BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Lamas-Paz A, Hao F, Nelson LJ, Vázquez MT, Canals S, Gómez del Moral M, Martínez-Naves E, Nevzorova YA, Cubero FJ. Alcoholic liver disease: Utility of animal models. World J Gastroenterol 2018; 24(45): 5063-5075 [PMID: 30568384 DOI: 10.3748/wjg.v24.i45.5063]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i45/5063.htm
Number Citing Articles
1
Liang Ming, Bule Qi, Shiqi Hao, Rimutu Ji. Camel milk ameliorates inflammatory mechanisms in an alcohol-induced liver injury mouse modelScientific Reports 2021; 11(1) doi: 10.1038/s41598-021-02357-1
2
Marta Moya, Berta Escudero, Elena Gómez-Blázquez, Ana Belen Rebolledo-Poves, Meritxell López-Gallardo, Carmen Guerrero, Eva M. Marco, Laura Orio. Upregulation of TLR4/MyD88 pathway in alcohol-induced Wernicke’s encephalopathy: Findings in preclinical models and in a postmortem human caseFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.866574
3
Chao Yao, Liyan Lu, Dongmei Lan, Xueqin Zhu, Xue Li, Yaohui Gao, Yingqun Zhou, Yan Wang, Yuanzhi Xu, Shengcai Qi. Porphyromonas gingivalis as a promotor in the development of the alcoholic liver disease via ferroptosisMicrobes and Infection 2024; 26(3): 105250 doi: 10.1016/j.micinf.2023.105250
4
Yan Wang, Matthew Hamang, Alexander Culver, Huaizhou Jiang, Jennifer Yanum, Veronica Garcia, Joonyong Lee, Emily White, Praveen Kusumanchi, Naga Chalasani, Suthat Liangpunsakul, Benjamin C. Yaden, Guoli Dai. Activin B promotes the initiation and progression of liver fibrosisHepatology Communications 2022; 6(10): 2812 doi: 10.1002/hep4.2037
5
Weifang Huang, Desong Kong. The intestinal microbiota as a therapeutic target in the treatment of NAFLD and ALDBiomedicine & Pharmacotherapy 2021; 135: 111235 doi: 10.1016/j.biopha.2021.111235
6
Yao Dong, Zhiyi Wu, Zhonghui Gai, Mei Han. Bifidobacterium longum subsp. longum BL21 ameliorates alcoholic liver disease in mice through enhancement of the hepatic antioxidant capacity and modulation of the gut microbiotaJournal of Applied Microbiology 2023; 134(11) doi: 10.1093/jambio/lxad251
7
Li LIN, Miao LEI, JiaMan LIN, WenXiang HU. Advances and applications in liver organoid technologySCIENTIA SINICA Vitae 2023; 53(2): 185 doi: 10.1360/SSV-2021-0283
8
Grayson W. Way, Kaitlyn G. Jackson, Shreya R. Muscu, Huiping Zhou. Key Signaling in Alcohol-Associated Liver Disease: The Role of Bile AcidsCells 2022; 11(8): 1374 doi: 10.3390/cells11081374
9
Deming Li, Qian He, Huanhuan Yang, Yafang Du, Kangqing Yu, Jing Yang, Xing Tong, Yaxin Guo, Jiaying Xu, Liqiang Qin. Daily Dose of Bovine Lactoferrin Prevents Ethanol‐Induced Liver Injury and Death in Male Mice by Regulating Hepatic Alcohol Metabolism and Modulating Gut MicrobiotaMolecular Nutrition & Food Research 2021; 65(18) doi: 10.1002/mnfr.202100253
10
Qian Wang, Fu-Jun Liu, Xin-Miao Wang, Guan-Hua Zhao, Dong Cai, Jing-Han Yu, Fa-Wen Yin, Da-Yong Zhou. Preparation and Hepatoprotective Activities of Peptides Derived from Mussels (Mytilus edulis) and Clams (Ruditapes philippinarum)Marine Drugs 2022; 20(11): 719 doi: 10.3390/md20110719
11
ShuTing Wu, XinXin Wang, WenBo Xing, FenYao Li, Ming Liang, KeShen Li, Yan He, JianMing Wang. An update on animal models of liver fibrosisFrontiers in Medicine 2023; 10 doi: 10.3389/fmed.2023.1160053
12
