BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Miyazawa M, Matsuda M, Yano M, Hara Y, Arihara F, Horita Y, Matsuda K, Sakai A, Noda Y. Gastric adenocarcinoma of the fundic gland (chief cell-predominant type): A review of endoscopic and clinicopathological features. World J Gastroenterol 2016; 22(48): 10523-10531 [PMID: 28082804 DOI: 10.3748/wjg.v22.i48.10523]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v22/i48/10523.htm
Number Citing Articles
1
Xue Fan, Xue-Song Yang, Peng Bai, Yu-Bo Ren, Lei Zhang, Xin Li, Li Wang, Yan Wang, Yi-Ming Ding, Ran-Ran Zeng, Xiang-Chun Lin. Gastric adenocarcinoma of the fundic gland typeMedicine 2020; 99(21): e20361 doi: 10.1097/MD.0000000000020361
2
Min Zhang, Shuofeng Hu, Min Min, Yanli Ni, Zheng Lu, Xiaotian Sun, Jiaqi Wu, Bing Liu, Xiaomin Ying, Yan Liu. Dissecting transcriptional heterogeneity in primary gastric adenocarcinoma by single cell RNA sequencingGut 2021; 70(3): 464 doi: 10.1136/gutjnl-2019-320368
3
Yasuhiro Okumura, Manabu Takamatsu, Manabu Ohashi, Yorimasa Yamamoto, Noriko Yamamoto, Hiroshi Kawachi, Satoshi Ida, Koshi Kumagai, Souya Nunobe, Naoki Hiki, Takeshi Sano. Gastric Adenocarcinoma of Fundic Gland Type with Aggressive Transformation and Lymph Node Metastasis: a Case ReportJournal of Gastric Cancer 2018; 18(4): 409 doi: 10.5230/jgc.2018.18.e22
4
Keitaro Takahashi, Nobuhiro Ueno, Takahiro Sasaki, Yu Kobayashi, Yuya Sugiyama, Yuki Murakami, Takehito Kunogi, Katsuyoshi Ando, Shin Kashima, Kentaro Moriichi, Hiroki Tanabe, Yuki Kamikokura, Sayaka Yuzawa, Mishie Tanino, Toshikatsu Okumura, Mikihiro Fujiya. Long-term Observation of Gastric Adenocarcinoma of Fundic Gland Mucosa Type before and after Helicobacter pylori Eradication: a Case ReportJournal of Gastric Cancer 2021; 21(1): 103 doi: 10.5230/jgc.2021.21.e11
5
Chengfang Li, Xinglong Wu, Shuang Yang, Xiaorong Yang, Jin Yao, Hong Zheng. Gastric adenocarcinoma of the fundic gland type: clinicopathological features of eight patients treated with endoscopic submucosal dissectionDiagnostic Pathology 2020; 15(1) doi: 10.1186/s13000-020-01047-2
6
Huan Zhang, Shuyan Wang, Yongping Zhang, Fusang Ye, Chunnian Wang. Clinicopathological features of early stage gastric adenocarcinoma of fundic gland typeMedicine 2022; 101(2): e28469 doi: 10.1097/MD.0000000000028469
7
Kai Song, Qi Yang, Yu Yan, Xiaoyan Yu, Kanlun Xu, Jinghong Xu. Gastric mucin phenotype indicates aggressive biological behaviour in early differentiated gastric adenocarcinomas following endoscopic treatmentDiagnostic Pathology 2021; 16(1) doi: 10.1186/s13000-021-01122-2
8
Masaya Iwamuro, Chiaki Kusumoto, Masahiro Nakagawa, Kazuhiro Matsueda, Sayo Kobayashi, Masao Yoshioka, Tomoki Inaba, Tatsuya Toyokawa, Chihiro Sakaguchi, Shouichi Tanaka, Takehiro Tanaka, Hiroyuki Okada. Endoscopic features of oxyntic gland adenoma and gastric adenocarcinoma of the fundic gland type differ between patients with and without Helicobacter pylori infection: a retrospective observational studyBMC Gastroenterology 2022; 22(1) doi: 10.1186/s12876-022-02368-w
9
Shigeo Manabe, Ken-ichi Mukaisho, Takayuki Yasuoka, Fumitaka Usui, Tatsuzo Matsuyama, Ikuhiro Hirata, Yoshio Boku, Shuji Takahashi. Gastric adenocarcinoma of fundic gland type spreading to heterotopic gastric glandsWorld Journal of Gastroenterology 2017; 23(38): 7047-7053 doi: 10.3748/wjg.v23.i38.7047
