BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Vasuri F, Visani M, Acquaviva G, Brand T, Fiorentino M, Pession A, Tallini G, D’Errico A, de Biase D. Role of microRNAs in the main molecular pathways of hepatocellular carcinoma. World J Gastroenterol 2018; 24(25): 2647-2660 [PMID: 29991871 DOI: 10.3748/wjg.v24.i25.2647]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i25/2647.htm
Number Citing Articles
1
Yaguang Qin, Hong Lu. In vitro evaluation of anti-hepatoma activity of brevilin A: involvement of Stat3/Snail and Wnt/β-catenin pathwaysRSC Advances 2019; 9(8): 4390 doi: 10.1039/C8RA08574A
2
Hewen Wu, Jia Shang, Weili Zhan, Junping Liu, Huibin Ning, Ning Chen. miR‑425‑5p promotes cell proliferation, migration and invasion by directly targeting FOXD3 in hepatocellular carcinoma cellsMolecular Medicine Reports 2019;  doi: 10.3892/mmr.2019.10427
3
Tao Si, Xuejian Ning, Hongwei Zhao, Mingmin Zhang, Ping Huang, Zhengguo Hu, Liu Yang, Lizhu Lin. microRNA-9-5p regulates the mitochondrial function of hepatocellular carcinoma cells through suppressing PDK4Cancer Gene Therapy 2021; 28(6): 706 doi: 10.1038/s41417-020-00253-w
4
Wei Zou, Jun Cheng. MiR-887 Promotes the Progression of Hepatocellular Carcinoma via Targeting VHLTechnology in Cancer Research & Treatment 2020; 19: 153303382094042 doi: 10.1177/1533033820940425
5
Zheng Wang, Yongxia He, Yuwei Song, Yue Wang, Feng Chen. MicroRNA in HCC: Biomarkers and Therapeutic TargetsOncologie 2021; 23(2): 177 doi: 10.32604/Oncologie.2021.014773
6
Elias Kouroumalis, Ioannis Tsomidis, Argyro Voumvouraki. Pathogenesis of Hepatocellular Carcinoma: The Interplay of Apoptosis and AutophagyBiomedicines 2023; 11(4): 1166 doi: 10.3390/biomedicines11041166
7
Muhammad Rafiq, Abdullahi Dandare, Arham Javed, Afrose Liaquat, Afraz Ahmad Raja, Hassaan Mehboob Awan, Muhammad Jawad Khan, Aisha Naeem. Competing Endogenous RNA Regulatory Networks of hsa_circ_0126672 in Pathophysiology of Coronary Heart DiseaseGenes 2023; 14(3): 550 doi: 10.3390/genes14030550
8
Tao Li, Xiaoshuang Yang, Wei Li, Jiaru Song, Zhuo Li, Xilin Zhu, Xiaopan Wu, Ying Liu. ADAR1 Stimulation by IFN-α Downregulates the Expression of MAVS via RNA Editing to Regulate the Anti-HBV ResponseMolecular Therapy 2021; 29(3): 1335 doi: 10.1016/j.ymthe.2020.11.031
9
Juan Chen, Fuguo He, Hong Peng, Jinjun Guo. The underlying mechanism and targeted therapy strategy of miRNAs cross-regulating EMT process through multiple signaling pathways in hepatocellular carcinomaFrontiers in Molecular Biosciences 2024; 11 doi: 10.3389/fmolb.2024.1378386
10
Dobrochna Dolicka, Cyril Sobolewski, Marta Correia de Sousa, Monika Gjorgjieva, Michelangelo Foti. mRNA Post-Transcriptional Regulation by AU-Rich Element-Binding Proteins in Liver Inflammation and CancerInternational Journal of Molecular Sciences 2020; 21(18): 6648 doi: 10.3390/ijms21186648
11