V.I. Didenko, V.B. Yagmur, I.A. Klenina, O.M. Tatarchuk, K.A. Ruban, O.P. Petishko. Clinical manifestations and indicators of the hemostasis system in patients with nonalcoholic fatty liver disease with an immune response to SARS-CoV-2GASTROENTEROLOGY 2023; 57(3): 159 doi: 10.22141/2308-2097.57.3.2023.555
13
Lin Zhu, Hai-Di Li, Jie-Jie Xu, Juan-Juan Li, Miao Cheng, Xiao-Ming Meng, Cheng Huang, Jun Li. Advancements in the Alcohol-Associated Liver Disease ModelBiomolecules 2022; 12(8): 1035 doi: 10.3390/biom12081035
14
Jeffrey B. Warner, Ida S. Larsen, Josiah E. Hardesty, Ying L. Song, Dennis R. Warner, Craig J. McClain, Rui Sun, Zhongbin Deng, Benjamin A. H. Jensen, Irina A. Kirpich. Human Beta Defensin 2 Ameliorated Alcohol-Associated Liver Disease in MiceFrontiers in Physiology 2022; 12 doi: 10.3389/fphys.2021.812882
15
Wan-Hong Li, Li Zhang, Yue-Ying Li, Xin-Yue Wang, Jin-Liang Li, Shu-Ning Zhao, Ming-Qi Ni, Qian Li, Hui Sun. Apolipoprotein A-IV Has Bi-Functional Actions in Alcoholic Hepatitis by Regulating Hepatocyte Injury and Immune Cell InfiltrationInternational Journal of Molecular Sciences 2022; 24(1): 670 doi: 10.3390/ijms24010670
16
Yulia A. Nevzorova, Zoe Boyer-Diaz, Francisco Javier Cubero, Jordi Gracia-Sancho. Animal models for liver disease – A practical approach for translational researchJournal of Hepatology 2020; 73(2): 423 doi: 10.1016/j.jhep.2020.04.011
17
Yawen Lu, Yimeng Chen, Wenxin Hu, Meng Wang, Xiaodong Wen, Jie Yang. Inhibition of ACSS2 attenuates alcoholic liver steatosis via epigenetically regulating de novo lipogenesisLiver International 2023; 43(8): 1729 doi: 10.1111/liv.15600
18
G. F. Mukhammadieva, A. B. Bakirov, D. O. Karimov, Ya. V. Valova, M. M. Ziatdinova, E. R. Kudoyarov, E. F. Repina, T. G. Yakupova. Expression of the <i>Sod1</i> gene under conditions of experimental ethanol intoxication and administration of hepatoprotective drugsExperimental and Clinical Gastroenterology 2021; (10): 132 doi: 10.31146/1682-8658-ecg-194-10-132-137
19
Qiyi Wang, Bingbing Shan, Weina Cheng, Tianmu He, Kuan Chen, Jianyong Zhang, Cancan Duan. Metabolomics Study of the Hepatoprotective Effects and Mechanism of Aqueous Extract of Dendrobium nobile Lindl. on Alcoholic Liver Injury in RatsCombinatorial Chemistry & High Throughput Screening 2023; 26(15): 2718 doi: 10.2174/1386207326666230330150211
20
Luciana Brandão-Bezerra, Aline Aparecida da Rosa, Regina Maria Figueiredo de Oliveira, Renata Heisler Neves, Christiane Leal Corrêa, José Roberto Machado-Silva. Impact of Acute Schistosomiasis Mansoni and Long-Term Ethanol Intake on Mouse Liver PathologySSRN Electronic Journal 2022;  doi: 10.2139/ssrn.4109955
21
Min Guo, Liwei Gu, Heping Hui, Xiaodong Li, Ling Jin. Extracts of Dracocephalum tanguticum Maxim Ameliorate Acute Alcoholic Liver Disease via Regulating Transcription Factors in MiceFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.830532
22
Jeffrey Barr Warner, Steven Corrigan Guenthner, Josiah Everett Hardesty, Craig James McClain, Dennis Ray Warner, Irina Andreyevna Kirpich. Liver-specific drug delivery platforms: Applications for the treatment of alcohol-associated liver diseaseWorld Journal of Gastroenterology 2022; 28(36): 5280-5299 doi: 10.3748/wjg.v28.i36.5280
23
