BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Chen XY, Cai CZ, Yu ML, Feng ZM, Zhang YW, Liu PH, Zeng H, Yu CH. LB100 ameliorates nonalcoholic fatty liver disease via the AMPK/Sirt1 pathway. World J Gastroenterol 2019; 25(45): 6607-6618 [PMID: 31832001 DOI: 10.3748/wjg.v25.i45.6607]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i45/6607.htm
Number Citing Articles
1
Zhang-Jie Yang, Yu-Xin Wang, Shuai Zhao, Na Hu, Dong-Mei Chen, Hui-Ming Ma. SIRT 3 was involved in Lycium barbarum seed oil protection testis from oxidative stress: in vitro and in vivo analysesPharmaceutical Biology 2021; 59(1): 1312 doi: 10.1080/13880209.2021.1961822
2
Mona Qushawy, Yasmin Mortagi, Reem Alshaman, Hatem I. Mokhtar, Fatma Azzahraa Hisham, Abdullah Alattar, Dong Liang, Eman T. Enan, Amira H. Eltrawy, Zainab H. Alamrani, Sara A. Alshmrani, Sawsan A. Zaitone. Formulation and Characterization of O/W Nanoemulsions of Hemp Seed Oil for Protection from Steatohepatitis: Analysis of Hepatic Free Fatty Acids and Oxidation MarkersPharmaceuticals 2022; 15(7): 864 doi: 10.3390/ph15070864
3
Gulisudumu Maitiabula, Feng Tian, Peng Wang, Li Zhang, Xuejin Gao, Songlin Wan, Haifeng Sun, Jianbo Yang, Yupeng Zhang, Tingting Gao, Bin Xue, Chaojun Li, Jieshou Li, Xinying Wang. Liver PP2A-Cα Protects From Parenteral Nutrition-associated Hepatic SteatosisCellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology 2022; 14(3): 669 doi: 10.1016/j.jcmgh.2022.05.008
4
Yuxin Wang, Zhangjie Yang, Lingling Yang, Qian Zou, Shuai Zhao, Na Hu, Dongmei Chen, Ruiqin Cui, Huiming Ma. Liuweidihuang Pill Alleviates Inflammation of the Testis via AMPK/SIRT1/NF-κB Pathway in Aging RatsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/2792738
5
Gajalakshmi Singuru, Sriravali Pulipaka, Altab Shaikh, Sai Balaji Andugulapati, Rajamannar Thennati, Srigiridhar Kotamraju. Therapeutic efficacy of mitochondria-targeted esculetin in the improvement of NAFLD-NASH via modulating AMPK-SIRT1 axisInternational Immunopharmacology 2023; 124: 111070 doi: 10.1016/j.intimp.2023.111070
6
Ying Chen, Jiali Li, Meng Zhang, Wei Yang, Wenqi Qin, Qinzhou Zheng, Yanhui Chu, Yan Wu, Dan Wu, Xiaohuan Yuan. 11β-HSD1 Inhibitor Alleviates Non-Alcoholic Fatty Liver Disease by Activating the AMPK/SIRT1 Signaling PathwayNutrients 2022; 14(11): 2358 doi: 10.3390/nu14112358
7
Xiaotong Su, Linglin Lai, Xu Li, Wenna Li, Zhentao Mo, Yiqi Li, Lu Xiao, Wenjun Wang, Feng Wang. DMC (2′,4′‐dihydroxy‐6′‐methoxy‐3′,5′‐dimethylchalcone) enhances exercise tolerance via the AMPK‐SIRT1‐PGC‐1α pathway in mice fed a high‐fat dietPhytotherapy Research 2023; 37(10): 4488 doi: 10.1002/ptr.7914
8
So-Won Heo, Kyung-Sook Chung, Young-Seo Yoon, Soo-Yeon Kim, Hye-Shin Ahn, Yu-Kyong Shin, Sun-Hee Lee, Kyung-Tae Lee. Standardized Ethanol Extract of Cassia mimosoides var. nomame Makino Ameliorates Obesity via Regulation of Adipogenesis and Lipogenesis in 3T3-L1 Cells and High-Fat Diet-Induced Obese MiceNutrients 2023; 15(3): 613 doi: 10.3390/nu15030613
9
Guang-Yan Wang, Xiao-Yan Zhang, Chun-Jiong Wang, You-Fei Guan. Emerging novel targets for nonalcoholic fatty liver disease treatment: Evidence from recent basic studiesWorld Journal of Gastroenterology 2023; 29(1): 75-95 doi: 10.3748/wjg.v29.i1.75
10
Courtney D. McGinnis, Erin Q. Jennings, Peter S. Harris, James J. Galligan, Kristofer S. Fritz. Biochemical Mechanisms of Sirtuin-Directed Protein Acylation in Hepatic Pathologies of Mitochondrial DysfunctionCells 2022; 11(13): 2045 doi: 10.3390/cells11132045
11
