BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Wang WJ, Xiao P, Xu HQ, Niu JQ, Gao YH. Growing burden of alcoholic liver disease in China: A review. World J Gastroenterol 2019; 25(12): 1445-1456 [PMID: 30948908 DOI: 10.3748/wjg.v25.i12.1445]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i12/1445.htm
Number Citing Articles
1
Yue-Meng Wan, Zhi-qiang Li, Chang Liu, Yue-Feng He, Men-Jie Wang, Xi-Nan Wu, Yuan Zhang, Yu-Hua Li, Pavel Strnad. Mesenchymal stem cells reduce alcoholic hepatitis in mice via suppression of hepatic neutrophil and macrophage infiltration, and of oxidative stressPLOS ONE 2020; 15(2): e0228889 doi: 10.1371/journal.pone.0228889
2
Xinyao Li, Yuanyuan Wu, Xiaojun Sun, Jianping Ma, Xiaofeng Li, Cuiping Liu, Hongxiang Xie. Non-O1/non-O139 Vibrio cholerae bacteraemia in mainland China from 2005 to 2019: clinical, epidemiological and genetic characteristicsEpidemiology and Infection 2020; 148 doi: 10.1017/S0950268820001545
3
Frederik Kraglund, Thomas Deleuran, Gro Askgaard, Kate M Fleming, Peter Jepsen. Decreasing Incidence of Alcohol-Related Liver Disease in Denmark: A 25-Year Nationwide StudyClinical Epidemiology 2021; : 1 doi: 10.2147/CLEP.S287870
4
Yongyao Gao, Xiaomeng Jiang, Daigang Yang, Wentong Guo, Dandan Wang, Ke Gong, Ying Peng, Hong Jiang, Cunyuan Shi, Yajun Duan, Yuanli Chen, Jihong Han, Xiaoxiao Yang. Roxadustat, a Hypoxia-Inducible Factor 1α Activator, Attenuates Both Long- and Short-Term Alcohol-Induced Alcoholic Liver DiseaseFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.895710
5
Huichao Zhao, Shuang Liu, Hui Zhao, Ying Liu, Meilan Xue, Huaqi Zhang, Xia Qiu, Zhanyi Sun, Hui Liang. Protective effects of fucoidan against ethanol-induced liver injury through maintaining mitochondrial function and mitophagy balance in ratsFood & Function 2021; 12(9): 3842 doi: 10.1039/D0FO03220D
6
Yu-Pei Zhuang, Si-Qi Wang, Zhao-Yu Pan, Hao-Jie Zhong, Xing-Xiang He. Differences in complications between hepatitis B-related cirrhosis and alcohol-related cirrhosisOpen Medicine 2021; 17(1): 46 doi: 10.1515/med-2021-0401
7
Jianxing Yu, Huanhuan Jia, Zhou Zheng, Peng Cao, Xihe Yu. Prevalence and Clustering of Cardiovascular Risk Factors among Medical Staff in Northeast ChinaHealthcare 2021; 9(9): 1227 doi: 10.3390/healthcare9091227
8
Yan Zhang, Jun Lu, Yu-juan Zhong, Cheng-fang Yang, Li Chen, Dan Wu, Meng-wei Song, Lin Shi, Zu-heng Ma, Li Li, Yong-wen Li. Methyl ferulic acid ameliorates alcohol-induced hepatic insulin resistance via miR-378b-mediated activation of PI3K-AKT pathwayBiomedicine & Pharmacotherapy 2022; 145: 112462 doi: 10.1016/j.biopha.2021.112462
9
Woo Yong Park, Gahee Song, Joon Hak Noh, Taegon Kim, Jae Jin Kim, Seokbeom Hong, Jinbong Park, Jae-Young Um. Raphani Semen (Raphanus sativus L.) Ameliorates Alcoholic Fatty Liver Disease by Regulating De Novo LipogenesisNutrients 2021; 13(12): 4448 doi: 10.3390/nu13124448
10
Huai Wang, Pei Gao, Weixin Chen, Qianli Yuan, Min Lv, Shuang Bai, Jiang Wu. A cross-sectional study of alcohol consumption and alcoholic liver disease in Beijing: based on 74,998 community residentsBMC Public Health 2022; 22(1) doi: 10.1186/s12889-022-13175-z
11
Yangwenshu Liu, Qin Kuang, Xianling Dai, Minxia Zhan, Li Zhou, Liancai Zhu, Bochu Wang. Deficiency in Inactive Rhomboid Protein2 (iRhom2) Alleviates Alcoholic Liver Fibrosis by Suppressing Inflammation and Oxidative StressInternational Journal of Molecular Sciences 2022; 23(14): 7701 doi: 10.3390/ijms23147701
