BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Yang YH, Liu JB, Gui Y, Lei LL, Zhang SJ. Relationship between autophagy and perineural invasion, clinicopathological features, and prognosis in pancreatic cancer. World J Gastroenterol 2017; 23(40): 7232-7241 [PMID: 29142470 DOI: 10.3748/wjg.v23.i40.7232]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v23/i40/7232.htm
Number Citing Articles
1
Bor-Uei Shyr, Bor-Shiuan Shyr, Shih-Chin Chen, Yi-Ming Shyr, Shin-E Wang. Mesopancreas level 3 dissection in robotic pancreaticoduodenectomySurgery 2021; 169(2): 362 doi: 10.1016/j.surg.2020.07.042
2
Corina Anastasaki, Yunqing Gao, David H. Gutmann. Neurons as stromal drivers of nervous system cancer formation and progressionDevelopmental Cell 2023; 58(2): 81 doi: 10.1016/j.devcel.2022.12.011
3
Yuexiang Liang, Jingli Cui, Fanghui Ding, Yiping Zou, Hanhan Guo, Quan Man, Shaofei Chang, Song Gao, Jihui Hao. A new staging system for postoperative prognostication in pancreatic ductal adenocarcinomaiScience 2023; 26(9): 107589 doi: 10.1016/j.isci.2023.107589
4
Fangqing Wang, Yuxuan Zhao, Jianwei Xu, Sai Shao, Dexin Yu. Development and external validation of a radiomics combined with clinical nomogram for preoperative prediction prognosis of resectable pancreatic ductal adenocarcinoma patientsFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.1037672
5
Jingbo Li, Rui Kang, Daolin Tang. Cellular and molecular mechanisms of perineural invasion of pancreatic ductal adenocarcinomaCancer Communications 2021; 41(8): 642 doi: 10.1002/cac2.12188
6
Junjun Jing, Zhuoxuan Wu, Jiahe Wang, Guowen Luo, Hengyi Lin, Yi Fan, Chenchen Zhou. Hedgehog signaling in tissue homeostasis, cancers, and targeted therapiesSignal Transduction and Targeted Therapy 2023; 8(1) doi: 10.1038/s41392-023-01559-5
7
Xiaofan Guo, Song Gao, Jie Yu, Yizhang Zhou, Chuntao Gao, Jihui Hao. The imaging features of extrapancreatic perineural invasion (EPNI) in pancreatic Cancer:A comparative retrospective studyPancreatology 2021; 21(8): 1516 doi: 10.1016/j.pan.2021.08.010
8
Jian Yang, Ying Liu, Shi Liu. The role of epithelial-mesenchymal transition and autophagy in pancreatic ductal adenocarcinoma invasionCell Death & Disease 2023; 14(8) doi: 10.1038/s41419-023-06032-3
9
Eva Philipson, Cecilia Engström, Peter Naredi, Johan Bourghardt Fagman. High expression of p62/SQSTM1 predicts shorter survival for patients with pancreatic cancerBMC Cancer 2022; 22(1) doi: 10.1186/s12885-022-09468-6
10
Meng Huang, Gu Gong, Yicheng Deng, Xinmiao Long, Wenyong Long, Qing Liu, Wei Zhao, Rufu Chen. Crosstalk between cancer cells and the nervous systemMedicine Advances 2023; 1(3): 173 doi: 10.1002/med4.27
11
Lun Zhang, Wunai Zhang, Xin Zhang, Yihe Min, Yang Zhao, Baofeng Wang, Wei Li, Shuai Mao, Weili Min. High‑glucose microenvironment promotes perineural invasion of pancreatic cancer via activation of hypoxia inducible factor 1αOncology Reports 2022; 47(4) doi: 10.3892/or.2022.8275
12
Jacob Cuyler, Pranav Murthy, Neal G. Spada, Terence F. McGuire, Michael T. Lotze, Xiang-Qun Xie. Sequestsome-1/p62-targeted small molecules for pancreatic cancer therapyDrug Discovery Today 2022; 27(1): 362 doi: 10.1016/j.drudis.2021.09.011
13
Jinye Ding, Chunyan Wang, Yaoqi Sun, Jing Guo, Shupeng Liu, Zhongping Cheng. Identification of an Autophagy-Related Signature for Prognosis and Immunotherapy Response Prediction in Ovarian CancerBiomolecules 2023; 13(2): 339 doi: 10.3390/biom13020339
14
Chenlei Wen, XiaXing Deng, Dandan Ren, Xue Song, Hao Chen, Jiancheng Wang, Jiabin Jin, Dongfeng Cheng, Zhiwei Xu, Jun Zhang, Junjie Xie, Wenjing Qi, Jiangning Gu, Chenghong Peng, Dan Chen, Shi Chen, Baiyong Shen, Qian Zhan. Tumor copy number instability is a significant predictor for late recurrence after radical surgery of pancreatic ductal adenocarcinomaCancer Medicine 2020; 9(20): 7626 doi: 10.1002/cam4.3425
15
Jingbo Li, Xin Chen, Rui Kang, Herbert Zeh, Daniel J. Klionsky, Daolin Tang. Regulation and function of autophagy in pancreatic cancerAutophagy 2021; 17(11): 3275 doi: 10.1080/15548627.2020.1847462