Jaime Arellanes-Robledo, Joseph Ibrahim, Karina Reyes-Gordillo, Ruchi Shah, Leslie Leckey, M. Raj Lakshman. Flightless-I is a potential biomarker for the early detection of alcoholic liver diseaseBiochemical Pharmacology 2021; 183: 114323 doi: 10.1016/j.bcp.2020.114323
24
Lois D. Lehman-McKeeman, Laura E. Armstrong. Haschek and Rousseaux's Handbook of Toxicologic Pathology2022; : 15 doi: 10.1016/B978-0-12-821044-4.00021-2
25
Angélica Pérez-Juárez, José Leopoldo Aguilar-Faisal, Araceli Posadas-Mondragón, José Angel Santiago-Cruz, Cornelio Barrientos-Alvarado, María Angélica Mojica-Villegas, Germán Alberto Chamorro-Cevallos, José A. Morales-González. Effect of Spirulina (Formerly Arthrospira) Maxima against Ethanol-Induced Damage in Rat LiverApplied Sciences 2022; 12(17): 8626 doi: 10.3390/app12178626
26
Houkang Cao, Shaoyang Xi, Weiwei He, Xiaohui Ma, Li Liu, Jie Xu, Kefeng Zhang, Yingdong Li, Ling Jin. The effects of Gentiana dahurica Fisch on alcoholic liver disease revealed by RNA sequencingJournal of Ethnopharmacology 2021; 279: 113422 doi: 10.1016/j.jep.2020.113422
27
Aditya D. Joshi, Gopal Thinakaran, Cornelis Elferink. Cinnabarinic Acid-Induced Stanniocalcin 2 Confers Cytoprotection against Alcohol-Induced Liver InjuryJournal of Pharmacology and Experimental Therapeutics 2022; 381(1): 1 doi: 10.1124/jpet.121.000999
28
Yu-long Bao, Li Wang, Hai-ting Pan, Tai-ran Zhang, Ya-hong Chen, Shan-jing Xu, Xin-li Mao, Shao-wei Li. Animal and Organoid Models of Liver FibrosisFrontiers in Physiology 2021; 12 doi: 10.3389/fphys.2021.666138
29
Arantza Lamas-Paz, Laura Morán, Jin Peng, Beatriz Salinas, Nuria López-Alcántara, Svenja Sydor, Ramiro Vilchez-Vargas, Iris Asensio, Fengjie Hao, Kang Zheng, Beatriz Martín-Adrados, Laura Moreno, Angel Cogolludo, Manuel Gómez del Moral, Lars Bechmann, Eduardo Martínez-Naves, Javier Vaquero, Rafael Bañares, Yulia A. Nevzorova, Francisco Javier Cubero. Intestinal Epithelial Cell-Derived Extracellular Vesicles Modulate Hepatic Injury via the Gut-Liver Axis During Acute Alcohol InjuryFrontiers in Pharmacology 2020; 11 doi: 10.3389/fphar.2020.603771
30
Raghu Rai Sharma, Haroon Rashid, Aalim Maqsood Bhat, Archoo Sajeeda, Ragni Gupta, Sheikh Tasduq Abdullah. Glabridin ameliorates intracellular events caused by palmitic acid and alcohol in mouse hepatocytes and fast food diet and alcohol -induced steatohepatitis and fibrosis in C57BL/6J mice modelFood and Chemical Toxicology 2023; 180: 114038 doi: 10.1016/j.fct.2023.114038
31
楠 张. Exploring the Mechanism of Targeted Ferroptosis of Gardeniae Fructus on Alcoholic Liver Disease by Network PharmacologyHans Journal of Biomedicine 2022; 12(03): 150 doi: 10.12677/HJBM.2022.123019
32
Ming Gu, Yu-jun Chen, Ya-ru Feng, Zhi-peng Tang. LanGui tea, an herbal medicine formula, protects against binge alcohol-induced acute liver injury by activating AMPK-NLRP3 signalingChinese Medicine 2024; 19(1) doi: 10.1186/s13020-024-00906-0
33
Cássio Marques PERLIN, Larisse LONGO, Rutiane Ullmann THOEN, Carolina URIBE-CRUZ, Mário Reis ÁLVARES-DA-SILVA. COMPARISON OF GUT MICROBIOTA IN ALCOHOLIC AND METABOLIC-DYSFUNCION ASSOCIATED STEATOTIC LIVER DISEASE IN ANIMAL MODELSArquivos de Gastroenterologia 2024; 61 doi: 10.1590/s0004-2803.24612023-100
34
Mohamed Ashraf Virmani. Drug abuse results in metabolic and epigenetic changes in body which may contribute to disease risk: Role of L-carnitine and nutrientsAdvances in Drug and Alcohol Research 2023; 3 doi: 10.3389/adar.2023.10901
