BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Okushin K, Tsutsumi T, Ikeuchi K, Kado A, Enooku K, Fujinaga H, Moriya K, Yotsuyanagi H, Koike K. Helicobacter pylori infection and liver diseases: Epidemiology and insights into pathogenesis. World J Gastroenterol 2018; 24(32): 3617-3625 [PMID: 30166857 DOI: 10.3748/wjg.v24.i32.3617]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i32/3617.htm
Number Citing Articles
1
Yu Kyung Jun, Ji Won Kim, Byeong Gwan Kim, Kook Lae Lee, Yong Jin Jung, Won Kim, Hyun Sun Park, Dong Hyeon Lee, Seong-Joon Koh, Dario Ummarino. Helicobacter pylori infection is not associated with portal hypertension-related gastrointestinal complications: A meta-analysisPLOS ONE 2022; 17(1): e0261448 doi: 10.1371/journal.pone.0261448
2
Yecui Zhang, Qiang Jia, Chenyang Hu, Mingming Han, Qiming Guo, Shumin Li, Cunxiang Bo, Yu Zhang, Xuejie Qi, Linlin Sai, Cheng Peng. Effects of chlorpyrifos exposure on liver inflammation and intestinal flora structure in miceToxicology Research 2021; 10(1): 141 doi: 10.1093/toxres/tfaa108
3
Li Xiao, Qianyu Zhang, Yanshuang Peng, Daqing Wang, Ying Liu. The effect of periodontal bacteria infection on incidence and prognosis of cancerMedicine 2020; 99(15): e19698 doi: 10.1097/MD.0000000000019698
4
Andrea Mirković, Nikola Savić. Medical treatment and prevention of Helicobacter pylori infectionSestrinska vizija 2021; 5(9): 10 doi: 10.5937/SestrViz2109010M
5
T.S. Sall, E.S. Shcherbakova, S.I. Sitkin, T.Ya. Vakhitov, I.G. Bakulin, E.V. Demyanova. Molecular mechanisms of non-alcoholic fatty liver disease developmentProfilakticheskaya meditsina 2021; 24(4): 120 doi: 10.17116/profmed202124041120
6
Dragos Popa, Cosmin Obleagă, Bogdan Socea, Dragos Serban, Marius Ciurea, Marian Diaconescu, Ionică Vîlcea, Cristian Meșină, Cecil Mirea, Dan Nicolae Florescu, Vlad Baleanu, Meda Comandasu, Mihai Tudosie, Laura Tribus, Bogdan Niculescu. Role of Helicobacter pylori in the triggering and evolution of hemorrhagic gastro‑duodenal lesionsExperimental and Therapeutic Medicine 2021; 22(4) doi: 10.3892/etm.2021.10582
7
Cheng Fang, Qingwu Zhou, Qingyang Liu, Wei Jia, Yan Xu. Crosstalk between gut microbiota and host lipid metabolism in a mouse model of alcoholic liver injury by chronic baijiu or ethanol feedingFood & Function 2022; 13(2): 596 doi: 10.1039/D1FO02892H
8
Wei Yang, Yingying Liu, Ruoling Gao, Zenghe Xiu, Ting Sun. Knockdown of cZNF292 suppressed hypoxic human hepatoma SMMC7721 cell proliferation, vasculogenic mimicry, and radioresistanceCellular Signalling 2019; 60: 122 doi: 10.1016/j.cellsig.2019.04.011
9
Chen Chen, Caiyun Zhang, Xuelin Wang, Feijuan Zhang, Ze Zhang, Pengchai Ma, Shuzhi Feng. Helicobacter pylori infection may increase the severity of nonalcoholic fatty liver disease via promoting liver function damage, glycometabolism, lipid metabolism, inflammatory reaction and metabolic syndromeEuropean Journal of Gastroenterology & Hepatology 2020; 32(7): 857 doi: 10.1097/MEG.0000000000001601
10
Sohaib Bin Wahid, Muhammad Waqar, Zobaria Rehman, Muhammad Wasim, Muhammad Idrees. Prevalence of HCV-Helicobacter pylori co-infection and its effects on liver function enzymes of patients in Lahore, PakistanBioScientific Review 2019; 1(03): 09 doi: 10.32350/BSR.0103.02
