BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Sun Y, Zhang Z, Zheng CQ, Sang LX. Mucosal lesions of the upper gastrointestinal tract in patients with ulcerative colitis: A review. World J Gastroenterol 2021; 27(22): 2963-2978 [PMID: 34168401 DOI: 10.3748/wjg.v27.i22.2963]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v27/i22/2963.htm
Number Citing Articles
1
Yiyoung Kwon, Eun Sil Kim, Yon Ho Choe, Mi Jin Kim. Increased Demand for Therapeutic Drugs in Pediatric Ulcerative Colitis Patients With Extraintestinal ManifestationsFrontiers in Pediatrics 2022; 10 doi: 10.3389/fped.2022.853019
2
Ruihua Ye, Qingyun Guo, Jiaqiang Huang, Zixu Wang, Yaoxing Chen, Yulan Dong. Eucommia ulmoides polysaccharide modified nano-selenium effectively alleviated DSS-induced colitis through enhancing intestinal mucosal barrier function and antioxidant capacityJournal of Nanobiotechnology 2023; 21(1) doi: 10.1186/s12951-023-01965-5
3
Xinmiao Tang, Yue Cui, Bo Feng. The chemical constituents and metabolite profiles of Huangqin decoction in normal and ulcerative colitis rats by UHPLC-Q-TOF/MS analysisJournal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2024; 237: 115763 doi: 10.1016/j.jpba.2023.115763
4
Arzu GULİYEVA, Gulnar GULİYEVA. The Effectiveness of Complex Treatment of Ulcerative Colitis in Integrative MedicineJournal of Apitherapy and Nature 2023; 6(1): 11 doi: 10.35206/jan.1319777
5
Masako Nakayama, Tomomi Sugita, Yuta Okada, Keita Kasamaki, Kanako Ogura, Megumi Tamura, Ryouji Ichijima, Akiko Haruta, Takuji Gotoda, Hirofumi Kogure. A case of ulcerative colitis complicated with esophageal ulcerProgress of Digestive Endoscopy 2023; 102(1): 46 doi: 10.11641/pde.102.1_46
6
Mengyuan Wang, Liying Liu, Yifei Wang, Yijun Liang, Gaobiao Li, Xiangfeng Lu, Mingxing Liu, Heng Yang, Zihao Liu, Zi Lin, Zhiying Wang, Xiaobin Zao, Shuxin Zhang. A new rat model of chronic relapsing ulcerative colitis with traditional Chinese medicine syndrome of yang deficiency and dampness stagnationPharmacological Research - Modern Chinese Medicine 2023; 8: 100295 doi: 10.1016/j.prmcm.2023.100295
7
Dorota Wójcik-Pastuszka, Kinga Barczyszyn, Witold Musiał. The Influence of the Hydrophobic Polymeric Coating on 5-ASA Release from the Bipolymeric Milibeads with Amidated PectinMaterials 2021; 14(14): 3924 doi: 10.3390/ma14143924
8
Karolinny Cristiny de Oliveira Vieira, Ana Beatriz Batista da Silva, Suelen Aparecida Felício, Fábio Santos Lira, Caíque de Figueiredo, Eugenia Bezirtzoglou, Valéria Cataneli Pereira, Wilson Romero Nakagaki, Gisele Alborghetti Nai, Lizziane Kretli Winkelströter. Orange juice containing Pediococcus acidilactici CE51 modulates the intestinal microbiota and reduces induced inflammation in a murine model of colitisScientific Reports 2023; 13(1) doi: 10.1038/s41598-023-45819-4
9
Keiji Ozeki, Takahito Katano, Satoshi Tanida, Hiromi Kataoka. Pyostomatitis Vegetans and Pyoderma Gangrenosum after Total ColectomyInternal Medicine 2023; 62(4): 661 doi: 10.2169/internalmedicine.9802-22
10
Ming Wu, Hongrui Ping, Kun Wang, Hui Ding, Meng Zhang, Ziqiong Yang, Qian Du. Oral delivery of pectin-chitosan hydrogels entrapping macrophage-targeted curcumin-loaded liposomes for the treatment of ulcerative colitisInternational Journal of Pharmaceutics 2023; 647: 123510 doi: 10.1016/j.ijpharm.2023.123510
11
Kaihui Zhang, Zenghui Lu, Qian Wang, Fangle Liu, Meiqi Wang, Chaozhan Lin, Chenchen Zhu. Pharmacokinetic Study of Four Major Bioactive Components of Liandan Xiaoyan Formula in Ulcerative Colitis and Control Rats Using UPLC-MS/MSFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.936846
12
Chloé Girard, Martha Dirks, Colette Deslandres. Tofacitinib to Treat Severe Acute Refractory Colitis in a Teenager: Case Report and Review of the LiteratureJPGN Reports 2022; 3(3): e241 doi: 10.1097/PG9.0000000000000241
13
Bo Peng, Linyun Xue, Qian Yu, Tian Zhong. Ellagic acid alleviates TNBS-induced intestinal barrier dysfunction by regulating mucin secretion and maintaining tight junction integrity in ratsInternational Journal of Food Sciences and Nutrition 2023; 74(4): 476 doi: 10.1080/09637486.2023.2230525
