BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Roberto de Paula do Nascimento, Ana Paula da Fonseca Machado, Julio Galvez, Cinthia Baú Betim Cazarin, Mario Roberto Maróstica Junior. Ulcerative colitis: Gut microbiota, immunopathogenesis and application of natural products in animal modelsLife Sciences 2020; 258: 118129 doi: 10.1016/j.lfs.2020.118129
2
Xingjiang Hu, Nana Xu, Xi Yang, Xi Hu, Yunliang Zheng, Qiao Zhang. Nigella A ameliorates inflammation and intestinal flora imbalance in DSS induced colitis miceAMB Express 2020; 10(1) doi: 10.1186/s13568-020-01114-3
3
Qiao Zhang, NaNa Xu, Xingjiang Hu, Yunliang Zheng. Anti-colitic effects of Physalin B on dextran sodium sulfate-induced BALB/c mice by suppressing multiple inflammatory signaling pathwaysJournal of Ethnopharmacology 2020; 259: 112956 doi: 10.1016/j.jep.2020.112956
4
Zhongmei Sun, Junxiang Li, Yi Dai, Wenting Wang, Rui Shi, Zhibin Wang, Panghua Ding, Qiongqiong Lu, Hui Jiang, Wenjing Pei, Xingjie Zhao, Yi Guo, Jiali Liu, Xiang Tan, Tangyou Mao. Indigo Naturalis Alleviates Dextran Sulfate Sodium-Induced Colitis in Rats via Altering Gut MicrobiotaFrontiers in Microbiology 2020; 11 doi: 10.3389/fmicb.2020.00731
5
Tzu-Lung Lin, Chia-Chen Lu, Wei-Fan Lai, Ting-Shu Wu, Jang-Jih Lu, Young-Mao Chen, Chi-Meng Tzeng, Hong-Tao Liu, Hong Wei, Hsin-Chih Lai. Role of gut microbiota in identification of novel TCM-derived active metabolitesProtein & Cell 2020;  doi: 10.1007/s13238-020-00784-w