35
Jiajia Gao, Xianpu Sun, Qin Zhou, Shuo Jiang, Yunfei Zhang, Honghua Ge, Ximing Qin. Circadian clock disruption aggravates alcohol liver disease in an acute mouse modelChronobiology International 2022; 39(12): 1554 doi: 10.1080/07420528.2022.2132865
36
Jacek Baj, Grzegorz Teresiński, Alicja Forma, Michał Flieger, Jędrzej Proch, Przemysław Niedzielski, Cezary Grochowski, Eliza Blicharska, Grzegorz Buszewicz, Jacek Bogucki, Dariusz Majerek, Kaja Karakuła, Marcin Czeczelewski, Jolanta Flieger. Chronic Alcohol Abuse Alters Hepatic Trace Element Concentrations-Metallomic Study of Hepatic Elemental Composition by Means of ICP-OESNutrients 2022; 14(3): 546 doi: 10.3390/nu14030546
37
Loredana Nicoleta Hilițanu, Liliana Mititelu-Tarțău, Maria Bogdan, Beatrice Rozalina Buca, Ana-Maria Raluca Păuna, Liliana Lăcrămioara Pavel, Ana-Maria Pelin, Andreea-Daniela Meca, Grațiela Eliza Popa. The Use of Chitosan-Coated Nanovesicles in Repairing Alcohol-Induced Damage of Liver Cells in MiceMedicina 2022; 58(6): 762 doi: 10.3390/medicina58060762
38
Rui-fei Cheng, Meng-ke Sun, Qi-rui Hu, Zeyuan Deng, Bing Zhang, Hongyan Li. Hovenia acerba Lindl. peduncles and seeds extracts ameliorate alcoholic liver injury by activating the Nrf2/HO-1 signalling pathway in LO2 cells and miceFood Bioscience 2023; 51: 102224 doi: 10.1016/j.fbio.2022.102224
39
Yosuke Sasaki, Naoyuki Kawagoe, Tsunehiko Imai, Yoshihisa Urita. Effects of ethanol and sex on propionate metabolism evaluated <i>via</i> a faster <sup>13</sup>C-propionate breath test in ratsWorld Journal of Gastroenterology 2023; 29(21): 3269-3279 doi: 10.3748/wjg.v29.i21.3269
40
Sherry J. Morgan, Julie A. Hutt, Radhakrishna Sura. The Quintessence of Basic and Clinical Research and Scientific Publishing2023; : 241 doi: 10.1007/978-981-99-1284-1_15
41
Jeongeun Hyun, Jinsol Han, Chanbin Lee, Myunghee Yoon, Youngmi Jung. Pathophysiological Aspects of Alcohol Metabolism in the LiverInternational Journal of Molecular Sciences 2021; 22(11): 5717 doi: 10.3390/ijms22115717
42
Hongbo Du, Hao Yu, Meiyue Zhou, Quan Hui, Yixin Hou, Yuyong Jiang. The effect of STAT1, miR-99b, and MAP2K1 in alcoholic liver disease (ALD) mouse model and hepatocyteAging 2024;  doi: 10.18632/aging.205579
43
Hyunju Kang, Mi-Bo Kim, Young-Ki Park, Ji-Young Lee. A mouse model of the regression of alcoholic hepatitis: Monitoring the regression of hepatic steatosis, inflammation, oxidative stress, and NAD+ metabolism upon alcohol withdrawalThe Journal of Nutritional Biochemistry 2022; 99: 108852 doi: 10.1016/j.jnutbio.2021.108852
44
Martí Ortega‐Ribera, Nicholas J. Hunt, Jordi Gracia‐Sancho, Victoria C. Cogger. The Hepatic Sinusoid in Aging and Disease: Update and Advances From the 20th Liver Sinusoid MeetingHepatology Communications 2020; 4(7): 1087 doi: 10.1002/hep4.1517
45
Anastasia Lanquetin, Sophie Leclercq, Philippe de Timary, Shailendra Segobin, Mikaël Naveau, Laurent Coulbault, Paola Maccioni, Irene Lorrai, Giancarlo Colombo, Denis Vivien, Marina Rubio, Anne-Lise Pitel. Role of inflammation in alcohol-related brain abnormalities: a translational studyBrain Communications 2021; 3(3) doi: 10.1093/braincomms/fcab154
46