14
Ching-Wen Yang, Yu-Chien Kao, Pei-Chun Lin, Hsi-Yuan Chien, Sheng-Chieh Lin, Yu-Hsien Lee, Yen-Lin Huang, Shiuh-Bin Fang. Case Report: Proteinase 3 Antineutrophil Cytoplasmic Antibody-Associated Ulcerative Colitis Presenting as Recurrent Intestinal Pseudo-Obstruction in a Teenage Patient With in situ Proteinase 3 Immunohistochemical StainingFrontiers in Pediatrics 2022; 10 doi: 10.3389/fped.2022.822491
15
Qingjie Fan, Wenjie Dai, Mechou Li, Tiantong Wang, Xinran Li, Zhaobin Deng, Wenzhe Li, Ming Li. Inhibition of α2,6-sialyltransferase relieves symptoms of ulcerative colitis by regulating Th17 cells polarizationInternational Immunopharmacology 2023; 125: 111130 doi: 10.1016/j.intimp.2023.111130
16
Dandan CHEN, Lu YE, Yongpan LIU, Jingxia YU, Siyi NI, Yi CHEN, Jihong ZHONG. Celastrol activates mitochondrial autophagy through Nur77-TRAF2-p62/SQSTM1 pathway in the treatment of experimental colitisMinerva Pediatrics 2023; 75(5) doi: 10.23736/S2724-5276.23.07258-0
17
Yafei Guo, Yang Li, Qiang Cao, Leilei Ye, Junmei Wang, Mei Guo. The Function of Natural Polysaccharides in the Treatment of Ulcerative ColitisFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.927855
18
Su Zhou, Jiaying Yang, Yani Pan, Xinyu Feng, Hao Hu, Shicheng Ma, Cansong Ou, Fangyuan Fan, Shuying Gong, Yuefei Wang, Ping Chen, Qiang Chu. Pu’ er raw tea extract alleviates DSS-induced colitis in mice by restoring intestinal barrier function and maintaining gut microbiota homeostasisFood Bioscience 2023; 53: 102750 doi: 10.1016/j.fbio.2023.102750
19
Yujiao Yan, Shusheng Yin, Xueyan Bian, Junhui Li, Peng Wei, Xi Guo, Jingjie Zhou, Xiajuan Yao, Hong Hu, Deliang Kong, Haibing Hua, Yongming Li. Gas chromatography-mass spectrometry-based metabolomics reveals the potential mechanism of action of saikosaponin D against DSS-induced acute ulcerative colitisPhytochemistry Letters 2023; 57: 133 doi: 10.1016/j.phytol.2023.08.005
20
Rosa Direito, Sandra Maria Barbalho, Maria Eduardo Figueira, Giulia Minniti, Gabriel Magno de Carvalho, Bárbara de Oliveira Zanuso, Ana Rita de Oliveira dos Santos, Natália de Góes Corrêa, Victória Dogani Rodrigues, Ricardo de Alvares Goulart, Elen Landgraf Guiguer, Adriano Cressoni Araújo, Henrique Bosso, Lucas Fornari Laurindo. Medicinal Plants, Phytochemicals and Regulation of the NLRP3 Inflammasome in Inflammatory Bowel Diseases: A Comprehensive ReviewMetabolites 2023; 13(6): 728 doi: 10.3390/metabo13060728
21
Fang Li, Yanping Yang, Junli Ge, Chunxia Wang, Zhengjun Chen, Qin Li, Fude Yang. Multi-omics revealed the mechanisms of Codonopsis pilosula aqueous extract in improving UC through blocking abnormal activation of PI3K/Akt signaling pathwayJournal of Ethnopharmacology 2024; 319: 117220 doi: 10.1016/j.jep.2023.117220
22
Shu Shang, Jian Zhu, Xi Liu, Wei Wang, Tingting Dai, Li Wang, Baojun Li. The Impacts of Fecal Microbiota Transplantation from Same Sex on the Symptoms of Ulcerative Colitis PatientsPolish Journal of Microbiology 2023; 72(3): 247 doi: 10.33073/pjm-2023-025
23
Xu Zhang, Ting Wang, Yu Miao, Wan Lin, Litao Zhu, Xiangkun Meng, Feixiong Zhang. Dauricine exhibits anti‐inflammatory property against acute ulcerative colitis via the regulation of NF‐κB pathwayCell Biochemistry and Function 2023; 41(6): 713 doi: 10.1002/cbf.3826
24
Zhengyan Wang, Ying Wang, Jing Yan, Yuchi Wei, Yinzhen Zhang, Xukai Wang, Xiangyang Leng. Analysis of cuproptosis-related genes in Ulcerative colitis and immunological characterization based on machine learningFrontiers in Medicine 2023; 10 doi: 10.3389/fmed.2023.1115500
25
Lucas Fornari Laurindo, Ana Rita de Oliveira dos Santos, Antonelly Cassio Alves de Carvalho, Marcelo Dib Bechara, Elen Landgraf Guiguer, Ricardo de Alvares Goulart, Renata Vargas Sinatora, Adriano Cressoni Araújo, Sandra Maria Barbalho. Phytochemicals and Regulation of NF-kB in Inflammatory Bowel Diseases: An Overview of In Vitro and In Vivo EffectsMetabolites 2023; 13(1): 96 doi: 10.3390/metabo13010096