12
Min Guo, Liwei Gu, Heping Hui, Xiaodong Li, Ling Jin. Extracts of Dracocephalum tanguticum Maxim Ameliorate Acute Alcoholic Liver Disease via Regulating Transcription Factors in MiceFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.830532
13
Priyanka Jain, Saggere Muralikrishna Shasthry, Ashok Kumar Choudhury, Rakhi Maiwall, Guresh Kumar, Ankit Bharadwaj, Vinod Arora, Rajan Vijayaraghavan, Ankur Jindal, Manoj Kumar Sharma, Vikram Bhatia, Shiv Kumar Sarin. Alcohol associated liver cirrhotics have higher mortality after index hospitalization: Long-term data of 5,138 patientsClinical and Molecular Hepatology 2021; 27(1): 175 doi: 10.3350/cmh.2020.0068
14
Xuelong Li, Ying Liu, Xiaofei Guo, Yan Ma, Huaqi Zhang, Hui Liang. Effect of Lactobacillus casei on lipid metabolism and intestinal microflora in patients with alcoholic liver injuryEuropean Journal of Clinical Nutrition 2021; 75(8): 1227 doi: 10.1038/s41430-020-00852-8
15
Phunchai Charatcharoenwitthaya, Suthat Liangpunsakul, Teerha Piratvisuth. Alcohol‐Associated Liver Disease: East Versus WestClinical Liver Disease 2020; 16(6): 231 doi: 10.1002/cld.920
16
T. V. Meledina, S. G. Davydenko, K. I. Aravina, O. V. Golovinskaia, E. R. Amirova, I. V. Novikova. Application of kudzu flowers to reduce beer toxicityProceedings of the Voronezh State University of Engineering Technologies 2019; 81(2): 184 doi: 10.20914/2310-1202-2019-2-184-190
17
Junbin Yan, Yunmeng Nie, Minmin Luo, Zhiyun Chen, Beihui He. Natural Compounds: A Potential Treatment for Alcoholic Liver Disease?Frontiers in Pharmacology 2021; 12 doi: 10.3389/fphar.2021.694475
18
Li Chen, Liu Liu, Rahima Abdulla, Xirali Tursun, Xuelei Xin, Haji Akber Aisa, Caigan Du. Chemical Components and Hepatoprotective Mechanism of Xwak Granule in Mice Treated with Acute AlcoholEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/8538474
19
Xiaofei Wu, Fan Zhang, Mengyang Yu, Hongyun Wang. Review of the Chinese Landscape in Phase 1 Clinical Trials for Noncancer Innovative Drugs Over 2015 to 2020Clinical Pharmacology in Drug Development 2022; 11(8): 903 doi: 10.1002/cpdd.1131
20
Qiaoling Wang, Binxia Chang, Xiaoyan Li, Zhengsheng Zou. Role of ALDH2 in Hepatic Disorders: Gene Polymorphism and Disease PathogenesisJournal of Clinical and Translational Hepatology 2021; 0(000): 1 doi: 10.14218/JCTH.2020.00104
21
Yi-Wei Zhu, Du Li, Ting-Jie Ye, Feng-Jun Qiu, Xiao-Ling Wang, Xiao-Feng Yan, Yan-Lin Lu, Wei Xu, Hua Li, Xu-Dong Hu, Lu sa Mota da Silva. The Study of Yin-Chen-Hao-Tang Preventing and Treating Alcoholic Fatty Liver Disease through PPAR Signaling Pathway Based on Network Pharmacology and RNA-Seq TranscriptomicsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/8917993
22
Xiu-Feng Yu, Zeng-Li Zhou, Xu-Dong Lu, Si-Qin Long. Hepatoprotective effect of naringenin in rats with alcoholic liver diseaseWorld Chinese Journal of Digestology 2021; 29(23): 1334 doi: 10.11569/wcjd.v29.i23.1334
Abstract() |  Core Tip() |  Full Article(HTML)() | Times Cited  (0) | Total Visits (0) | Open
23
Kevin De Muynck, Bart Vanderborght, Hans Van Vlierberghe, Lindsey Devisscher. The Gut–Liver Axis in Chronic Liver Disease: A Macrophage PerspectiveCells 2021; 10(11): 2959 doi: 10.3390/cells10112959