16
Young Jae Choi, Jong Uk Lee, Sang Jun Sim. Label-free and highly sensitive nanoplasmonic biosensor-based autophagy flux sensing for clinical applicationSensors and Actuators B: Chemical 2022; 350: 130880 doi: 10.1016/j.snb.2021.130880
17
Wunai Zhang, Rui He, Wenbin Yang, Yan Zhang, Qinggong Yuan, Jixin Wang, Yang Liu, Shuo Chen, Simei Zhang, Weifan Zhang, Zeen Zhu, Jing Zhang, Zheng Wang, Junhui Li. Autophagic Schwann cells promote perineural invasion mediated by the NGF/ATG7 paracrine pathway in pancreatic cancerJournal of Experimental & Clinical Cancer Research 2022; 41(1) doi: 10.1186/s13046-021-02198-w
18
Seoung Yoon Rho, Sang-Guk Lee, Minsu Park, Jinae Lee, Sung Hwan Lee, Ho Kyoung Hwang, Min Jung Lee, Young-Ki Paik, Woo Jung Lee, Chang Moo Kang. Developing a preoperative serum metabolome-based recurrence-predicting nomogram for patients with resected pancreatic ductal adenocarcinomaScientific Reports 2019; 9(1) doi: 10.1038/s41598-019-55016-x
19
Gang Hu, Liang Li, Kaibing Hu. Clinical implications of perineural invasion in patients with colorectal cancerMedicine 2020; 99(17): e19860 doi: 10.1097/MD.0000000000019860
20
Jin-Cheng Guo, Qing-Shuang Wei, Lei Dong, Shuang-Sang Fang, Feng Li, Yi Zhao. Prognostic Value of an Autophagy-Related Five-Gene Signature for Lower-Grade Glioma PatientsFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.644443
21
Yan-Hui Yang, Yu-Xiang Zhang, Yang Gui, Jiang-Bo Liu, Jun-Jun Sun, Hua Fan. Analysis of the autophagy gene expression profile of pancreatic cancer based on autophagy-related protein microtubule-associated protein 1A/1B-light chain 3World Journal of Gastroenterology 2019; 25(17): 2086-2098 doi: 10.3748/wjg.v25.i17.2086
22
Sugang Shen, Qiqi Wang, Xueni Wang, Jiachun Ding, Fan Chen, Ying Xiao, Tao Qin, Weikun Qian, Jiahui Li, Qingyong Ma, Jiguang Ma, Mihajlo Jakovljevic. Nodal Enhances Perineural Invasion in Pancreatic Cancer by Promoting Tumor-Nerve ConvergenceJournal of Healthcare Engineering 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/9658890
23
Xiaohao Liu, Xiaojun Yang, Chaoning Zhan, Yan Zhang, Jin Hou, Xuemin Yin. Perineural Invasion in Adenoid Cystic Carcinoma of the Salivary Glands: Where We Are and Where We Need to GoFrontiers in Oncology 2020; 10 doi: 10.3389/fonc.2020.01493
24
Yun Bian, Zhilin Zheng, Xu Fang, Hui Jiang, Mengmeng Zhu, Jieyu Yu, Haiyan Zhao, Ling Zhang, Jiawen Yao, Le Lu, Jianping Lu, Chengwei Shao. Artificial Intelligence to Predict Lymph Node Metastasis at CT in Pancreatic Ductal AdenocarcinomaRadiology 2023; 306(1): 160 doi: 10.1148/radiol.220329
25
Federico Ferrari, Sara Forte, Laura Ardighieri, Emma Bonetti, Barbera Fernando, Enrico Sartori, Franco Odicino. Multivariate analysis of prognostic factors in primary squamous cell vulvar cancer: The role of perineural invasion in recurrence and survivalEuropean Journal of Surgical Oncology 2019; 45(11): 2115 doi: 10.1016/j.ejso.2019.07.029
26
Tengfei Ji, Keqiang Ma, Hongsheng Wu, Tiansheng Cao, Fu Wang. A Substance P (SP)/Neurokinin-1 Receptor Axis Promotes Perineural Invasion of Pancreatic Cancer and Is Affected by lncRNA LOC389641Journal of Immunology Research 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/5582811
27
Noelle Jurcak, Lei Zheng. Signaling in the microenvironment of pancreatic cancer: Transmitting along the nervePharmacology & Therapeutics 2019; 200: 126 doi: 10.1016/j.pharmthera.2019.04.010
28
Qiyang Chen, Qingsong Guo, Dongzhi Wang, Shajun Zhu, Di Wu, Zhiwei Wang, Yuhua Lu. Diagnosis and prognosis of pancreatic cancer with immunoglobulin heavy constant delta blood markerJournal of Cancer Research and Clinical Oncology 2023; 149(14): 12977 doi: 10.1007/s00432-023-05161-8
29
Asuman Argon, Özden Öz, TuluAyata Kebat. Evaluation and prognostic significance of tumor budding in pancreatic ductal adenocarcinomasIndian Journal of Pathology and Microbiology 2023; 66(1): 38 doi: 10.4103/ijpm.ijpm_905_21