Zengyao Liu, Jiefei Sun, Xiaochun Wang, Zhenyuan Cao. MicroRNA‑129‑5p promotes proliferation and metastasis of hepatocellular carcinoma by regulating the BMP2 geneExperimental and Therapeutic Medicine 2021; 21(3) doi: 10.3892/etm.2021.9688
12
Yasmeen Ishaq, Aqsa Ikram, Badr Alzahrani, Sana Khurshid. The Role of miRNAs, circRNAs and Their Interactions in Development and Progression of Hepatocellular Carcinoma: An Insilico ApproachGenes 2022; 14(1): 13 doi: 10.3390/genes14010013
13
Deepika Sarvepalli, Mamoon Ur. Rashid, Sarfraz Ahmad. Theranostics and Precision Medicine for the Management of Hepatocellular Carcinoma2022; : 311 doi: 10.1016/B978-0-323-98806-3.00006-4
14
Yang Ge, Pengfei Gu, Wenbo Wang, Liyuan Cao, Lulu Zhang, Jingquan Li, Wei Mu, Hui Wang, Wei-Ping Jia. Benzo[a]pyrene stimulates miR-650 expression to promote the pathogenesis of fatty liver disease and hepatocellular carcinoma via SOCS3/JAK/STAT3 cascadesJournal of Molecular Cell Biology 2021;  doi: 10.1093/jmcb/mjab052
15
Rui-jia Wen, Xin Dong, Hao-wen Zhuang, Feng-xiang Pang, Shou-chang Ding, Nan Li, Yong-xin Mai, Shu-ting Zhou, Jun-yan Wang, Jin-fang Zhang. Baicalin induces ferroptosis in osteosarcomas through a novel Nrf2/xCT/GPX4 regulatory axisPhytomedicine 2023; 116: 154881 doi: 10.1016/j.phymed.2023.154881
16
Hany Khalil, Alaa H. Nada, Hoda Mahrous, Amr Hassan, Patricia Rijo, Ibrahim A. Ibrahim, Dalia D. Mohamed, Fawziah A. AL-Salmi, Doaa D. Mohamed, Ahmed I. Abd Elmaksoud. Amelioration effect of 18β-Glycyrrhetinic acid on methylation inhibitors in hepatocarcinogenesis -induced by diethylnitrosamineFrontiers in Immunology 2024; 14 doi: 10.3389/fimmu.2023.1206990
17
Jin‐Tao Zhao, Bao‐Jin Chi, Yao Sun, Nan‐nan Chi, Xue‐mei Zhang, Jia‐bin Sun, Ying Chen, Yong Xia. LINC00174 is an oncogenic lncRNA of hepatocellular carcinoma and regulates miR‐320/S100A10 axisCell Biochemistry and Function 2020; 38(7): 859 doi: 10.1002/cbf.3498
18
Sharad Khare, Tripti Khare, Raghu Ramanathan, Jamal A. Ibdah. Hepatocellular Carcinoma: The Role of MicroRNAsBiomolecules 2022; 12(5): 645 doi: 10.3390/biom12050645
19
Zhigang Feng, Shanjia Ke, Chaoqun Wang, Shounan Lu, Yanan Xu, Hongjun Yu, Zihao Li, Bing Yin, Xinglong Li, Yongliang Hua, Baolin Qian, Miaoyu Bai, Yao Fu, Yingmei Zhang, Yaohua Wu, Yong Ma. RNF125 attenuates hepatocellular carcinoma progression by downregulating SRSF1-ERK pathwayOncogene 2023; 42(24): 2017 doi: 10.1038/s41388-023-02710-w
20
Louie Semaan, Qingning Zeng, Yong Lu, Yi Zhang, Mehdi Mohamad Zreik, Mohamad Baqer Chamseddine, Michael Chopp, Zheng Gang Zhang, Dilip Moonka. MicroRNA-214 enriched exosomes from human cerebral endothelial cells (hCEC) sensitize hepatocellular carcinoma to anti-cancer drugsOncotarget 2021; 12(3): 185 doi: 10.18632/oncotarget.27879
21
Song Wang, Jian‐Hua Zhang, Huan Wang, Lu Yang, Shuai Hong, Bo Yu, Jin‐Cheng Guo, Jing Liu, Yan‐Bing Zhu. A novel multidimensional signature predicts prognosis in hepatocellular carcinoma patientsJournal of Cellular Physiology 2019; 234(7): 11610 doi: 10.1002/jcp.27818