24
Paolo M. Suter. Present Knowledge in Nutrition2020; : 451 doi: 10.1016/B978-0-12-818460-8.00025-3
25
Juan Zhao, Zhong-Ying Wang, Juan Li, Hong-Wei Yu, Qing-Hua Meng. Influence of diabetes mellitus on energy metabolism in patients with alcoholic liver cirrhosisEuropean Journal of Gastroenterology & Hepatology 2020; 32(1): 110 doi: 10.1097/MEG.0000000000001560
26
Yunbin Jiang, Mei Zhong, Hupo Zhan, Xingbao Tao, Yanfei Zhang, Jingxin Mao, Zhao Geng, Bixing Gao. Integrated strategy of network pharmacology, molecular docking, HPLC-DAD and mice model for exploring active ingredients and pharmacological mechanisms of Penthorum chinense Pursh against alcoholic liver injuryJournal of Ethnopharmacology 2022; 298: 115589 doi: 10.1016/j.jep.2022.115589
27
Qiuda Zheng, Gary C.K. Chan, Zhe Wang, Jason P. Connor, Yuan Ren, Phong K. Thai. Assessing alcohol consumption in a Chinese urban population and a university town using high temporal resolution wastewater-based epidemiologyDrug and Alcohol Dependence 2022; 230: 109178 doi: 10.1016/j.drugalcdep.2021.109178
28
Ying Yang, Jing Ji, Liuqing Di, Junsong Li, Lihong Hu, Hongzhi Qiao, Lingchong Wang, Yibin Feng. Resource, chemical structure and activity of natural polysaccharides against alcoholic liver damagesCarbohydrate Polymers 2020; 241: 116355 doi: 10.1016/j.carbpol.2020.116355
29
Aqian Hu, Heng Jiang, Rowan Dowling, Lei Guo, Xiaoxi Zhao, Wei Hao, Xiaojun Xiang. The transition of alcohol control in China 1990-2019: Impacts and recommendationsInternational Journal of Drug Policy 2022; 105: 103698 doi: 10.1016/j.drugpo.2022.103698
30
Shi-Xuan Liu, Hong Liu, Shuo Wang, Cui-Li Zhang, Fang-Fang Guo, Tao Zeng. Diallyl disulfide ameliorates ethanol-induced liver steatosis and inflammation by maintaining the fatty acid catabolism and regulating the gut-liver axisFood and Chemical Toxicology 2022; 164: 113108 doi: 10.1016/j.fct.2022.113108
31
Yifei Lu, Mingmei Shao, Hongjiao Xiang, Junmin Wang, Guang Ji, Tao Wu. Qinggan Huoxue Recipe Alleviates Alcoholic Liver Injury by Suppressing Endoplasmic Reticulum Stress Through LXR-LPCAT3Frontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.824185
32
Kai Wang, Jing Shi, Song Gao, Hui Hong, Yuqing Tan, Yongkang Luo. Oyster protein hydrolysates alleviated chronic alcohol-induced liver injury in mice by regulating hepatic lipid metabolism and inflammation responseFood Research International 2022; 160: 111647 doi: 10.1016/j.foodres.2022.111647
33
James M. Paik, Pegah Golabi, Rakesh Biswas, Saleh Alqahtani, Chapy Venkatesan, Zobair M. Younossi. Nonalcoholic Fatty Liver Disease and Alcoholic Liver Disease are Major Drivers of Liver Mortality in the United StatesHepatology Communications 2020; 4(6): 890 doi: 10.1002/hep4.1510
34
Weibo Dai, Chang Chen, Huiting Feng, Guangru Li, Weiwen Peng, Xin Liu, Jing Yang, Xianjing Hu. Protection of Ficus pandurata Hance against acute alcohol-induced liver damage in mice via suppressing oxidative stress, inflammation, and apoptosisJournal of Ethnopharmacology 2021; 275: 114140 doi: 10.1016/j.jep.2021.114140
35
Yuankai Wu, Yee Hui Yeo, Mindie H. Nguyen, Ramsey C. Cheung. Letter to the Editor: Prevalence of NAFLD in China: What Did We Learn From the Recent Meta‐Analysis?Hepatology 2019; 70(6): 2238 doi: 10.1002/hep.30892