Rachel H. McMahan, Kevin M. Najarro, Juliet E. Mullen, Madison T. Paul, David J. Orlicky, Holly J. Hulsebus, Elizabeth J. Kovacs. A novel murine model of multi-day moderate ethanol exposure reveals increased intestinal dysfunction and liver inflammation with ageImmunity & Ageing 2021; 18(1) doi: 10.1186/s12979-021-00247-8
47
Jinsol Han, Chanbin Lee, Jin Hur, Youngmi Jung. Current Therapeutic Options and Potential of Mesenchymal Stem Cell Therapy for Alcoholic Liver DiseaseCells 2022; 12(1): 22 doi: 10.3390/cells12010022
48
Adam Frtús, Barbora Smolková, Mariia Uzhytchak, Mariia Lunova, Milan Jirsa, Martin Hof, Piotr Jurkiewicz, Vladimir I. Lozinsky, Lucie Wolfová, Yuriy Petrenko, Šárka Kubinová, Alexandr Dejneka, Oleg Lunov. Hepatic Tumor Cell Morphology Plasticity under Physical Constraints in 3D Cultures Driven by YAP–mTOR AxisPharmaceuticals 2020; 13(12): 430 doi: 10.3390/ph13120430
49
Ji Jiang, Yanfei Tan, Amin Liu, Rentai Yan, Yanzhe Ma, Likun Guo, Jing Sun, Zhenzhen Guo, Hongsong Fan. Tissue engineered artificial liver model based on viscoelastic hyaluronan-collagen hydrogel and the effect of EGCG intervention on ALDColloids and Surfaces B: Biointerfaces 2021; 206: 111980 doi: 10.1016/j.colsurfb.2021.111980
50
Ying-Jia Cao, Zi-Rui Huang, Shi-Ze You, Wei-Ling Guo, Fang Zhang, Bin Liu, Xu-Cong Lv, Zhan-Xi Lin, Peng-Hu Liu. The Protective Effects of Ganoderic Acids from Ganoderma lucidum Fruiting Body on Alcoholic Liver Injury and Intestinal Microflora Disturbance in Mice with Excessive Alcohol IntakeFoods 2022; 11(7): 949 doi: 10.3390/foods11070949
51
Svetlana Rodimova, Vadim Elagin, Maria Karabut, Irina Koryakina, Alexander Timin, Vladimir Zagainov, Mikhail Zyuzin, Elena Zagaynova, Daria Kuznetsova. Toxicological Analysis of Hepatocytes Using FLIM Technique: In Vitro versus Ex Vivo ModelsCells 2021; 10(11): 2894 doi: 10.3390/cells10112894
52
Wenxiang Hu, Mitchell A. Lazar. Modelling metabolic diseases and drug response using stem cells and organoidsNature Reviews Endocrinology 2022; 18(12): 744 doi: 10.1038/s41574-022-00733-z
53
Waqas Iqbal, Yaru Wang, Pingnan Sun, Xiaoling Zhou. Modeling Liver Development and Disease in a DishInternational Journal of Molecular Sciences 2023; 24(21): 15921 doi: 10.3390/ijms242115921
54
V. I. Didenko, Y. A. Gaidar, D. F. Mylostiva, I. A. Klenina, А. A. Halinskyi, O. P. Petishko, O. I. Hrabovska, А. N. Halinska. Dynamics of pathomorphological changes in the liver of rats at different stages of experimental alcohol damage Regulatory Mechanisms in Biosystems 2023; 14(1): 131 doi: 10.15421/022320
55
Rolf Teschke. Alcoholic Liver Disease: Current Mechanistic Aspects with Focus on Their Clinical RelevanceBiomedicines 2019; 7(3): 68 doi: 10.3390/biomedicines7030068
56
Chaonan Wang, Dongyan Cheng, Mingming Yan, Lishu Wang, Talha Bin Emran. Studies on the Antiliver Injury of Effective Parts from Saururus chinensis by Rats and Mice Model In VivoEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/7821724
57
Raghu Rai Sharma, Haroon Rashid, Sheikh Tasduq Abdullah. A small animal model of NASH with progressive steatohepatitis –induced by fast food diet and alcohol in C57BL/6J mouse with high human pathophysiological proximityFood and Chemical Toxicology 2023; 178: 113851 doi: 10.1016/j.fct.2023.113851
58