22
Zhixun Bai, Yongchao Zhao, Xiaomin Yang, Linglu Wang, Xianhua Yin, Yue Chen, Jing Lu, Jimei Wang. A Novel Prognostic Ferroptosis-Related Long Noncoding RNA Signature in Clear Cell Renal Cell CarcinomaJournal of Oncology 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/6304824
23
Luis M. Ruiz-Manriquez, Oscar Carrasco-Morales, E. Adrian Sanchez Z, Sofía Madeline Osorio-Perez, Carolina Estrada-Meza, Surajit Pathak, Antara Banerjee, Anindya Bandyopadhyay, Asim K. Duttaroy, Sujay Paul. MicroRNA-mediated regulation of key signaling pathways in hepatocellular carcinoma: A mechanistic insightFrontiers in Genetics 2022; 13 doi: 10.3389/fgene.2022.910733
24
Xiaoguang Chen, Qiongxia Lv, Yumei Liu. A Comprehensive Genome-Wide Analysis of lncRNA Expression Profile during Hepatic Carcinoma Cell Proliferation Promoted by Phospholipase Cγ2Cytology and Genetics 2023; 57(2): 186 doi: 10.3103/S0095452723020032
25
Hui Xu, Bin Li. MicroRNA-582-3p targeting ribonucleotide reductase regulatory subunit M2 inhibits the tumorigenesis of hepatocellular carcinoma by regulating the Wnt/β-catenin signaling pathwayBioengineered 2022; 13(5): 12876 doi: 10.1080/21655979.2022.2078026
26
Hesham A. El-Mahdy, Al-Aliaa M. Sallam, Ahmed Ismail, Samy Y. Elkhawaga, Mahmoud A. Elrebehy, Ahmed S. Doghish. miRNAs inspirations in hepatocellular carcinoma: Detrimental and favorable aspects of key performersPathology - Research and Practice 2022; 233: 153886 doi: 10.1016/j.prp.2022.153886
27
Jun Deng, Kangwen Ning, Danhong Liu, Dahua Wu, Rongwen Wan, Jinwen Ge. MiR-140 promotes the progression of intracranial aneurysms by targeting BCL2L2NeuroReport 2023; 34(1): 38 doi: 10.1097/WNR.0000000000001856
28
Carol Lee, Siu Tim Cheung. STAT3: An Emerging Therapeutic Target for Hepatocellular CarcinomaCancers 2019; 11(11): 1646 doi: 10.3390/cancers11111646
29
Weihua Ren, Shuangting Wu, Yabin Wu, Tan Liu, Xingpeng Zhao, Yawei Li. MicroRNA-196a/-196b regulate the progression of hepatocellular carcinoma through modulating the JAK/STAT pathway via targeting SOCS2Cell Death & Disease 2019; 10(5) doi: 10.1038/s41419-019-1530-4
30
Chunjing Wang, Chengcheng Li, Rui Hao, Md Sayed Ali Sheikh. miR-559 Inhibits Proliferation, Autophagy, and Angiogenesis of Hepatocellular Carcinoma Cells by Targeting PARD3Mediators of Inflammation 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/3121492
31
Monica Mossenta, Davide Busato, Michele Dal Bo, Giuseppe Toffoli. Glucose Metabolism and Oxidative Stress in Hepatocellular Carcinoma: Role and Possible Implications in Novel Therapeutic StrategiesCancers 2020; 12(6): 1668 doi: 10.3390/cancers12061668
32
