BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Bang JB, Kim BW, Kim YB, Wang HJ, Lee HY, Sim J, Kim T, Lee KL, Hu XG, Mao W. Risk factor for ischemic-type biliary lesion after ABO-incompatible living donor liver transplantation. World J Gastroenterol 2016; 22(30): 6925-6935 [PMID: 27570428 DOI: 10.3748/wjg.v22.i30.6925]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v22/i30/6925.htm
Number Citing Articles
1
Tzu-Cheng Wen, Chia-En Hsieh, Ya-Lan Hsu, Kuo-Hua Lin, Yu-Ju Hung, Yao-Li Chen. The role of Roux-en-Y hepaticojejunostomy for the management of biliary complications after living donor liver transplantationBMC Surgery 2023; 23(1) doi: 10.1186/s12893-023-02052-0
2
Kai Gan, Zhitao Li, Sheng Bao, Yuan Fang, Tao Wang, Li Jin, Meidiao Ma, Lin Deng, Yingzheng Peng, Na Li, Zhong Zeng, Hanfei Huang. Clinical outcomes after ABO-incompatible liver transplantation: A systematic review and meta-analysisTransplant Immunology 2021; 69: 101476 doi: 10.1016/j.trim.2021.101476
3
Miao Huang, Hao Cai, Bing Han, Yuhan Xia, Xiaoni Kong, Jinyang Gu. Natural Killer Cells in Hepatic Ischemia-Reperfusion InjuryFrontiers in Immunology 2022; 13 doi: 10.3389/fimmu.2022.870038
4
Sang Hyun Choi, Kyoung Won Kim, So Yeon Kim, Jin Sil Kim, Jae Hyun Kwon, Gi-Won Song, Sung-Gyu Lee. Computed tomography findings in ABO-incompatible living donor liver transplantation recipients with biliary stricturesEuropean Radiology 2018; 28(6): 2572 doi: 10.1007/s00330-017-5226-9
5
Masaki Honda, Yasuhiko Sugawara, Masashi Kadohisa, Keita Shimata, Masataka Sakisaka, Daiki Yoshii, Keiichi Uto, Shintaro Hayashida, Yuki Ohya, Hidekazu Yamamoto, Hirotoshi Yamamoto, Yukihiro Inomata, Taizo Hibi. Long-term Outcomes of ABO-incompatible Pediatric Living Donor Liver TransplantationTransplantation 2018; 102(10): 1702 doi: 10.1097/TP.0000000000002197
6
Desirée Gianardi, Gregorio Di Franco, Matteo Palmeri, Matteo Bianchini, Niccolò Furbetta, Luca Morelli. Comment on “Lessons learnt from living donor liver transplantation with ABO-incompatibility: A single-center experience from southern India”Indian Journal of Gastroenterology 2019; 38(3): 276 doi: 10.1007/s12664-019-00967-2
7
Yafei Zhang, Jiazhong Wang, Hong Ji, Hongwei Lu, Le Lu, Jinlong Wang, Yiming Li. Effect of HSP27 and Cofilin in the injury of hypoxia/reoxygenation on hepatocyte membrane F-actin microfilamentsMedicine 2017; 96(16): e6658 doi: 10.1097/MD.0000000000006658
8
Ulrika Skogsberg Dahlgren, William Bennet. ABO-Incompatible Liver Transplantation – A Review of the Historical Background and ResultsInternational Reviews of Immunology 2019; 38(3): 118 doi: 10.1080/08830185.2019.1601720
9
Chongfa Chen, Ruisheng Ke, Fang Yang, Qiucheng Cai, Jianyong Liu, Xinghua Huang, Jianwei Chen, Fengfeng Xu, Yi Jiang. Risk factors for recurrent autoimmune liver diseases after liver transplantationMedicine 2020; 99(20): e20205 doi: 10.1097/MD.0000000000020205
10
Ashish Mishra, Alexis Lo, Grace S. Lee, Benjamin Samstein, Peter S. Yoo, Matthew H. Levine, David S. Goldberg, Abraham Shaked, Kim M. Olthoff, Peter L. Abt. Liver paired exchange: Can the liver emulate the kidney?Liver Transplantation 2018; 24(5): 677 doi: 10.1002/lt.25030