10
Yong Bo Park, Gwang Ha Kim, Kyungbin Kim, Tae Kyoung Ha, Guk Bin Park, Young Min Kwak. Gastric Adenocarcinoma of Fundic Gland Type Treated by Endoscopic Submucosal DissectionThe Korean Journal of Helicobacter and Upper Gastrointestinal Research 2021; 21(1): 82 doi: 10.7704/kjhugr.2020.0044
11
Chiko Sato, Kingo Hirasawa, Yoko Tateishi, Yuichiro Ozeki, Atsushi Sawada, Ryosuke Ikeda, Takehide Fukuchi, Masafumi Nishio, Ryosuke Kobayashi, Makomo Makazu, Hiroaki Kaneko, Yoshiaki Inayama, Shin Maeda. Clinicopathological features of early gastric cancers arising in <i>Helicobacter pylori</i> uninfected patientsWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(20): 2618-2631 doi: 10.3748/wjg.v26.i20.2618
12
Masaya Iwamuro, Chiaki Kusumoto, Masahiro Nakagawa, Sayo Kobayashi, Masao Yoshioka, Tomoki Inaba, Tatsuya Toyokawa, Shinichiro Hori, Shouichi Tanaka, Kazuhiro Matsueda, Takehiro Tanaka, Hiroyuki Okada. Endoscopic resection is a suitable initial treatment strategy for oxyntic gland adenoma or gastric adenocarcinoma of the fundic gland typeScientific Reports 2021; 11(1) doi: 10.1038/s41598-021-86893-w
13
Fumiaki Ishibashi, Keita Fukushima, Takashi Ito, Konomi Kobayashi, Ryu Tanaka, Ryoichi Onizuka. Influence ofHelicobacter pyloriInfection on Endoscopic Findings of Gastric Adenocarcinoma of the Fundic Gland TypeJournal of Gastric Cancer 2019; 19(2): 225 doi: 10.5230/jgc.2019.19.e21
14
Xuemei Liu, Xinglong Wu, Jiaxing Zhu, Kazuyoshi Yagi, Yoichi Ajioka, Shuji Terai, Kenichi Mizuno, Hongping Li, Biguang Tuo, Lianjun Di. Case report: New subtype of gastric adenocarcinoma arising from an H. pylori infection-negative stomach: Foveolar epithelium and mucous neck cell-mixed type adenocarcinomaFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.970231
15
Takeshi Uozumi, Hideyuki Seki, Emi Matsuzono, Susumu Sogabe, Nozomu Sugai, Jun Fujita, Junichi Suzuki, Mayuko Akimoto, Mitsuru Yanai, Akira Suzuki. Gastric adenocarcinoma of fundic gland type arising from heterotopic gastric glands during a 19-year follow-up periodClinical Journal of Gastroenterology 2019; 12(6): 556 doi: 10.1007/s12328-019-00989-5
16
Keita Kai, Masaaki Satake, Osamu Tokunaga. Gastric adenocarcinoma of fundic gland type with signet-ring cell carcinoma component: A case report and review of the literatureWorld Journal of Gastroenterology 2018; 24(26): 2915-2920 doi: 10.3748/wjg.v24.i26.2915
17
Ya-Nan Yu, Xiao-Yan Yin, Qi Sun, Hua Liu, Qi Zhang, Yun-Qing Chen, Qing-Xi Zhao, Zi-Bin Tian. Gastric adenocarcinoma of fundic gland type after <i>Helicobacter pylori</i> eradication: A case reportWorld Journal of Clinical Cases 2019; 7(13): 1696-1702 doi: 10.12998/wjcc.v7.i13.1696
18
Yibin Zhao, Xiao Yan, Yu Wang, Juan Zhou, Yang Yu. N6-Methyladenosine Regulators Promote Malignant Progression of Gastric AdenocarcinomaFrontiers in Oncology 2022; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.726018
19
Rongkui Luo, Wen Huang, Lingli Chen, Yalan Liu, Lei Xu, Xiaolei Zhang, Chen Xu, Yingyong Hou. SP70 is a potential biomarker to identify gastric fundic gland neoplasmsWorld Journal of Surgical Oncology 2022; 20(1) doi: 10.1186/s12957-022-02564-8
20
Sun-Young Lee. Helicobacter pylori-negative Gastric CancerThe Korean Journal of Helicobacter and Upper Gastrointestinal Research 2021; 21(1): 10 doi: 10.7704/kjhugr.2020.0036