Yingkai Hong, Mingen Lin, Dehua Ou, Zhuangkai Huang, Peilin Shen. A novel ferroptosis-related 12-gene signature predicts clinical prognosis and reveals immune relevancy in clear cell renal cell carcinomaBMC Cancer 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12885-021-08559-0
33
Cheng Peng, Zhuonan Li, Zishan Xie, Zhanpeng Wang, Yanshuo Ye, Bo Li, Wei Li. The role of circulating microRNAs for the diagnosis of hepatitis B virus-associated hepatocellular carcinoma with low alpha-fetoprotein level: a systematic review and meta-analysisBMC Gastroenterology 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12876-020-01345-5
34
Claudia Tito, Elena De Falco, Paolo Rosa, Alessia Iaiza, Francesco Fazi, Vincenzo Petrozza, Antonella Calogero. Circulating microRNAs from the Molecular Mechanisms to Clinical Biomarkers: A Focus on the Clear Cell Renal Cell CarcinomaGenes 2021; 12(8): 1154 doi: 10.3390/genes12081154
35
Yu-Yun Shao, Pai-Sheng Chen, Liang-In Lin, Bin-Shyun Lee, Andrew Ling, Ann-Lii Cheng, Chiun Hsu, Da-Liang Ou. Low miR-10b-3p associated with sorafenib resistance in hepatocellular carcinomaBritish Journal of Cancer 2022; 126(12): 1806 doi: 10.1038/s41416-022-01759-w
36
Alaa Ibrahem Youssef, Gehad Mahmoud Khaled, Asma Amleh. Functional role and epithelial to mesenchymal transition of the miR-590-3p/MDM2 axis in hepatocellular carcinomaBMC Cancer 2023; 23(1) doi: 10.1186/s12885-023-10861-y
37
Li Jiang, Chang-Liang Wu, Ji-Zhou Wu, Xia Yang, Han-lin Wang, Guo-Jian Li. Microarray-based measurement of microRNA-449c-5p levels in hepatocellular carcinoma and bioinformatic analysis of potential signaling pathwaysPathology - Research and Practice 2019; 215(1): 68 doi: 10.1016/j.prp.2018.10.007
38
Aakash Desai, Sonia Sandhu, Jin-Ping Lai, Dalbir Singh Sandhu. Hepatocellular carcinoma in non-cirrhotic liver: A comprehensive reviewWorld Journal of Hepatology 2019; 11(1): 1-18 doi: 10.4254/wjh.v11.i1.1
39
Bing Han, Yujia Zheng, Le Wang, Haixu Wang, Jiaxin Du, Fanglei Ye, Tongwen Sun, Lianfeng Zhang. A novel microRNA signature predicts vascular invasion in hepatocellular carcinomaJournal of Cellular Physiology 2019; 234(11): 20859 doi: 10.1002/jcp.28690
40
Haile Qiu, Gehong Zhang, Bin Song, Junmei Jia. MicroRNA‑548b inhibits proliferation and invasion of hepatocellular carcinoma cells by directly targeting specificity protein�1Experimental and Therapeutic Medicine 2019;  doi: 10.3892/etm.2019.7812
41
Shuping Zhou, Yongfang Ma, Xueke Liu, Pan Yu, Ning Huang, Li Song, Ruyue Xu, Zhen Huo, Tao Zhu, Xiaolong Tang. Targeted Delivery of Glypican 3 (GPC3) Antibody-Modified MicroRNA (miR let-7b-5p) Polymer Nanoparticles to Sorafenib-Resistant Hepatsocellular Carcinoma CellsJournal of Biomedical Nanotechnology 2021; 17(4): 677 doi: 10.1166/jbn.2021.3033
42
Xiaobin Yao, Hongguo Zhang, Yujuan Liu, Xiaoming Liu, Xinhui Wang, Xiaofeng Sun, Yujin Cheng. miR-99b-3p promotes hepatocellular carcinoma metastasis and proliferation by targeting protocadherin 19Gene 2019; 698: 141 doi: 10.1016/j.gene.2019.02.071