Shingo Nakamura, Naoko Ando, Masayuki Ishihara, Masahiro Sato. Development of Novel Heparin/Protamine Nanoparticles Useful for Delivery of Exogenous Proteins In Vitro and In VivoNanomaterials 2020; 10(8): 1584 doi: 10.3390/nano10081584
59
Peng Cao, Yue Wu, Yaping Li, Liping Xiang, Bingyu Cheng, Yixin Hu, Xin Jiang, Zhe Wang, Sanlan Wu, Luqin Si, Qiang Yang, Jian Xu, Jiangeng Huang. The important role of glycerophospholipid metabolism in the protective effects of polyphenol-enriched Tartary buckwheat extract against alcoholic liver diseaseFood & Function 2022; 13(20): 10415 doi: 10.1039/D2FO01518H
60
Lugao Tian, Fachao Fan, Shihua Zheng, Qiaoyun Tong. Puerarin Exerts the Hepatoprotection from Chronic Alcohol-Induced Liver Injury via Inhibiting the Cyclooxygenase-2 and the 5-Lipoxygenase Pathway in RatsComplementary Medicine Research 2021; 28(2): 104 doi: 10.1159/000508686
61
Xin Yan, Xiaoyun Liu, Yu Wang, Xueyang Ren, Jiamu Ma, Ruolan Song, Xiuhuan Wang, Ying Dong, Qiqi Fan, Jing Wei, Axiang Yu, Hong Sui, Gaimei She. Multi-omics integration reveals the hepatoprotective mechanisms of ursolic acid intake against chronic alcohol consumptionEuropean Journal of Nutrition 2022; 61(1): 115 doi: 10.1007/s00394-021-02632-x
62
Jing-Yi Qiao, Han-Wei Li, Fu-Gang Liu, Yu-Cheng Li, Shuo Tian, Li-Hua Cao, Kai Hu, Xiang-Xiang Wu, Ming-San Miao. Effects of Portulaca Oleracea Extract on Acute Alcoholic Liver Injury of RatsMolecules 2019; 24(16): 2887 doi: 10.3390/molecules24162887
63
Maite Martínez-Uña, Yaiza López-Mancheño, Carlos Diéguez, Manuel A. Fernández-Rojo, Marta G. Novelle. Unraveling the Role of Leptin in Liver Function and Its Relationship with Liver DiseasesInternational Journal of Molecular Sciences 2020; 21(24): 9368 doi: 10.3390/ijms21249368
64
Xiaojuan Chao, Shaogui Wang, Xiaowen Ma, Chen Zhang, Hui Qian, Sha Neisha Williams, Zhaoli Sun, Zheyun Peng, Wanqing Liu, Feng Li, Namratha Sheshadri, Wei-Xing Zong, Hong-Min Ni, Wen-Xing Ding. Persistent mTORC1 activation due to loss of liver tuberous sclerosis complex 1 promotes liver injury in alcoholic hepatitisHepatology 2023; 78(2): 503 doi: 10.1097/HEP.0000000000000373
65
Luciana Brandão-Bezerra, Aline Aparecida da Rosa, Regina Maria Figueiredo de Oliveira, Renata Heisler Neves, Christiane Leal Corrêa, José Roberto Machado-Silva. Impact of acute schistosomiasis mansoni and long-term ethanol intake on mouse liver pathologyExperimental Parasitology 2022; 242: 108388 doi: 10.1016/j.exppara.2022.108388
66
Manasi Kotulkar, Dakota R. Robarts, Kristi Lin‐Rahardja, Tara McQuillan, Jordan Surgnier, Sarah E. Tague, Maciej Czerwinski, Katie L. Dennis, Michele T. Pritchard. Hyaluronan synthesis inhibition normalizes ethanol‐enhanced hepatic stellate cell activationAlcohol: Clinical and Experimental Research 2023; 47(8): 1544 doi: 10.1111/acer.15127
67
Matthew Brovold, Dale Keller, Shay Soker. Differential fibrotic phenotypes of hepatic stellate cells within 3D liver organoidsBiotechnology and Bioengineering 2020; 117(8): 2516 doi: 10.1002/bit.27379
68
Jingxin Mao, Lihong Tan, Cheng Tian, Wenxiang Wang, Hao Zhang, Zhaojing Zhu, Yan Li. Research progress on rodent models and its mechanisms of liver injuryLife Sciences 2024; 337: 122343 doi: 10.1016/j.lfs.2023.122343
69
