BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Kim SY, Kyaw YY, Cheong J. Functional interaction of endoplasmic reticulum stress and hepatitis B virus in the pathogenesis of liver diseases. World J Gastroenterol 2017; 23(43): 7657-7665 [PMID: 29209107 DOI: 10.3748/wjg.v23.i43.7657]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v23/i43/7657.htm
Number Citing Articles
1
Yaming Liu, Jessica L. Maiers, Yajuan Rui, Xiaoming Jiang, Bayasi Guleng, Jianlin Ren. Apolipoprotein H drives hepatitis B surface antigen retention and endoplasmic reticulum stress during hepatitis B virus infectionThe International Journal of Biochemistry & Cell Biology 2021; 131: 105906 doi: 10.1016/j.biocel.2020.105906
2
Jianhua Yang, Dandan Zhu, Limei Wen, Xueying Xiang, Junping Hu. Gentianella turkestanerum Showed Protective Effects on Hepatic Injury by Modulating the Endoplasmic Reticulum Stress and NF-κB Signaling PathwayCurrent Molecular Medicine 2019; 19(6): 452 doi: 10.2174/1566524019666190415124838
3
Minoo Safari-Arababadi, Mohammad Hossein Modarressi, Mohammad Kazemi Arababadi. Up-regulation of RIP1 and IPS-1 in chronic HBV infected patientsGenetics and Molecular Biology 2019; 42(2): 337 doi: 10.1590/1678-4685-gmb-2018-0071
4
Jianbin Zhang, Shuangzhe Lin, Daixi Jiang, Mengting Li, Yuanwen Chen, Jun Li, Jiangao Fan. Chronic hepatitis B and non‐alcoholic fatty liver disease: Conspirators or competitors?Liver International 2020; 40(3): 496 doi: 10.1111/liv.14369
5
Juncheng Wei, Deyu Fang. Endoplasmic Reticulum Stress Signaling and the Pathogenesis of HepatocarcinomaInternational Journal of Molecular Sciences 2021; 22(4): 1799 doi: 10.3390/ijms22041799
6
Suchandrima Ghosh, Anannya Chakraborty, Soma Banerjee. Persistence of Hepatitis B Virus Infection: A Multi-Faceted Player for HepatocarcinogenesisFrontiers in Microbiology 2021; 12 doi: 10.3389/fmicb.2021.678537
7
Salamet Edirs, Lan Jiang, XueLei Xin, Haji Akber Aisa, Wen yi Kang. Kursi Wufarikun Ziyabit Improves the Physiological Changes by Regulating Endoplasmic Reticulum Stress in the Type 2 Diabetes db/db MiceEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/2100128
8
Min Yao, Wenjie Zheng, Li Wang, Miao Fang, Zhizhen Dong, Dengfu Yao. Neoplasm2018;  doi: 10.5772/intechopen.77400
9
Jing Wang, Dongbo Jiang, Zichao Li, Shuya Yang, Jiayi Zhou, Guanwen Zhang, Zixin Zhang, Yuanjie Sun, Zhipei Zhang, Xiaofei Li, Liang Tao, Jingqi Shi, Yuchen Lu, Lianhe Zheng, Chaojun Song, Kun Yang. BCAP31, a cancer/testis antigen-like protein, can act as a probe for non-small-cell lung cancer metastasisScientific Reports 2020; 10(1) doi: 10.1038/s41598-020-60905-7
10
Xiaoming Qi, Chaojun Wei, Yonghong Li, Yu Wu, Hui Xu, Rui Guo, Yanjuan Jia, Zhenhao Li, Zhenhong Wei, Wanxia Wang, Jing Jia, Yuanting Li, Anqi Wang, Xiaoling Gao. The characteristic of the synonymous codon usage and phylogenetic analysis of hepatitis B virusGenes & Genomics 2020; 42(7): 805 doi: 10.1007/s13258-020-00932-w
11
Jingyi He, Guangbing Li, Xihan Liu, Liye Ma, Peng Zhang, Jiayao Zhang, Shunzhen Zheng, Jianping Wang, Jun Liu. Diagnostic and Prognostic Values of MANF Expression in Hepatocellular CarcinomaBioMed Research International 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/1936385
12
