BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Wang WJ, Xiao P, Xu HQ, Niu JQ, Gao YH. Growing burden of alcoholic liver disease in China: A review. World J Gastroenterol 2019; 25(12): 1445-1456 [PMID: 30948908 DOI: 10.3748/wjg.v25.i12.1445]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i12/1445.htm
Number Citing Articles
1
Yue-Meng Wan, Zhi-qiang Li, Chang Liu, Yue-Feng He, Men-Jie Wang, Xi-Nan Wu, Yuan Zhang, Yu-Hua Li, Pavel Strnad. Mesenchymal stem cells reduce alcoholic hepatitis in mice via suppression of hepatic neutrophil and macrophage infiltration, and of oxidative stressPLOS ONE 2020; 15(2): e0228889 doi: 10.1371/journal.pone.0228889
2
Xinyao Li, Yuanyuan Wu, Xiaojun Sun, Jianping Ma, Xiaofeng Li, Cuiping Liu, Hongxiang Xie. Non-O1/non-O139 Vibrio cholerae bacteraemia in mainland China from 2005 to 2019: clinical, epidemiological and genetic characteristicsEpidemiology and Infection 2020; 148 doi: 10.1017/S0950268820001545
3
Frederik Kraglund, Thomas Deleuran, Gro Askgaard, Kate M Fleming, Peter Jepsen. Decreasing Incidence of Alcohol-Related Liver Disease in Denmark: A 25-Year Nationwide StudyClinical Epidemiology 2021; : 1 doi: 10.2147/CLEP.S287870
4
Paolo M. Suter. Present Knowledge in Nutrition2020; : 451 doi: 10.1016/B978-0-12-818460-8.00025-3
5
Huichao Zhao, Shuang Liu, Hui Zhao, Ying Liu, Meilan Xue, Huaqi Zhang, Xia Qiu, Zhanyi Sun, Hui Liang. Protective effects of fucoidan against ethanol-induced liver injury through maintaining mitochondrial function and mitophagy balance in ratsFood & Function 2021; 12(9): 3842 doi: 10.1039/D0FO03220D
6
Juan Zhao, Zhong-Ying Wang, Juan Li, Hong-Wei Yu, Qing-Hua Meng. Influence of diabetes mellitus on energy metabolism in patients with alcoholic liver cirrhosisEuropean Journal of Gastroenterology & Hepatology 2020; 32(1): 110 doi: 10.1097/MEG.0000000000001560
7
Ying Yang, Jing Ji, Liuqing Di, Junsong Li, Lihong Hu, Hongzhi Qiao, Lingchong Wang, Yibin Feng. Resource, chemical structure and activity of natural polysaccharides against alcoholic liver damagesCarbohydrate Polymers 2020; 241: 116355 doi: 10.1016/j.carbpol.2020.116355
8
Priyanka Jain, Saggere Muralikrishna Shasthry, Ashok Kumar Choudhury, Rakhi Maiwall, Guresh Kumar, Ankit Bharadwaj, Vinod Arora, Rajan Vijayaraghavan, Ankur Jindal, Manoj Kumar Sharma, Vikram Bhatia, Shiv Kumar Sarin. Alcohol associated liver cirrhotics have higher mortality after index hospitalization: Long-term data of 5,138 patientsClinical and Molecular Hepatology 2021; 27(1): 175 doi: 10.3350/cmh.2020.0068
9
Xuelong Li, Ying Liu, Xiaofei Guo, Yan Ma, Huaqi Zhang, Hui Liang. Effect of Lactobacillus casei on lipid metabolism and intestinal microflora in patients with alcoholic liver injuryEuropean Journal of Clinical Nutrition 2021;  doi: 10.1038/s41430-020-00852-8
10
Phunchai Charatcharoenwitthaya, Suthat Liangpunsakul, Teerha Piratvisuth. Alcohol‐Associated Liver Disease: East Versus WestClinical Liver Disease 2020; 16(6): 231 doi: 10.1002/cld.920
11
T. V. Meledina, S. G. Davydenko, K. I. Aravina, O. V. Golovinskaia, E. R. Amirova, I. V. Novikova. Application of kudzu flowers to reduce beer toxicityProceedings of the Voronezh State University of Engineering Technologies 2019; 81(2): 184 doi: 10.20914/2310-1202-2019-2-184-190
12
Junbin Yan, Yunmeng Nie, Minmin Luo, Zhiyun Chen, Beihui He. Natural Compounds: A Potential Treatment for Alcoholic Liver Disease?Frontiers in Pharmacology 2021; 12 doi: 10.3389/fphar.2021.694475
13
James M. Paik, Pegah Golabi, Rakesh Biswas, Saleh Alqahtani, Chapy Venkatesan, Zobair M. Younossi. Nonalcoholic Fatty Liver Disease and Alcoholic Liver Disease are Major Drivers of Liver Mortality in the United StatesHepatology Communications 2020; 4(6): 890 doi: 10.1002/hep4.1510
14
Li Chen, Liu Liu, Rahima Abdulla, Xirali Tursun, Xuelei Xin, Haji Akber Aisa, Caigan Du. Chemical Components and Hepatoprotective Mechanism of Xwak Granule in Mice Treated with Acute AlcoholEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/8538474
15
Qiaoling Wang, Binxia Chang, Xiaoyan Li, Zhengsheng Zou. Role of ALDH2 in Hepatic Disorders: Gene Polymorphism and Disease PathogenesisJournal of Clinical and Translational Hepatology 2021; 0(000): 1 doi: 10.14218/JCTH.2020.00104
16
Weibo Dai, Chang Chen, Huiting Feng, Guangru Li, Weiwen Peng, Xin Liu, Jing Yang, Xianjing Hu. Protection of Ficus pandurata Hance against acute alcohol-induced liver damage in mice via suppressing oxidative stress, inflammation, and apoptosisJournal of Ethnopharmacology 2021; 275: 114140 doi: 10.1016/j.jep.2021.114140
17
Yuankai Wu, Yee Hui Yeo, Mindie H. Nguyen, Ramsey C. Cheung. Letter to the Editor: Prevalence of NAFLD in China: What Did We Learn From the Recent Meta‐Analysis?Hepatology 2019; 70(6): 2238 doi: 10.1002/hep.30892