BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhang Y, Mao XL, Zhou XB, Yang H, Zhu LH, Chen G, Ye LP. Long-term outcomes of endoscopic resection for small (≤ 4.0 cm) gastric gastrointestinal stromal tumors originating from the muscularis propria layer. World J Gastroenterol 2018; 24(27): 3030-3037 [PMID: 30038470 DOI: 10.3748/wjg.v24.i27.3030]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i27/3030.htm
Number Citing Articles
1
Jia-Qi Xu, Jia-Xin Xu, Xiao-Yue Xu, Lu Yao, Mei-Dong Xu, Shi-Yao Chen, Yun-Shi Zhong, Yi-Qun Zhang, Wei-Feng Chen, Jian-Wei Hu, Ming-Yan Cai, Li-Qing Yao, Quan-Lin Li, Ping-Hong Zhou. Landscape of esophageal submucosal tunneling endoscopic resection-related adverse events in a standardized lexicon: a large volume of 1701 casesSurgical Endoscopy 2022;  doi: 10.1007/s00464-022-09241-7
2
Haihao Yan, Xiang Liu, Linlin Yin, Hao Han, Ye Jin, Xiaojuan Zhu, Zheng Liu. Effects of endoscopic therapy and surgical resection on long-term survival outcomes in patients with duodenal gastrointestinal stromal tumors: a surveillance, epidemiology, and end result program analysisSurgical Endoscopy 2022;  doi: 10.1007/s00464-022-09231-9
3
Chen Du, Ningli Chai, Enqiang Linghu, Huikai Li, Yaqi Zhai, Longsong Li, Xiaowei Tang, Hongbin Wang, Ping Tang. Clinical outcomes of endoscopic resection for the treatment of gastric gastrointestinal stromal tumors originating from the muscularis propria: a 7-year experience from a large tertiary center in ChinaSurgical Endoscopy 2022; 36(2): 1544 doi: 10.1007/s00464-021-08443-9
4
Fernando Lopes Ponte Neto, Diogo Turiani Hourneaux de Moura, Vitor Massaro Takamatsu Sagae, Igor Braga Ribeiro, Fabio Catache Mancini, Mateus Bond Boghossian, Thomas R. McCarty, Nelson Tomio Miyajima, Edson Ide, Wanderley Marques Bernardo, Eduardo Guimarães Hourneaux de Moura. Endoscopic resection of esophageal and gastric submucosal tumors from the muscularis propria layer: submucosal tunneling endoscopic resection versus endoscopic submucosal excavation: A systematic review and meta-analysisSurgical Endoscopy 2021; 35(12): 6413 doi: 10.1007/s00464-021-08659-9
5
David Friedel, Xiaocen Zhang, Rani Modayil, Stavros N. Stavropoulos. Endoscopic full-thickness resectionTechniques in Gastrointestinal Endoscopy 2019; 21(1): 19 doi: 10.1016/j.tgie.2019.03.007
6
Hui Xiu, Cheng-Ye Zhao, Fu-Guo Liu, Xue-Guo Sun, Hui Sun, Xi-Shuang Liu. Comparing about three types of endoscopic therapy methods for upper gastrointestinal submucosal tumors originating from the muscularis propria layerScandinavian Journal of Gastroenterology 2019; 54(12): 1481 doi: 10.1080/00365521.2019.1692064
7
Jinlong Hu, Nan Ge, Sheng Wang, Jintao Guo, Xiang Liu, Guoxin Wang, Siyu Sun. Direct endoscopic full-thickness resection for submucosal tumors with an intraluminal growth pattern originating from the muscularis propria layer in the gastric fundusBMC Gastroenterology 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12876-020-01215-0
8
Deqiong Wang, Qiang Ding, Li Cao, Xinxia Feng, Zerui Zhang, Panpan Lu, Xiaoyu Ji, Lili Li, Dean Tian, Mei Liu. Clinical outcomes of endoscopic treatment for gastric gastrointestinal stromal tumors: a single-center study of 240 cases in ChinaScandinavian Journal of Gastroenterology 2022; : 1 doi: 10.1080/00365521.2022.2045351
9
Alex Qinyang Liu, Philip Wai Yan Chiu. Third space endoscopy: Current evidence and future developmentInternational Journal of Gastrointestinal Intervention 2020; 9(2): 42 doi: 10.18528/ijgii200007
10
I.I. Khvorova, K.V. Shishin, I.Yu. Nedoluzhko, L.V. Shumkina, N.A. Kurushkina. Endoscopic solutions for patients with submucosal neoplasms of stomachEndoskopicheskaya khirurgiya 2021; 27(2): 50 doi: 10.17116/endoskop20212702150
11
Gina Gheorghe, Nicolae Bacalbasa, Gabriela Ceobanu, Madalina Ilie, Valentin Enache, Gabriel Constantinescu, Simona Bungau, Camelia Cristina Diaconu. Gastrointestinal Stromal Tumors—A Mini ReviewJournal of Personalized Medicine 2021; 11(8): 694 doi: 10.3390/jpm11080694
12
Wei Su, Min Wang, Danfeng Zhang, Yan Zhu, Minzhi Lv, Liang Zhu, Jie He, Hao Hu, Pinghong Zhou. Predictors of the difficulty for endoscopic resection of gastric gastrointestinal stromal tumor and follow‐up dataJournal of Gastroenterology and Hepatology 2022; 37(1): 48 doi: 10.1111/jgh.15650
13
Monjur Ahmed. Recent advances in the management of gastrointestinal stromal tumorWorld Journal of Clinical Cases 2020; 8(15): 3142-3155 doi: 10.12998/wjcc.v8.i15.3142
14
Huaying Zhang, Xinyu Huang, Chao Qu, Cheng Bian, Huiguang Xue. Comparison between laparoscopic and endoscopic resections for gastric submucosal tumorsSaudi Journal of Gastroenterology 2019; 25(4): 245 doi: 10.4103/sjg.SJG_412_18
15
Atsushi Sawada, Kingo Hirasawa, Shin Maeda. Endoscopic muscularis dissection for gastrointestinal mesenchymal tumorDigestive Endoscopy 2020; 32(5) doi: 10.1111/den.13707
16
Yu Zhang, Jin-Bang Peng, Xin-Li Mao, Hai-Hong Zheng, Shen-Kang Zhou, Lin-Hong Zhu, Li-Ping Ye. Endoscopic resection of large (≥ 4 cm) upper gastrointestinal subepithelial tumors originating from the muscularis propria layer: a single-center study of 101 cases (with video)Surgical Endoscopy 2021; 35(3): 1442 doi: 10.1007/s00464-020-08033-1
17
Phillip S. Ge, Hiroyuki Aihara. Advanced Endoscopic Resection Techniques: Endoscopic Submucosal Dissection and Endoscopic Full-Thickness ResectionDigestive Diseases and Sciences 2022;  doi: 10.1007/s10620-022-07392-0
18
Qiang Zhang, Jian-Qun Cai, Zhen Wang. Usefulness of tumor traction with a snare and endoclips in gastric submucosal tumor resection: a propensity-score-matching analysisGastroenterology Report 2021; 9(2): 125 doi: 10.1093/gastro/goaa050
19
Changzhou Cai, Jinpu Yang, Mengting Ren, Lu Lv, Xinxin Zhou, Mosang Yu, Feng Ji, Piero Chirletti. Efficacy and Safety of Endoscopic Resection for Small Gastric Gastrointestinal Stromal Tumors in Elderly PatientsGastroenterology Research and Practice 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/8415913