BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Hong Zhao, Huangang Jiang, Zheng Li, Yafei Zhuang, Yinyin Liu, Shuliang Zhou, Youde Xiao, Conghua Xie, Fuxiang Zhou, Yunfeng Zhou. 2-Methoxyestradiol enhances radiosensitivity in radioresistant melanoma MDA-MB-435R cells by regulating glycolysis via HIF-1α/PDK1 axisInternational Journal of Oncology 2017; 50(5): 1531 doi: 10.3892/ijo.2017.3924
2
Yue-Xin Yu, Yin-Ling Xiu, Xi Chen, Ya-Li Li. Transforming Growth Factor-beta 1 Involved in the Pathogenesis of Endometriosis through Regulating Expression of Vascular Endothelial Growth Factor under HypoxiaChinese Medical Journal 2017; 130(8): 950 doi: 10.4103/0366-6999.204112
3
Esther Shuyi Gan, Eng Eong Ooi. Oxygen: viral friend or foe?Virology Journal 2020; 17(1) doi: 10.1186/s12985-020-01374-2
4
Qiao Peng, Jing Zhang, Xiaojing Ye, Gang Zhou. Tumor-like microenvironment in oral lichen planus: evidence of malignant transformation?Expert Review of Clinical Immunology 2017; 13(6): 635 doi: 10.1080/1744666X.2017.1295852
5
Jiarui Wu, Mengwei Ni, Jialian Zhu, Kaihuan Wang, Dan Zhang, Shuyu Liu. Clinical Evaluation of Javanica Oil Emulsion Injection Combined with the Radiotherapy in the Treatment of Esophageal Cancer: A Systematic Review and Meta-AnalysisThe Journal of Alternative and Complementary Medicine 2019; 25(5): 542 doi: 10.1089/acm.2018.0096
6
Youbang Xie, Xuefeng Shi, Kuo Sheng, Guoxiong Han, Wenqian Li, Qiangqiang Zhao, Baili Jiang, Jianming Feng, Jianping Li, Yuhai Gu. PI3K/Akt signaling transduction pathway, erythropoiesis and glycolysis in hypoxia (Review)Molecular Medicine Reports 2018;  doi: 10.3892/mmr.2018.9713
7
Soudeh Ghafouri‐Fard, Hamed Shoorei, Sepideh Dashti, Wojciech Branicki, Mohammad Taheri. Expression profile of lncRNAs and miRNAs in esophageal cancer: Implications in diagnosis, prognosis, and therapeutic responseJournal of Cellular Physiology 2020;  doi: 10.1002/jcp.29825
8
Peng Han, Peng Cao, Shan Hu, Kangle Kong, Yu Deng, Bo Zhao, Fan Li. <p>Esophageal Microenvironment: From Precursor Microenvironment to Premetastatic Niche</p>Cancer Management and Research 2020; : 5857 doi: 10.2147/CMAR.S258215