BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Hara Y, Goda K, Dobashi A, Ohya TR, Kato M, Sumiyama K, Mitsuishi T, Hirooka S, Ikegami M, Tajiri H. Short- and long-term outcomes of endoscopically treated superficial non-ampullary duodenal epithelial tumors. World J Gastroenterol 2019; 25(6): 707-718 [PMID: 30783374 DOI: 10.3748/wjg.v25.i6.707]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i6/707.htm
Number Citing Articles
1
Torsten Herzog, Waldemar Uhl. Periampulläre Tumoren: Epidemiologie, Klassifikation und DiagnostikOnkologie up2date 2021; 3(01): 35 doi: 10.1055/a-1302-9457
2
Masaki Takinami, Naomi Kakushima, Masao Yoshida, Keiko Sasaki, Kohei Takizawa, Yohei Yabuuchi, Noboru Kawata, Yoshihiro Kishida, Sayo Ito, Kenichiro Imai, Kinichi Hotta, Hirotoshi Ishiwatari, Hiroyuki Matsubayashi, Hiroyuki Ono. Endoscopic features of submucosal invasive non‐ampullary duodenal carcinomasJournal of Gastroenterology and Hepatology 2020; 35(5): 821 doi: 10.1111/jgh.14870
3
Torsten Herzog, Waldemar Uhl. Periampulläre Tumoren: Therapie und PrognoseOnkologie up2date 2021; 3(02): 127 doi: 10.1055/a-1382-5917
4
Kenichiro Okimoto, Daisuke Maruoka, Tomoaki Matsumura, Kengo Kanayama, Naoki Akizue, Yuki Ohta, Takashi Taida, Keiko Saito, Yosuke Inaba, Yohei Kawasaki, Makoto Arai, Jun Kato, Naoya Kato. Utility of underwater EMR for nonpolypoid superficial nonampullary duodenal epithelial tumors ≤20 mmGastrointestinal Endoscopy 2021;  doi: 10.1016/j.gie.2021.07.011
5
Koshiro Tsutsumi, Motohiko Kato, Naomi Kakushima, Mikitaka Iguchi, Yorimasa Yamamoto, Kengo Kanetaka, Toshio Uraoka, Mitsuhiro Fujishiro, Masayuki Sho. Efficacy of endoscopic preventive procedures to reduce delayed adverse events after endoscopic resection of superficial nonampullary duodenal epithelial tumors: a meta-analysis of observational comparative trialsGastrointestinal Endoscopy 2021; 93(2): 367 doi: 10.1016/j.gie.2020.08.017
6
Linfu Zheng, Dazhou Li, Chuanshen Jiang, Xiaolan Zhang, Rong Wang, Xiangpeng Zeng, Yunping Zheng, Junguo Chen, Jianting Qiu, Dehua Zeng, Wen Wang. Clinical characteristics of non-ampullary duodenal polyps in the elderly and the outcomes of endoscopic mucosal resectionMedicine 2020; 99(47): e23429 doi: 10.1097/MD.0000000000023429
7
Yosuke Toya, Masaki Endo, Shun Yamada, Tomofumi Oizumi, Toshifumi Morishita, Risaburo Akasaka, Shunichi Yanai, Shotaro Nakamura, Makoto Eizuka, Noriyuki Uesugi, Tamotsu Sugai, Takayuki Matsumoto. The mucin phenotype does not affect the endoscopic resection outcome of non-ampullary duodenal epithelial tumorsEndoscopy International Open 2021; 9(09): E1297 doi: 10.1055/a-1477-3186
8
Mari Mizutani, Motohiko Kato, Motoki Sasaki, Teppei Masunaga, Yoko Kubosawa, Yukie Hayashi, Yoshiyuki Kiguchi, Yusaku Takatori, Makoto Mutaguchi, Noriko Matsuura, Atsushi Nakayama, Seiichiro Fukuhara, Kaoru Takabayashi, Tadateru Maehata, Takanori Kanai, Naohisa Yahagi. Predictors of technical difficulty for complete closure of mucosal defects after duodenal endoscopic resectionGastrointestinal Endoscopy 2021; 94(4): 786 doi: 10.1016/j.gie.2021.04.017
9
