BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Fenfen Li, Pengcheng Du, Weiyu Yang, Danfei Huang, Shaoping Nie, Mingyong Xie. Polysaccharide from the seeds of Plantago asiatica L. alleviates nonylphenol induced intestinal barrier injury by regulating tight junctions in human Caco-2 cell lineInternational Journal of Biological Macromolecules 2020; 164: 2134 doi: 10.1016/j.ijbiomac.2020.07.259
2
Shao-Hsiang Liu, Po-Sheng Chen, Chun-Chieh Huang, Yi-Tu Hung, Mei-Ying Lee, Wei-Hung Lin, Yuan-Chuan Lin, Alan Yueh-Luen Lee. Unlocking the Mystery of the Therapeutic Effects of Chinese Medicine on CancerFrontiers in Pharmacology 2021; 11 doi: 10.3389/fphar.2020.601785
3
Cuiping Li, Shasha Duan, Yaping Li, Xiao Pan, Lirong Han. Polysaccharides in natural products that repair the damage to intestinal mucosa caused by cyclophosphamide and their mechanisms: A reviewCarbohydrate Polymers 2021; 261: 117876 doi: 10.1016/j.carbpol.2021.117876
4
Lei Tian, Cong‐Ping Su, Qing Wang, Fu‐Jian Wu, Rui Bai, Hui‐Min Zhang, Jin‐Ying Liu, Wen‐Jing Lu, Wei Wang, Feng Lan, Shu‐Zhen Guo. Chlorogenic acid: A potent molecule that protects cardiomyocytes from TNF‐α–induced injury via inhibiting NF‐κB and JNK signalsJournal of Cellular and Molecular Medicine 2019; 23(7): 4666 doi: 10.1111/jcmm.14351
5
Wei Li, Mingbo Gao, Ting Han. Lycium barbarum polysaccharides ameliorate intestinal barrier dysfunction and inflammation through the MLCK-MLC signaling pathway in Caco-2 cellsFood & Function 2020; 11(4): 3741 doi: 10.1039/D0FO00030B
6
Chunyu Li, Ming Niu, Ruilin Wang, Xiao wei Zhou, Bin Dong, Shuya Qi, Wei Chen, Mingyu Zhang, Yafei Shi, RuiSheng Li, Guohui Li. The modulatory properties of Si Jun Zi Tang enhancing anticancer of gefitinib by an integrating approachBiomedicine & Pharmacotherapy 2019; 111: 1132 doi: 10.1016/j.biopha.2018.12.026
7
Yuqi Fan, Zhe Ma, LuLu Zhao, Wei Wang, Mengyuan Gao, Xiaohua Jia, Huizi Ouyang, Jun He. Anti-tumor activities and mechanisms of Traditional Chinese medicines formulas: A reviewBiomedicine & Pharmacotherapy 2020; 132: 110820 doi: 10.1016/j.biopha.2020.110820
8
Liping Qu, Wanxian Tan, Jing Yang, Limin Lai, Sili Liu, Jianming Wu, Wenjun Zou. Combination Compositions Composed of l-Glutamine and Si-Jun-Zi-Tang Might Be a Preferable Choice for 5-Fluorouracil-Induced Intestinal Mucositis: An Exploration in a Mouse ModelFrontiers in Pharmacology 2020; 11 doi: 10.3389/fphar.2020.00918
9
Vladana Domazetovic, Irene Falsetti, Caterina Viglianisi, Kristian Vasa, Cinzia Aurilia, Maria Stio, Stefano Menichetti, Teresa Iantomasi. Protective Role of Natural and Semi-Synthetic Tocopherols on TNFα-Induced ROS Production and ICAM-1 and Cl-2 Expression in HT29 Intestinal Epithelial CellsAntioxidants 2021; 10(2): 160 doi: 10.3390/antiox10020160
10
Yizhe Cui, Renxu Chang, Tao Zhang, Xiaocui Zhou, Qiuju Wang, Haiyun Gao, Lintong Hou, Juan J. Loor, Chuang Xu. Chinese Herbal Formula (CHF03) Attenuates Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) Through Inhibiting Lipogenesis and Anti-Oxidation MechanismsFrontiers in Pharmacology 2019; 10 doi: 10.3389/fphar.2019.01190
11
Yanlong Li, Xudong Tian, Shengcai Li, Lijun Chang, Ping Sun, Yubei Lu, Xiaoyan Yu, Shiwang Chen, Zhengquan Wu, Zhong Xu, Wanrong Kang. Total polysaccharides of adlay bran (Coix lachryma-jobi L.) improve TNF-α induced epithelial barrier dysfunction in Caco-2 cells via inhibition of the inflammatory responseFood & Function 2019; 10(5): 2906 doi: 10.1039/C9FO00590K