Wei-Ling Lin, Jui-Hsiang Hung, Wenya Huang. Association of the Hepatitis B Virus Large Surface Protein with Viral Infectivity and Endoplasmic Reticulum Stress-mediated Liver CarcinogenesisCells 2020; 9(9): 2052 doi: 10.3390/cells9092052
13
Byul A Jee, Ji-Hye Choi, Hyungjin Rhee, Sarah Yoon, So Mee Kwon, Ji Hae Nahm, Jeong Eun Yoo, Youngsic Jeon, Gi Hong Choi, Hyun Goo Woo, Young Nyun Park. Dynamics of Genomic, Epigenomic, and Transcriptomic Aberrations during Stepwise HepatocarcinogenesisCancer Research 2019; 79(21): 5500 doi: 10.1158/0008-5472.CAN-19-0991
14
Yao Lu, Ying Qiu, Peng Chen, Haishuang Chang, Luqiang Guo, Fang Zhang, Li Ma, Chi Zhang, Xin Zheng, Jun Xiao, Ruiyue Zhong, Lei Han, Xiaoyan Xu, Yanbo Zhang, Dangsheng Li, Guisheng Zhong, Rosemary Boyton, Ying Huang, Yongning He, Ronggui Hu, Bin Wei, Hongyan Wang. ER-localized Hrd1 ubiquitinates and inactivates Usp15 to promote TLR4-induced inflammation during bacterial infectionNature Microbiology 2019; 4(12): 2331 doi: 10.1038/s41564-019-0542-2
15
Xiaoying Liu, Richard M. Green. Endoplasmic reticulum stress and liver diseasesLiver Research 2019; 3(1): 55 doi: 10.1016/j.livres.2019.01.002
16
Jun Wu, Meihong Han, Jia Li, Xiaoli Yang, Dongliang Yang. Hepatitis B Virus InfectionAdvances in Experimental Medicine and Biology 2020; 1179: 71 doi: 10.1007/978-981-13-9151-4_4
17
Murali Ganesan, Allison Eikenberry, Larisa Y Poluektova, Kusum K Kharbanda, Natalia A Osna. Role of alcohol in pathogenesis of hepatitis B virus infectionWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(9): 883-903 doi: 10.3748/wjg.v26.i9.883
18
Prudhvi Lal Bhukya, Vignesh Kumar C., Kavita S. Lole. Transcriptome analysis of hepatoma cells transfected with Basal Core Promoter (BCP) and Pre-Core (PC) mutant hepatitis B virus full genome construct Journal of General Virology 2021; 102(3) doi: 10.1099/jgv.0.001568
19
Hao Xu, Chen Xiong, Yuan Chen, Chi Zhang, Dousheng Bai. Identification of Rad51 as a prognostic biomarker correlated with immune infiltration in hepatocellular carcinomaBioengineered 2021; 12(1): 2664 doi: 10.1080/21655979.2021.1938470
20
Yu-Min Choi, So-Young Lee, Bum-Joon Kim. Naturally Occurring Hepatitis B Virus Mutations Leading to Endoplasmic Reticulum Stress and Their Contribution to the Progression of Hepatocellular CarcinomaInternational Journal of Molecular Sciences 2019; 20(3): 597 doi: 10.3390/ijms20030597
21
Ren-Dong Tian, Yi-Qun Chen, Yi-Huai He, Yong-Jing Tang, Gui-Mei Chen, Fang-Wan Yang, Ying Li, Wen-Ge Huang, Huan Chen, Xia Liu, Shi-De Lin. Phosphorylation of eIF2α mitigates endoplasmic reticulum stress and hepatocyte necroptosis in acute liver injuryAnnals of Hepatology 2020; 19(1): 79 doi: 10.1016/j.aohep.2019.05.008
22
Ningxun Cui, Mingling Cui, Jie Li, Xueping Zhu, Xiaoli Zhu. Suppression of IRE1α Attenuated the Fatty Degeneration in Parenteral Nutrition-Related Liver Disease (PNALD) Cell ModelGastroenterology Research and Practice 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/7517540
23
Huan Chen, Maoyuan Mu, Qichuan Liu, Han Hu, Caiyun Tian, Guoyuan Zhang, Ying Li, Fangwan Yang, Shide Lin. Hepatocyte Endoplasmic Reticulum Stress Inhibits Hepatitis B Virus Secretion and Delays Intracellular Hepatitis B Virus Clearance After Entecavir TreatmentFrontiers in Medicine 2021; 7 doi: 10.3389/fmed.2020.589040