Kingo Hirasawa, Yuichiro Ozeki, Atsushi Sawada, Chiko Sato, Ryosuke Ikeda, Masafumi Nishio, Takehide Fukuchi, Ryosuke Kobayashi, Makomo Makazu, Masataka Taguri, Shin Maeda. Appropriate endoscopic treatment selection and surveillance for superficial non-ampullary duodenal epithelial tumorsScandinavian Journal of Gastroenterology 2021; 56(3): 342 doi: 10.1080/00365521.2020.1867896
10
Andreas Probst, Simone Freund, Lukas Neuhaus, Alanna Ebigbo, Georg Braun, Stefan Goelder, Tobias Weber, Bruno Märkl, Matthias Anthuber, Helmut Messmann. Complication risk despite preventive endoscopic measures in patients undergoing endoscopic mucosal resection of large duodenal adenomasEndoscopy 2020; 52(10): 847 doi: 10.1055/a-1144-2767
11
Masao Yoshida, Yohei Yabuuchi, Naomi Kakushima, Motohiko Kato, Mikitaka Iguchi, Yorimasa Yamamoto, Kengo Kanetaka, Toshio Uraoka, Mitsuhiro Fujishiro, Masayuki Sho. The incidence of non‐ampullary duodenal cancer in Japan: The first analysis of a national cancer registryJournal of Gastroenterology and Hepatology 2021; 36(5): 1216 doi: 10.1111/jgh.15285
12
Yosuke Toya, Masaki Endo, Tomofumi Oizumi, Risaburo Akasaka, Shunichi Yanai, Keisuke Kawasaki, Shotaro Nakamura, Makoto Eizuka, Yasuko Fujita, Noriyuki Uesugi, Kazuyuki Ishida, Tamotsu Sugai, Takayuki Matsumoto. Diagnostic algorithm of magnifying endoscopy with crystal violet staining for non‐ampullary duodenal epithelial tumorsDigestive Endoscopy 2020; 32(7): 1066 doi: 10.1111/den.13640
13
Ryo Matsumoto, Kengo Kanetaka, Yasuhiro Maruya, Shun Yamaguchi, Shinichiro Kobayashi, Daisuke Miyamoto, Ken Ohnita, Yusuke Sakai, Keiichi Hashiguchi, Kazuhiko Nakao, Susumu Eguchi. The Efficacy of Autologous Myoblast Sheet Transplantation to Prevent Perforation After Duodenal Endoscopic Submucosal Dissection in Porcine ModelCell Transplantation 2020; 29: 096368972096388 doi: 10.1177/0963689720963882
14
Motohiko Kato, Takanori Kanai, Naohisa Yahagi. Endoscopic resection of superficial non‐ampullary duodenal epithelial tumorDEN Open 2022; 2(1) doi: 10.1002/deo2.54
15
Kazuya Akahoshi, Masaru Kubokawa, Kazuki Inamura, Kazuaki Akahoshi, Yuki Shiratsuchi, Shinichi Tamura. Current Challenge: Endoscopic Submucosal Dissection of Superficial Non-ampullary Duodenal Epithelial TumorsCurrent Treatment Options in Oncology 2020; 21(12) doi: 10.1007/s11864-020-00796-y
16
Yuko Hara, Kenichi Goda, Shinichi Hirooka, Takehiro Mitsuishi, Masahiro Ikegami, Kazuki Sumiyama. Association between Endoscopic Milk-White Mucosa, Epithelial Intracellular Lipid Droplets, and Histological Grade of Superficial Non-Ampullary Duodenal Epithelial TumorsDiagnostics 2021; 11(5): 769 doi: 10.3390/diagnostics11050769
17
Seiichiro Fukuhara, Motohiko Kato, Eisuke Iwasaki, Motoki Sasaki, Koshiro Tsutsumi, Yoshiyuki Kiguchi, Teppei Akimoto, Yusaku Takatori, Atsushi Nakayama, Tadateru Maehata, Kazuhiro Minami, Haruhiko Ogata, Takanori Kanai, Naohisa Yahagi. Management of perforation related to endoscopic submucosal dissection for superficial duodenal epithelial tumorsGastrointestinal Endoscopy 2020; 91(5): 1129 doi: 10.1016/j.gie.2019.09.024