Junyi Ling, Lu Hua, Yi Qin, Tianye Gu, Shengyang Jiang, Jianya Zhao. Perfluorooctane sulfonate promotes hepatic lipid accumulation and steatosis in high‐fat diet mice through AMP‐activated protein kinase/acetyl‐CoA carboxylase (AMPK/ACC) pathwayJournal of Applied Toxicology 2023; 43(2): 312 doi: 10.1002/jat.4383
12
Putri Anggreini, Hadi Kuncoro, Sri Sumiwi, Jutti Levita. Role of the AMPK/SIRT1 pathway in non‑alcoholic fatty liver disease (Review)Molecular Medicine Reports 2022; 27(2) doi: 10.3892/mmr.2022.12922
13
Shoubo Chen, Jingfang Ye, Guozhong Wu, Jinnan Shi, Xiang Li, Xiangrong Chen, Wenhua Wu. Histone Deacetylase 3 Inhibition Ameliorates Microglia-Mediated Neuro-Inflammation Via the SIRT1/Nrf2 Pathway After Traumatic Spinal Cord InjuryNeurorehabilitation and Neural Repair 2023; 37(8): 503 doi: 10.1177/15459683231183716
14
Yiping Li, Yang Liu, Zhiwei Chen, Kaiyue Tang, Lili Yang, Yuwei Jiang, Jue Wang, Ping Huang, Jianyi Wang, Peiyong Zheng, Haiyan Song. Protopanaxadiol ameliorates NAFLD by regulating hepatocyte lipid metabolism through AMPK/SIRT1 signaling pathwayBiomedicine & Pharmacotherapy 2023; 160: 114319 doi: 10.1016/j.biopha.2023.114319
15
Lin Zhu, Jie-Jie Xu, Hai-Di Li, Juan-Juan Li, Miao Cheng, Xue-Ni Niu, Peng-Cheng Jia, Jing-Yu Liu, Cheng Huang, Xiong-Wen Lv, Jun Li. Berberine Ameliorates Abnormal Lipid Metabolism via the Adenosine Monophosphate–Activated Protein Kinase/Sirtuin 1 Pathway in Alcohol-Related Liver DiseaseLaboratory Investigation 2023; 103(4): 100041 doi: 10.1016/j.labinv.2022.100041
16
Fan Yang, Ping Huang, Liandong Shi, Feng Liu, Aimei Tang, Shaohui Xu. <p>Phoenixin 14 Inhibits High-Fat Diet-Induced Non-Alcoholic Fatty Liver Disease in Experimental Mice</p>Drug Design, Development and Therapy 2020; : 3865 doi: 10.2147/DDDT.S258857
17
Parcival Maissan, Eva Mooij, Matteo Barberis. Sirtuins-Mediated System-Level Regulation of Mammalian Tissues at the Interface between Metabolism and Cell Cycle: A Systematic ReviewBiology 2021; 10(3): 194 doi: 10.3390/biology10030194
18
Ning Zhang, Tong Liu, Jianan Wang, Yingying Xiao, Ying Zhang, Jun Dai, Zhihong Ma, Donglai Ma. Si-Ni-San Reduces Hepatic Lipid Deposition in Rats with Metabolic Associated Fatty Liver Disease by AMPK/SIRT1 PathwayDrug Design, Development and Therapy 2023; : 3047 doi: 10.2147/DDDT.S417378
19
Rui Jia, Li-Ping Cao, Jin-Liang Du, Qin He, Zheng-Yan Gu, Galina Jeney, Pao Xu, Guo-Jun Yin. Effects of High-Fat Diet on Steatosis, Endoplasmic Reticulum Stress and Autophagy in Liver of Tilapia (Oreochromis niloticus)Frontiers in Marine Science 2020; 7 doi: 10.3389/fmars.2020.00363
20
Nan Xu, Huijuan Luo, Minyao Li, Jiazhen Wu, Xue Wu, Liping Chen, Yuxuan Gan, Fengkun Guan, Mengyao Li, Ziren Su, Jiannan Chen, Yuhong Liu. β-patchoulene improves lipid metabolism to alleviate non-alcoholic fatty liver disease via activating AMPK signaling pathwayBiomedicine & Pharmacotherapy 2021; 134: 111104 doi: 10.1016/j.biopha.2020.111104
21
Hengte Xing, Chuancai Liang, Chenyu Wang, Xiongfeng Xu, Yong Hu, Bo Qiu. Metformin mitigates cholesterol accumulation via the AMPK/SIRT1 pathway to protect osteoarthritis chondrocytesBiochemical and Biophysical Research Communications 2022; 632: 113 doi: 10.1016/j.bbrc.2022.09.074
22
Dandan Wang, Zequn Yin, Lan Han, Mengxue Zhang, Huaxin Li, Xiaoxiao Yang, Yuanli Chen, Shuang Zhang, Jihong Han, Yajun Duan. Ascorbic acid inhibits transcriptional activities of LXRα to ameliorate lipid metabolism disorderJournal of Functional Foods 2022; 88: 104901 doi: 10.1016/j.jff.2021.104901
