BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Xiang XH, Yang L, Zhang X, Ma XH, Miao RC, Gu JX, Fu YN, Yao Q, Zhang JY, Liu C, Lin T, Qu K. Seven-senescence-associated gene signature predicts overall survival for Asian patients with hepatocellular carcinoma. World J Gastroenterol 2019; 25(14): 1715-1728 [PMID: 31011256 DOI: 10.3748/wjg.v25.i14.1715]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i14/1715.htm
Number Citing Articles
1
Aroosha Raja, Farhan Haq. Molecular classification of hepatocellular carcinoma: prognostic importance and clinical applicationsJournal of Cancer Research and Clinical Oncology 2021;  doi: 10.1007/s00432-021-03826-w
2
Ganxun Li, Weiqi Xu, Lu Zhang, Tongtong Liu, Guannan Jin, Jia Song, Jingjing Wu, Yuwei Wang, Weixun Chen, Chuanhan Zhang, Xiaoping Chen, Zeyang Ding, Peng Zhu, Bixiang Zhang. Development and validation of a CIMP-associated prognostic model for hepatocellular carcinomaEBioMedicine 2019; 47: 128 doi: 10.1016/j.ebiom.2019.08.064
3
Guoqing Ouyang, Bin Yi, Guangdong Pan, Xiang Chen. A robust twelve-gene signature for prognosis prediction of hepatocellular carcinomaCancer Cell International 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12935-020-01294-9
4
Liewang Qiu, Ke Zhan, Kija Malale, Xiaoling Wu, Zhechuan Mei. Transcriptomic profiling of peroxisome-related genes reveals a novel prognostic signature in hepatocellular carcinomaGenes & Diseases 2020;  doi: 10.1016/j.gendis.2020.04.010
5
Meng-jun Qiu, Li Zhang, Yao-bing Chen, Li-sheng Zhu, Bin Zhang, Qiu-ting Li, Sheng-li Yang, Zhi-fan Xiong. KIF18B as a regulator in tumor microenvironment accelerates tumor progression and triggers poor outcome in hepatocellular carcinomaThe International Journal of Biochemistry & Cell Biology 2021; 137: 106037 doi: 10.1016/j.biocel.2021.106037
6
Guo-Sheng Li, Wei Hou, Gang Chen, Yu-Xuan Yao, Xiao-Yi Chen, Xiao-Guohui Zhang, Yao Liang, Ming-Xuan Li, Zhi-Guang Huang, Yi-Wu Dang, Qing-Hua Liang, Hua-Yu Wu, Rong-Qiao Li, Hong-Yu Wei. Clinical Significance of Integrin Subunit Beta 4 in Head and Neck Squamous Cell CarcinomaCancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals 2020;  doi: 10.1089/cbr.2020.3943
7
Weihua Zhu, Lixin Ru, Zhenchao Ma. Identification of a Novel Four-Gene Signature Correlated With the Prognosis of Patients With Hepatocellular Carcinoma: A Comprehensive AnalysisFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.626654
8
Huiying Yang, Yukun Wang, Ziyi Zhang, Hua Li. Identification of KIF18B as a Hub Candidate Gene in the Metastasis of Clear Cell Renal Cell Carcinoma by Weighted Gene Co-expression Network AnalysisFrontiers in Genetics 2020; 11 doi: 10.3389/fgene.2020.00905
9
Zhipeng Zhu, Lulu Li, Jiuhua Xu, Weipeng Ye, Borong Chen, Junjie Zeng, Zhengjie Huang. Comprehensive analysis reveals a metabolic ten-gene signature in hepatocellular carcinomaPeerJ 2020; 8: e9201 doi: 10.7717/peerj.9201
10
Wen‐Yu Hu, Hai‐Yan Wei, Lu‐Yun Liu, Ke‐Ming Li, Ren‐Ben Wang, Xiao‐Qing Xu, Rui Feng. miR ‐3607, a biomarker of hepatocellular carcinoma invasion and aggressiveness: Its relationship with epithelial‐mesenchymal transition process IUBMB Life 2020; 72(8): 1686 doi: 10.1002/iub.2291
11
Lia Walcher, Ann-Kathrin Kistenmacher, Huizhen Suo, Reni Kitte, Sarah Dluczek, Alexander Strauß, André-René Blaudszun, Tetyana Yevsa, Stephan Fricke, Uta Kossatz-Boehlert. Cancer Stem Cells—Origins and Biomarkers: Perspectives for Targeted Personalized TherapiesFrontiers in Immunology 2020; 11 doi: 10.3389/fimmu.2020.01280
12
Zichang Yang, Quan Zi, Kang Xu, Chunli Wang, Qingjia Chi. Development of a macrophages-related 4-gene signature and nomogram for the overall survival prediction of hepatocellular carcinoma based on WGCNA and LASSO algorithmInternational Immunopharmacology 2021; 90: 107238 doi: 10.1016/j.intimp.2020.107238
13
Yifei Wang, Huarong Chen, Jinglin Zhang, Alfred S.L. Cheng, Jun Yu, Ka Fai To, Wei Kang. MCM family in gastrointestinal cancer and other malignancies: From functional characterization to clinical implicationBiochimica et Biophysica Acta (BBA) - Reviews on Cancer 2020; 1874(2): 188415 doi: 10.1016/j.bbcan.2020.188415
14
Lynda Wyld, Ilaria Bellantuono, Tamara Tchkonia, Jenna Morgan, Olivia Turner, Fiona Foss, Jayan George, Sarah Danson, James L. Kirkland. Senescence and Cancer: A Review of Clinical Implications of Senescence and SenotherapiesCancers 2020; 12(8): 2134 doi: 10.3390/cancers12082134
15
Peng Liu, Jinhong Wei, Feiyu Mao, Zechang Xin, Heng Duan, Yan Du, Xiaodong Wang, Zhennan Li, Jianjun Qian, Jie Yao. Establishment of a Prognostic Model for Hepatocellular Carcinoma Based on Endoplasmic Reticulum Stress-Related Gene AnalysisFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.641487
16
Peng Zhang, Jing Feng, Xue Wu, Weike Chu, Yilian Zhang, Ping Li. Bioinformatics Analysis of Candidate Genes and Pathways Related to Hepatocellular Carcinoma in China: A Study Based on Public DatabasesPathology and Oncology Research 2021; 27 doi: 10.3389/pore.2021.588532