BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Pegah Golabi, Logan Rhea, Linda Henry, Zobair M. Younossi. Hepatocellular carcinoma and non-alcoholic fatty liver diseaseHepatology International 2019; 13(6): 688 doi: 10.1007/s12072-019-09995-8
2
Yingying Zhao, Huichun Xing, Xiaomei Wang, Weini Ou, Hong Zhao, Ben Li, Yue Li, Ying Duan, Liwei Zhuang, Wei Li, Danying Cheng, Min Quan, Yu Zhang, Shibo Ji. Management of Diabetes Mellitus in Patients with Chronic Liver DiseasesJournal of Diabetes Research 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/6430486