BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Shi KD, Ji F. Prophylactic stenting for esophageal stricture prevention after endoscopic submucosal dissection. World J Gastroenterol 2017; 23(6): 931-934 [PMID: 28246466 DOI: 10.3748/wjg.v23.i6.931]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v23/i6/931.htm
Number Citing Articles
1
Ning-Li Chai, Jia Feng, Long-Song Li, Sheng-Zhen Liu, Chen Du, Qi Zhang, En-Qiang Linghu. Effect of polyglycolic acid sheet plus esophageal stent placement in preventing esophageal stricture after endoscopic submucosal dissection in patients with early-stage esophageal cancer: A randomized, controlled trialWorld Journal of Gastroenterology 2018; 24(9): 1046-1055 doi: 10.3748/wjg.v24.i9.1046
2
Wenbin Zhai, Lili Zhao, Zhining Fan. Concerns about transplantation of autologous esophageal mucosa to prevent stricture after circumferential endoscopic submucosal dissectionGastrointestinal Endoscopy 2018; 88(6): 969 doi: 10.1016/j.gie.2018.06.021
3
Daisuke Kikuchi, Masami Tanaka, Satoshi Nakamura, Kosuke Nomura, Junnosuke Hayasaka, Yorinari Ochiai, Hiroyuki Odagiri, Satoshi Yamashita, Akira Matsui, Shu Hoteya. Feasibility of ultrathin endoscope for esophageal endoscopic submucosal dissectionEndoscopy International Open 2021; 9(04): E606 doi: 10.1055/a-1352-3805
4
Takuto Hikichi, Jun Nakamura, Mika Takasumi, Minami Hashimoto, Tsunetaka Kato, Ryoichiro Kobashi, Tadayuki Takagi, Rei Suzuki, Mitsuru Sugimoto, Yuki Sato, Hiroki Irie, Yoshinori Okubo, Masao Kobayakawa, Hiromasa Ohira. Prevention of Stricture after Endoscopic Submucosal Dissection for Superficial Esophageal Cancer: A Review of the LiteratureJournal of Clinical Medicine 2020; 10(1): 20 doi: 10.3390/jcm10010020
5
Bao-zhen Zhang, Yue Zhang, Yi-dan Wang, Ye Liao, Jing-jing Zhang, Yu-fan Wu, Ting-yue Xiao, Si-yu Sun, Jin-tao Guo. Stent placement to prevent strictures after esophageal endoscopic submucosal dissection: a systematic review and meta-analysisDiseases of the Esophagus 2021; 34(9) doi: 10.1093/dote/doab015
6
Hang Yang, Bing Hu. Recent advances in early esophageal cancer: diagnosis and treatment based on endoscopyPostgraduate Medicine 2021; 133(6): 665 doi: 10.1080/00325481.2021.1934495
7
Lin-Lin Liu, Juan Qin, Chu-Hui Zeng, Rui-Jie Du, Tao Pan, Jia-Jie Ji, Li-Gong Lu, Lei Chen, Dong-Fang Liu, Jian Yang, Shi-Cheng He, Hai-Dong Zhu, Gao-Jun Teng. Biodegradable PTX-PLGA-coated magnesium stent for benign esophageal stricture: An experimental studyActa Biomaterialia 2022; 146: 495 doi: 10.1016/j.actbio.2022.04.038
8
Masaya Uesato, Kentarou Murakami, Yoshihiro Nabeya, Kazunori Fugo, Hisahiro Matsubara. Preserving the Mucosa to the Maximum Possible Extent for Endoscopic Submucosal Dissection of Subcircumferential Superficial Esophageal CarcinomaGastroenterology Research and Practice 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/3540204
9
Keerthana Nakka, Sri D. Nagarajan, Balamayilsamy Sundaravadivel, Subramanian Shankaravel, Christopher Vimalson. An Overview of the Design, Development and Applications of Biodegradable StentsDrug Delivery Letters 2020; 10(1): 2 doi: 10.2174/2210303109666190617165344