BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Ming-Liang Cheng, Jun Wu, Hai-Qin Wang, Lie-Ming Xue, Ying-Zhi Tan, Liu Ping, Cheng-Xiu Li, Neng-Hui Huang, Yu-Mei Yao, Lan-Zheng Ren, Lan Ye, Ling Li, Mei-Lin Jia. Effect of Maotai liquor in inducing metallothioneins and on hepatic stellate cellsWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(3): 520-523 doi: 10.3748/wjg.v8.i3.520
2
JEE-SOO KIM, SHIVENDRA D. SHUKLA. HISTONE H3 MODIFICATIONS IN RAT HEPATIC STELLATE CELLS BY ETHANOLAlcohol and Alcoholism 2005; 40(5): 367 doi: 10.1093/alcalc/agh170
3
Jian-Gao Fan, Liang-Hua Chen, Zheng-Jie Xu, Min-De Zeng. Overexpression of hepatic plasminogen activator inhibitor type 1 mRNA in rabbits with fatty liverWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(5): 710-712 doi: 10.3748/wjg.v7.i5.710
4
Bing-Qing Chen, Ying-Ben Xue, Jia-Ren Liu, Yan-Mei Yang, Yu-Mei Zheng, Xuan-Lin Wang, Rui-Hai Liu. Inhibition of conjugated linoleic acid on mouse forestomach neoplasia induced by benzo (a) pyrene and chemopreventive mechanismsWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(1): 44-49 doi: 10.3748/wjg.v9.i1.44
5
Jian-Gao Fan, Lan Zhong, Zheng-Jie Xu, Li-Yan Tia, Xiao-Dong Ding, Min-Sheng Li, Guo-Liang Wang. Effects of low-calorie diet on steatohepatitis in rats with obesity and hyperlipidemiaWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(9): 2045-2049 doi: 10.3748/wjg.v9.i9.2045
6
Xin Zhang, Wei-Ping Yu, Lei Gao, Kai-Bin Wei, Jiu-Long Ju, Jia-Zhang Xu. Effects of lipopolysaccharides stimulated Kupffer cells on activation of rat hepatic stellate cellsWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(4): 610-613 doi: 10.3748/wjg.v10.i4.610
7
Qi-Kui Chen, Hai-Ying Chen, Kai-Hong Huang, Ying-Qiang Zhong, Ji-Ao Han, Zhao-Hua Zhu, Xiao-Dong Zhou. Clinical features and risk factors of patients with fatty liver in Guangzhou areaWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(6): 899-902 doi: 10.3748/wjg.v10.i6.899
8
Yan Liu, Ichiro Shimizu, Toshihiro Omoya, Susumu Ito, Xiao-Song Gu, Ji Zuo. Protective effect of estradiol on hepatocytic oxidative damageWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(2): 363-366 doi: 10.3748/wjg.v8.i2.363
9
Juan Zhang, Jin-Kun Zhang, Shao-Hong Zhuo, Hai-Bin Chen. Effect of a cancer vaccine prepared by fusions of hepatocarcinoma cells with dendritic cellsWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(5): 690-694 doi: 10.3748/wjg.v7.i5.690
10
Amit Kundu, Prasanta Dey, Jae Hyeon Park, In Su Kim, Seung Jun Kwack, Hyung Sik Kim. EX-527 Prevents the Progression of High-Fat Diet-Induced Hepatic Steatosis and Fibrosis by Upregulating SIRT4 in Zucker RatsCells 2020; 9(5): 1101 doi: 10.3390/cells9051101
11
Lars P. Bechmann, Denis Zahn, Robert K. Gieseler, Christian D. Fingas, Guido Marquitan, Christoph Jochum, Guido Gerken, Scott L. Friedman, Ali Canbay. Resveratrol amplifies profibrogenic effects of free fatty acids on human hepatic stellate cellsHepatology Research 2009; 39(6): 601 doi: 10.1111/j.1872-034X.2008.00485.x
12
Guifen Qiang, Xiuying Yang, Qi Xuan, Lili Shi, Hengai Zhang, Bainian Chen, Xiaoxiu Li, Mian Zu, Dan Zhou, Jing Guo, Haiguang Yang, Li Zhang, Guanhua Du. Salvianolic Acid A Prevents the Pathological Progression of Hepatic Fibrosis in High-Fat Diet-Fed and Streptozotocin-Induced Diabetic RatsThe American Journal of Chinese Medicine 2014; 42(05): 1183 doi: 10.1142/S0192415X14500748
13
Kung-Tung Chen, Rong-Sen Yang. Effects of exercise on lipid metabolism and musculoskeletal fitness in female athletesWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(1): 122-126 doi: 10.3748/wjg.v10.i1.122
14
Guifen Qiang, Li Zhang, Xiuying Yang, Qi Xuan, Lili Shi, Hengai Zhang, Bainian Chen, Xiaoxiu Li, Mian Zu, Dan Zhou, Jing Guo, Haiguang Yang, Guanhua Du. Effect of valsartan on the pathological progression of hepatic fibrosis in rats with type 2 diabetesEuropean Journal of Pharmacology 2012; 685(1-3): 156 doi: 10.1016/j.ejphar.2012.04.028