Yonghui Yu, Jingjie Zhang, Jing Wang, Jing Wang, Jiake Chai. Effect of blended protein nutritional support on reducing burn-induced inflammation and organ injuryNutrition Research and Practice 2022; 16(5): 589 doi: 10.4162/nrp.2022.16.5.589
70
Zi Xuan Li, Xiao Dong Sheng, Yu Lian Wang, Xiong Wen Lv. Blocking P2X4 purinergic receptor attenuates alcohol-related liver fibrosis by inhibiting hepatic stellate cell activation through PI3K/AKT signaling pathwayInternational Immunopharmacology 2022; 113: 109326 doi: 10.1016/j.intimp.2022.109326
71
Chien-Yu Lin, Evanthia Omoscharka, Yanli Liu, Kun Cheng. Establishment of a Rat Model of Alcoholic Liver Fibrosis with Simulated Human Drinking Patterns and Low-Dose Chemical StimulationBiomolecules 2023; 13(9): 1293 doi: 10.3390/biom13091293
72
Michela Anna Polidoro, Erika Ferrari, Simona Marzorati, Ana Lleo, Marco Rasponi. Experimental liver models: From cell culture techniques to microfluidic organs‐on‐chipLiver International 2021; 41(8): 1744 doi: 10.1111/liv.14942
73
Tea Omanovic Kolaric, Lucija Kuna, Marina Covic, Hrvoje Roguljic, Anita Matic, Renata Sikora, Marija Hefer, Ana Petrovic, Vjera Mihaljevic, Robert Smolic, Ines Bilic-Curcic, Aleksandar Vcev, Martina Smolic. Preclinical Models and Promising Pharmacotherapeutic Strategies in Liver Fibrosis: An UpdateCurrent Issues in Molecular Biology 2023; 45(5): 4246 doi: 10.3390/cimb45050270
74
Xiaoqin Wu, Laura E Nagy, Jérémie Gautheron. Mediators of necroptosis: from cell death to metabolic regulationEMBO Molecular Medicine 2024; 16(2): 219 doi: 10.1038/s44321-023-00011-z
75
Sandra Torres, Paula Segalés, Laura Conde de la Rosa, Carmen Garcia-Ruiz, Jose C. Fernandez-Checa. Alcohol and Alcohol-related Diseases2023; : 1043 doi: 10.1007/978-3-031-32483-3_56
76
Yoshihisa Takahashi, Erdenetsogt Dungubat, Hiroyuki Kusano, Toshio Fukusato. Basic Protocols in Foods and NutritionMethods and Protocols in Food Science 2022; : 53 doi: 10.1007/978-1-0716-2345-9_4
77
Usman Sabir, Hong‐mei Gu, Da‐Wei Zhang. Extracellular matrix turnover: phytochemicals target and modulate the dual role of matrix metalloproteinases (MMPs) in liver fibrosisPhytotherapy Research 2023; 37(11): 4932 doi: 10.1002/ptr.7959
78
Lauren S. Strathearn, Afanasii I. Stepanov, Joan Font-Burgada. Inflammation in Primary and Metastatic Liver Tumorigenesis–Under the Influence of Alcohol and High-Fat DietsNutrients 2020; 12(4): 933 doi: 10.3390/nu12040933
79
Elham Aryapour, Thomas Kietzmann. Mitochondria, mitophagy, and the role of deubiquitinases as novel therapeutic targets in liver pathologyJournal of Cellular Biochemistry 2022; 123(10): 1634 doi: 10.1002/jcb.30312
80
Hyunna Jung, Sohyeon You, Soo-Im Choi, Chang-Ho Kang, Gun-Hee Kim. Levilactobacillus brevis MG5311 Alleviates Ethanol-Induced Liver Injury by Suppressing Hepatic Oxidative Stress in C57BL/6 MiceMicroorganisms 2022; 10(12): 2488 doi: 10.3390/microorganisms10122488
81
Dina G. Tiniakos, Quentin M. Anstee, Elizabeth M. Brunt, Alastair D. Burt. MacSween's Pathology of the Liver2024; : 330 doi: 10.1016/B978-0-7020-8228-3.00005-3
82
Yulian Wang, Mingxu Gong, Tiantian Wang, Lei Zhang, Tong Wang, Rui Feng, Baoming Wu, Xiongwen Lv. Hepatoprotective activity of Patrinia scabiosaefolia Fisch and quality evaluation based on UPLC fingerprint and multi-component analysisFitoterapia 2024; 173: 105771 doi: 10.1016/j.fitote.2023.105771
83
