BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Murata A, Genda T, Ichida T, Amano N, Sato S, Tsuzura H, Sato S, Narita Y, Kanemitsu Y, Shimada Y, Hirano K, Iijima K, Wada R, Nagahara A, Watanabe S. Pretreatment AKR1B10 expression predicts the risk of hepatocellular carcinoma development after hepatitis C virus eradication. World J Gastroenterol 2016; 22(33): 7569-7578 [PMID: 27672277 DOI: 10.3748/wjg.v22.i33.7569]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v22/i33/7569.htm
Number Citing Articles
1
Cleverson T. Soares, Luciana R. V. Fachin, Ana P. F. Trombone, Patricia S. Rosa, Cássio C. Ghidella, Andrea F. F. Belone. Potential of AKR1B10 as a Biomarker and Therapeutic Target in Type 2 Leprosy ReactionFrontiers in Medicine 2018; 5 doi: 10.3389/fmed.2018.00263
2
Chao Han, Lanzhu Gao, Han Bai, Xiaoguang Dou. Identification of a role for serum aldo‑keto reductase family 1 member B10 in early detection of hepatocellular carcinomaOncology Letters 2018;  doi: 10.3892/ol.2018.9547
3
Manar Atyah, Yi-Rui Yin, Chen-Hao Zhou, Qiang Zhou, Wan-Yong Chen, Qiong-Zhu Dong, Ning Ren. Integrated analysis of the impact of age on genetic and clinical aspects of hepatocellular carcinomaAging 2018; 10(8): 2079 doi: 10.18632/aging.101531
4
Endrit Shahini, Giuseppe Pasculli, Antonio Giovanni Solimando, Claudio Tiribelli, Raffaele Cozzolongo, Gianluigi Giannelli. Updating the Clinical Application of Blood Biomarkers and Their Algorithms in the Diagnosis and Surveillance of Hepatocellular Carcinoma: A Critical ReviewInternational Journal of Molecular Sciences 2023; 24(5): 4286 doi: 10.3390/ijms24054286
5
Junqing Wang, Yunyun Zhou, Xiaochun Fei, Xuehua Chen, Yongjun Chen. Biostatistics mining associated method identifies AKR1B10 enhancing hepatocellular carcinoma cell growth and degenerated by miR-383-5pScientific Reports 2018; 8(1) doi: 10.1038/s41598-018-29271-3
6
Shunsuke Sato, Hironori Tsuzura, Yuji Kita, Yuji Ikeda, Daishi Kabemura, Sho Sato, Nozomi Amano, Noboru Yatagai, Ayato Murata, Yuji Shimada, Takuya Genda. Post‐treatment serum Wisteria floribunda agglutinin‐positive mac‐2‐binding protein level is a useful predictor of hepatocellular carcinoma development after hepatitis C virus eradicationJGH Open 2021; 5(10): 1203 doi: 10.1002/jgh3.12655
7
Xu Ye, Cunyan Li, Xuyu Zu, Minglin Lin, Qiang Liu, Jianghua Liu, Guoguo Xu, Zhiyong Chen, Yongliang Xu, Long Liu, Diteng Luo, Zhe Cao, Guiyuan Shi, Zirui Feng, Hongyu Deng, Qianjin Liao, Chuan Cai, Duan‐Fang Liao, Jing Wang, Junfei Jin, Deliang Cao. A Large‐Scale Multicenter Study Validates Aldo‐Keto Reductase Family 1 Member B10 as a Prevalent Serum Marker for Detection of Hepatocellular CarcinomaHepatology 2019; 69(6): 2489 doi: 10.1002/hep.30519
8
Johanna DiStefano, Bethany Davis. Diagnostic and Prognostic Potential of AKR1B10 in Human Hepatocellular CarcinomaCancers 2019; 11(4): 486 doi: 10.3390/cancers11040486
9
Alessia Virzì, Victor Gonzalez-Motos, Simona Tripon, Thomas F. Baumert, Joachim Lupberger. Profibrotic Signaling and HCC Risk during Chronic Viral Hepatitis: Biomarker DevelopmentJournal of Clinical Medicine 2021; 10(5): 977 doi: 10.3390/jcm10050977
10
Chenglin Xie, Xu Ye, Li Zeng, Xi Zeng, Deliang Cao. Serum AKR1B10 as an indicator of unfavorable survival of hepatocellular carcinomaJournal of Gastroenterology 2023;  doi: 10.1007/s00535-023-02011-9
11
Abdel-Naser Abdel-Atty Gadallah, Ehab Ahmed Abdel Atti, Tary Abdel Hamid Salman, Abd elSamie Othman Hassan, Hanan M. Bedair. Predictive Role for Serum Aldo-Keto Reductase Family1 Member B10 for Early Detection of Hepatocellular Carcinoma in Egyptian PatientsOpen Access Macedonian Journal of Medical Sciences 2022; 10(B): 1678 doi: 10.3889/oamjms.2022.7149
12
Huiwen Wang, Jian Zhang, Jinqing Liu, Yongfang Jiang, Lei Fu, Shifang Peng. Identification of AKR1B10 as a key gene in primary biliary cholangitis by integrated bioinformatics analysis and experimental validationFrontiers in Molecular Biosciences 2023; 10 doi: 10.3389/fmolb.2023.1124956
13
Huanqin Li, Shumin Liu, Yun Lin, Xiongfei Shi, Na Du, Jing Yao, Ruiyang Liu, Yan Du, Kai Yang. Identification and Verification of Ubiquitin D as a Gene Associated with Hepatitis C Virus-Induced Hepatocellular CarcinomaIntervirology 2022; 65(4): 195 doi: 10.1159/000525543