43
Madelyn Miller, Shadab A. Siddiqi. Theranostics and Precision Medicine for the Management of Hepatocellular Carcinoma, Volume 32022; : 377 doi: 10.1016/B978-0-323-99283-1.00008-2
44
Shu-Juan Tang, Jing-Bo Yang. LncRNA SNHG14 aggravates invasion and migration as ceRNA via regulating miR-656-3p/SIRT5 pathway in hepatocellular carcinomaMolecular and Cellular Biochemistry 2020; 473(1-2): 143 doi: 10.1007/s11010-020-03815-6
45
Yabo Jiang, Yongzhen Tao, Xiuping Zhang, Xubiao Wei, Min Li, Xuxiao He, Bin Zhou, Weixing Guo, Huiyong Yin, Shuqun Cheng. Loss of STAT5A promotes glucose metabolism and tumor growth through miRNA‐23a‐AKT signaling in hepatocellular carcinomaMolecular Oncology 2021; 15(2): 710 doi: 10.1002/1878-0261.12846
46
Martin Krkoška, Jana Nekvindová, Kateřina Nevědělová, Veronika Zubáňová, Lenka Radová, Jan Vondráček, Jarmila Herůdková, Ondřej Slabý, Igor Kiss, Lucia Bohovicová, Pavel Fabian, Zuzana Tylichová, Zdeněk Kala, Petr Kysela, Lenka Ostřížková, Vladimír Palička, Alena Hyršlová Vaculová. Role of miR-653 and miR-29c in downregulation of CYP1A2 expression in hepatocellular carcinomaPharmacological Reports 2022; 74(1): 148 doi: 10.1007/s43440-021-00338-9
47
Bouchra Kitab, Kyoko Tsukiyama-Kohara. Regulatory Role of Ribonucleotide Reductase Subunit M2 in Hepatocyte Growth and Pathogenesis of Hepatitis C VirusInternational Journal of Molecular Sciences 2023; 24(3): 2619 doi: 10.3390/ijms24032619
48
María V Espelt, María L Bacigalupo, Pablo Carabias, María F Troncoso. MicroRNAs contribute to ATP-binding cassette transporter- and autophagy-mediated chemoresistance in hepatocellular carcinomaWorld Journal of Hepatology 2019; 11(4): 344-358 doi: 10.4254/wjh.v11.i4.344
49
Maria Tampaki, George Vasileios Papatheodoridis, Evangelos Cholongitas. Intrahepatic recurrence of hepatocellular carcinoma after resection: an updateClinical Journal of Gastroenterology 2021; 14(3): 699 doi: 10.1007/s12328-021-01394-7
50
Arezoo Solati, Sina Thvimi, Seyyed Hossein Khatami, Zahra Shabaninejad, Yalda Malekzadegan, Mehdi Alizadeh, Pegah Mousavi, Mortaza Taheri-Anganeh, Damoun Razmjoue, Sedigheh Bahmyari, Hojat Ghasemnejad-Berenji, Asma Vafadar, Elahe Soltani Fard, Hassan Ghasemi, Ahmad Movahedpour. Non-coding RNAs in gynecologic cancerClinica Chimica Acta 2023; 551: 117618 doi: 10.1016/j.cca.2023.117618
51
Yi Fu, Mingyan Liu, Fengxia Li, Li Qian, Ping Zhang, Fengwei Lv, Wenting Cheng, Ruixing Hou. MiR-221 Promotes Hepatocellular Carcinoma Cells Migration via Targeting PHF2BioMed Research International 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/4371405
52
Peng Zhang, Quan Zhao, Kunmei Gong, Yaxin Long, Jian Zhang, Yu Li, Xiaodong Guo. Downregulation of miR-103a-3p Contributes to Endothelial Progenitor Cell Dysfunction in Deep Vein Thrombosis Through PTEN TargetingAnnals of Vascular Surgery 2020; 64: 339 doi: 10.1016/j.avsg.2019.10.048