Shi-Ying Xiong, Gui-Sheng Wu, Chun Li, Wenzhe Ma, Huai-Rong Luo. Clinical efficacy of probiotics in the treatment of alcoholic liver disease: a systematic review and meta-analysisFrontiers in Cellular and Infection Microbiology 2024; 14 doi: 10.3389/fcimb.2024.1358063
84
Khaled Alharshawi, Holger Fey, Alyx Vogle, Tori Klenk, Miran Kim, Costica Aloman. Sex specific effect of alcohol on hepatic plasmacytoid dendritic cellsInternational Immunopharmacology 2021; 90: 107166 doi: 10.1016/j.intimp.2020.107166
85
Limin Gao, Xingyu Chen, Zeyu Fu, Jie Yin, Yafen Wang, Weiguang Sun, Hong Ren, Yonghui Zhang. Kinsenoside Alleviates Alcoholic Liver Injury by Reducing Oxidative Stress, Inhibiting Endoplasmic Reticulum Stress, and Regulating AMPK-Dependent AutophagyFrontiers in Pharmacology 2022; 12 doi: 10.3389/fphar.2021.747325
86
Hai‐Di Li, Xiao‐Sa Du, Hui‐Min Huang, Xin Chen, Yang Yang, Cheng Huang, Xiao‐Ming Meng, Jun Li. Noncoding RNAs in alcoholic liver diseaseJournal of Cellular Physiology 2019; 234(9): 14709 doi: 10.1002/jcp.28229
87
Jingyi Qiao, Hanwei Li, Chen Jinxiang, Yanmei Shi, Ning Li, Pingsheng Zhu, Sisen Zhang, Mingsan Miao. Mulberry fruit repairs alcoholic liver injury by modulating lipid metabolism and the expression of miR-155 and PPARα in ratsFunctional & Integrative Genomics 2023; 23(3) doi: 10.1007/s10142-023-01131-y
88
Xiuchen Xuan, Peizhu Tan, Ximei Zhang, Hui Huang, Yanze Li, Yu Jiang, Aimiao Yu, Yuanyuan Zhao, Kuo Wang, Baozhu Tang, Shuye Qu, Yunyan Jiang, Jiaran Xu, Xu Gao, Lingyun Zhou. Long-term low-dose alcohol intake promotes white adipose tissue browning and reduces obesity in miceFood & Function 2022; 13(16): 8524 doi: 10.1039/D2FO00743F
89
Rutiane Ullmann Thoen, Larisse Longo, Luiza Cecília Leonhardt, Matheus Henrique Mariano Pereira, Pabulo Henrique Rampelotto, Carlos Thadeu Schmidt Cerski, Mário Reis Álvares-da-Silva. Alcoholic liver disease and intestinal microbiota in an experimental model: Biochemical, inflammatory, and histologic parametersNutrition 2023; 106: 111888 doi: 10.1016/j.nut.2022.111888
90
Una Rastovic, Sergio Francesco Bozzano, Antonio Riva, Arturo Simoni-Nieves, Nicola Harris, Rosa Miquel, Carolin Lackner, Yoh Zen, Ane Zamalloa, Krishna Menon, Nigel Heaton, Shilpa Chokshi, Elena Palma. Human Precision-Cut Liver Slices: A Potential Platform to Study Alcohol-Related Liver DiseaseInternational Journal of Molecular Sciences 2023; 25(1): 150 doi: 10.3390/ijms25010150
91
Pablo Muriel. Hepatic Fibrosis2022; : 209 doi: 10.1016/B978-0-323-99764-5.00004-4
92
Agata Michalak, Tomasz Lach, Halina Cichoż-Lach. Oxidative Stress—A Key Player in the Course of Alcohol-Related Liver DiseaseJournal of Clinical Medicine 2021; 10(14): 3011 doi: 10.3390/jcm10143011
93
Elias Iturrospe, Katyeny Manuela da Silva, Rani Robeyns, Maria van de Lavoir, Joost Boeckmans, Tamara Vanhaecke, Alexander L.N. van Nuijs, Adrian Covaci. Metabolic Signature of Ethanol-Induced Hepatotoxicity in HepaRG Cells by Liquid Chromatography–Mass Spectrometry-Based Untargeted MetabolomicsJournal of Proteome Research 2022; 21(4): 1153 doi: 10.1021/acs.jproteome.2c00029
94
Jiyoung Song, Seokyoung Bang, Nakwon Choi, Hong Nam Kim. Brain organoid-on-a-chip: A next-generation human brain avatar for recapitulating human brain physiology and pathologyBiomicrofluidics 2022; 16(6) doi: 10.1063/5.0121476