11
Tomoka Matsuura, Satoko Ohfuji, Masaru Enomoto, Akihiro Tamori, Shoji Kubo, Kiyohide Kioka, Norifumi Kawada, Wakaba Fukushima. Risk factors for hepatocellular carcinoma in treated chronic hepatitis C patients–Relationship to smoking and alcoholJGH Open 2020; 4(5): 867 doi: 10.1002/jgh3.12331
12
Fei Liu, Changfeng Sun, Yuanfang Chen, Fei Du, Yuxiang Yang, Gang Wu. Indole-3-propionic Acid-aggravated CCl4-induced Liver Fibrosis via the TGF-β1/Smads Signaling PathwayJournal of Clinical and Translational Hepatology 2021; 0(000): 000 doi: 10.14218/JCTH.2021.00032
13
Yoo Min Han, Jooyoung Lee, Ji Min Choi, Min-Sun Kwak, Jong In Yang, Su Jin Chung, Jeong Yoon Yim, Goh Eun Chung, Daisuke Tokuhara. The association between Helicobacter pylori with nonalcoholic fatty liver disease assessed by controlled attenuation parameter and other metabolic factorsPLOS ONE 2021; 16(12): e0260994 doi: 10.1371/journal.pone.0260994
14
Linghua Yu, Linlin Wang, Huixing Yi, Xiaojun Wu. Beneficial effects of LRP6-CRISPR on prevention of alcohol-related liver injury surpassed fecal microbiota transplant in a rat modelGut Microbes 2020; 11(4): 1015 doi: 10.1080/19490976.2020.1736457
15
Xue Feng, Lu Han, Sijia Ma, Lanbo Zhao, Lei Wang, Kailu Zhang, Panyue Yin, Lin Guo, Wei Jing, Qiling Li. Microbes in Tumoral In Situ Tissues and in TumorigenesisFrontiers in Cellular and Infection Microbiology 2020; 10 doi: 10.3389/fcimb.2020.572570
16
Kimberly Sánchez-Alonzo, Lillian Matamala-Valdés, Cristian Parra-Sepúlveda, Humberto Bernasconi, Víctor L. Campos, Carlos T. Smith, Katia Sáez, Apolinaria García-Cancino. Intracellular Presence of Helicobacter pylori and Its Virulence-Associated Genotypes within the Vaginal Yeast of Term Pregnant WomenMicroorganisms 2021; 9(1): 131 doi: 10.3390/microorganisms9010131
17
Ben‐Gang Zhou, Huai‐Jie Yang, Wei Xu, Kai Wang, Peng Guo, Yao‐Wei Ai. Association between Helicobacter pylori infection and nonalcoholic fatty liver disease: A systematic review and meta‐analysis of observational studies Helicobacter 2019; 24(3): e12576 doi: 10.1111/hel.12576
18
Christian S. Alvarez, Andrea A. Florio, Julia Butt, Alvaro Rivera‐Andrade, María F. Kroker‐Lobos, Tim Waterboer, Maria Constanza Camargo, Neal D. Freedman, Barry I. Graubard, Mariana Lazo, Eliseo Guallar, John D. Groopman, Manuel Ramírez‐Zea, Katherine A. McGlynn. Associations between Helicobacter pylori with nonalcoholic fatty liver disease and other metabolic conditions in Guatemala Helicobacter 2020; 25(6) doi: 10.1111/hel.12756
19
Alessandro Mantovani, Teresa Turino, Anna Altomari, Amedeo Lonardo, Giacomo Zoppini, Luca Valenti, Herbert Tilg, Christopher D. Byrne, Giovanni Targher. Association between Helicobacter pylori infection and risk of nonalcoholic fatty liver disease: An updated meta-analysisMetabolism 2019; 96: 56 doi: 10.1016/j.metabol.2019.04.012
20
Ru Zheng, Heng-Liang Zhu, Bing-Ren Hu, Xiao-Jiao Ruan, Hua-Jie Cai. Identification of <i>APEX2</i> as an oncogene in liver cancerWorld Journal of Clinical Cases 2020; 8(14): 2917-2929 doi: 10.12998/wjcc.v8.i14.2917