong He, Chui-Yun Qiao, Chui-Lan Guo, Jian-Ping Duan, Deng-Gui Wen. Field Population-based blocking treatment of esophageal epithelia dysplasiaWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(3): 418-422 doi: 10.3748/wjg.v8.i3.418
4
Chang-Cun Guo, Jie Ding, Bo-Rong Pan, Zhao-Cai Yu, Quan-Li Han, Fan-Ping Meng, Na Liu, Dai-Ming Fan. Development of an oral DNA vaccine against MG7-Ag of gastric cancer using attenuated <italic>salmonella typhimurium</italic> as carrierWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(6): 1191-1195 doi: 10.3748/wjg.v9.i6.1191
5
Xi-Xian Yao, Lei Yin, Zhong-Cheng Sun. The expression of hTERT mRNA and cellular immunity in gastric cancer and precancerosisWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(4): 586-590 doi: 10.3748/wjg.v8.i4.586
6
T. Lin, S. Liang, F. Meng, Q. Han, C. Guo, L. Sun, Y. Chen, Z. Liu, Z. Yu, H. Xie, J. Ding, D. Fan. Enhanced immunogenicity and antitumour effects with heterologous prime-boost regime using vaccines based on MG7-Ag mimotope of gastric cancerClinical and Experimental Immunology 2006; 144(2): 319 doi: 10.1111/j.1365-2249.2006.03065.x
7
Shi Jie Wang, Deng Gui Wen, Jing Zhang, Xin Man, Hui Liu. Intensify standardized therapy for esophageal and stomach cancer in tumor hospitalsWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(1): 80-82 doi: 10.3748/wjg.v7.i1.80
8
Yong-Zhan Nie, Feng-Tian He, Zhi-Kui Li, Kai-Chun Wu, Yun-Xin Cao, Bao-Jun Chen, Dai-Ming Fan. Identification of tumor associated single-chain Fv by panning and screening antibody phage library using tumor cellsWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(4): 619-623 doi: 10.3748/wjg.v8.i4.619
9
Run-Hua Feng, Zheng-Gang Zhu, Jian-Fang Li, Bin-Ya Liu, Min Yan, Hao-Ran Yin, Yan-Zhen Lin. Inhibition of human telomerase in MKN-45 cell line by antisense hTR expression vector induces cell apoptosis and growth arrestWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(3): 436-440 doi: 10.3748/wjg.v8.i3.436