BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Ma L, Cai XJ, Wang HH, Yu YL, Huang DY, Ge GJ, Hu HY, Yu SC. Laparoscopic colonic anastomosis using a degradable stent in a porcine model. World J Gastroenterol 2016; 22(19): 4707-4715 [PMID: 27217702 DOI: 10.3748/wjg.v22.i19.4707]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v22/i19/4707.htm
Number Citing Articles
1
Xiang‐Xing Zhu, Qun‐Mei Zhan, Yan‐Yan Wei, Ai‐Fen Yan, Juan Feng, Lian Liu, Sheng‐Sheng Lu, Dong‐Sheng Tang. CRISPR/Cas9‐mediated MSTN disruption accelerates the growth of Chinese Bama pigs Reproduction in Domestic Animals 2020; 55(10): 1314 doi: 10.1111/rda.13775
2
Henry Huson, Traci Goodchild, Lu Sun, Amy Scarborough, Tyler Novak, Benjamin Dubansky, John Morrison, Ian Hodgdon. Use of Polyvinyl Alcohol-Porcine Small Intestine Submucosa Stent in the Prevention of Anastomotic Leaks in the Porcine ColonJournal of Surgical Research 2022; 276: 354 doi: 10.1016/j.jss.2022.03.005
3
Qin Chen, Bin Fang, Ying Wang, Chu Li, Xiaoxue Li, Ronggen Wang, Qiang Xiong, Lining Zhang, Yong Jin, Manling Zhang, Xiaorui Liu, Lin Li, Lisha Mou, Rongfeng Li, Haiyuan Yang, Yifan Dai. Overexpressing dominant-negative FGFR2-IIIb impedes lung branching morphogenesis in pigsJournal of Genetics and Genomics 2018; 45(3): 147 doi: 10.1016/j.jgg.2018.02.002
4
Mingyu Chen, Jiasheng Cao, Diyu Huang, Bin Zhang, Long Pan, Zhongtao Zhang, Zhenjun Wang, Yingjiang Ye, Dianrong Xiu, Dechuan Li, Xiujun Cai. End-to-end intestinal anastomosis using a novel biodegradable stent for laparoscopic colonic surgery: a multicenter studySurgery Today 2019; 49(12): 1003 doi: 10.1007/s00595-019-01841-6