23
Luke He, Ghufran S. Babar, Jacob M. Redel, Sabetha L. Young, Callie E. Chagas, Wayne V. Moore, Yun Yan. Sugar Intake - Risks and Benefits and the Global Diabetes Epidemic2021;  doi: 10.5772/intechopen.95754
24
Jing Fan, Zhihui Zhao, Haochen Wu, Xibi Fang, Fengshuai Miao, Xuanxu Chen, Xinyi Jiang, Jing Li, Ping Jiang, Haibin Yu. Syndecan-3 Coregulates Milk Fat Metabolism and Inflammatory Reactions in Bovine Mammary Epithelial Cells through AMPK/SIRT1 Signaling PathwayInternational Journal of Molecular Sciences 2023; 24(7): 6657 doi: 10.3390/ijms24076657
25
Howard Yu, Sahil Zaveri, Zeeshan Sattar, Michael Schaible, Brais Perez Gandara, Anwar Uddin, Lucas R. McGarvey, Michael Ohlmeyer, Patrick Geraghty. Protein Phosphatase 2A as a Therapeutic Target in Pulmonary DiseasesMedicina 2023; 59(9): 1552 doi: 10.3390/medicina59091552
26
Panpan Zhao, Xiaomin Li, Qiankun Yang, Yingzhi Lu, Guanglu Wang, Haitao Yang, Jingquan Dong, Honggang Zhang. Malvidin alleviates mitochondrial dysfunction and ROS accumulation through activating AMPK-α/UCP2 axis, thereby resisting inflammation and apoptosis in SAE miceFrontiers in Pharmacology 2023; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.1038802
27
Rossella Palma, Annamaria Pronio, Mario Romeo, Flavia Scognamiglio, Lorenzo Ventriglia, Vittorio Maria Ormando, Antonietta Lamazza, Stefano Pontone, Alessandro Federico, Marcello Dallio. The Role of Insulin Resistance in Fueling NAFLD Pathogenesis: From Molecular Mechanisms to Clinical ImplicationsJournal of Clinical Medicine 2022; 11(13): 3649 doi: 10.3390/jcm11133649
28
Xiaojuan Fei, Meilin Jin, Yuqin Wang, Taotao Li, Zengkui Lu, Zehu Yuan, Huihua Wang, Jian Lu, Kai Quan, Ran Di, Caihong Wei, Abdul Qadir Syed. Transcriptome reveals key microRNAs involved in fat deposition between different tail sheep breedsPLOS ONE 2022; 17(3): e0264804 doi: 10.1371/journal.pone.0264804
29
Claudia Theys, Dorien Lauwers, Claudina Perez-Novo, Wim Vanden Berghe. PPARα in the Epigenetic Driver Seat of NAFLD: New Therapeutic Opportunities for Epigenetic Drugs?Biomedicines 2022; 10(12): 3041 doi: 10.3390/biomedicines10123041
30
Subhajit Roy, Punnag Saha, Dipro Bose, Ayushi Trivedi, Madhura More, Shuo Xiao, Anna Mae Diehl, Saurabh Chatterjee. Hepatic NLRP3-Derived Hsp70 Binding to TLR4 Mediates MASLD to MASH Progression upon Inhibition of PP2A by Harmful Algal Bloom Toxin Microcystin, a Second HitInternational Journal of Molecular Sciences 2023; 24(22): 16354 doi: 10.3390/ijms242216354
31
Yunqing Li, NingJing Liang, Tingting Tang, Zhijian Zheng, Muting Chen, Jiao Mo, Ning Zhang, Simi Liao, Yu Lei, Yijie Wu, Chunhua Lan, Huan Ding, Bingxin Du, Mei Feng, Xinhang Wang, Xiaoying Li, Yue Huang, Cailing Lu, Shen Tang, Xiyi Li. Low-dose benzo[a]pyrene exposure induces hepatic lipid deposition through LCMT1/PP2Ac-mediated autophagy inhibitionFood and Chemical Toxicology 2023; 179: 113986 doi: 10.1016/j.fct.2023.113986
32
Tuğba Çelik Samancı, Alpaslan Gökçimen, Tuncay Kuloğlu, Murat Boyacıoğlu, Yurdun Kuyucu, Sait Polat. Biochemical and Histopathological Investigation of Liver Tissues on High Fat Diet Fed RatsMeandros Medical and Dental Journal 2022; 23(1): 101 doi: 10.4274/meandros.galenos.2021.32932
33
Dong Peng, Han-Zi Qiao, Hong-Yu Tan, Yi-Xue Wang, Dan Luo, Li-Jun Qiao, Ye-Feng Cai, Shi-Jie Zhang, Qi Wang, Li Guan. Ligustilide ameliorates cognitive impairment via AMPK/SIRT1 pathway in vascular dementia ratMetabolic Brain Disease 2022; 37(5): 1401 doi: 10.1007/s11011-022-00947-0