BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Jun Lei, Ju-Hua Xiao, Shou-Hua Zhang, Zhi-Qiang Liu, Kai Huang, Zhi-Peng Luo, Xin-Lan Xiao, Zheng-Dong Hong. Non-coding RNA 886 promotes renal cell carcinoma growth and metastasis through the Janus kinase 2/signal transducer and activator of transcription 3 signaling pathwayMolecular Medicine Reports 2017; 16(4): 4273 doi: 10.3892/mmr.2017.7093
2
Yingchun Li, Chenyu Wang, Mengdan Xu, Cuicui Kong, Aibing Qu, Meng Zhang, Zhichao Zheng, Guirong Zhang. Preoperative NLR for predicting survival rate after radical resection combined with adjuvant immunotherapy with CIK and postoperative chemotherapy in gastric cancerJournal of Cancer Research and Clinical Oncology 2017; 143(5): 861 doi: 10.1007/s00432-016-2330-1
3
Hai-Jun Wang, Yu Liu, Bao-Jun Zhou, Zhan-Xue Zhang, Ai-Ying Li, Ran An, Bin Yue, Li-Qiao Fan, Yong Li. Inhibitory effects of CP on the growth of human gastric adenocarcinoma BGC-823 tumours in nude miceJournal of International Medical Research 2018; 46(5): 1756 doi: 10.1177/0300060518761505
4
Hua Li, Shubo Chen, Hui Li, Jianxin Cui, Yunhe Gao, Dianchao Wu, Shangfeng Luan, Yan Qin, Tongshan Zhai, Dengxiang Liu, Zhibin Huo. Association between PIK3CA alteration and prognosis of gastric cancer patients: a meta-analysisOncotarget 2018; 9(7): 7651 doi: 10.18632/oncotarget.23871
5
Pei Jou Chua, Jia Pei Lim, Tian Tian Guo, Puja Khanna, Qidong Hu, Boon Huat Bay, Gyeong Hun Baeg. Y-box binding protein-1 and STAT3 independently regulate ATP-binding cassette transporters in the chemoresistance of gastric cancer cellsInternational Journal of Oncology 2018;  doi: 10.3892/ijo.2018.4557
6
Chao-yuan Huang, Qian-yi Zhou, Yue Hu, Yi Wen, Zhen-wen Qiu, Man-guang Liang, Jun-ling Mo, Jian-hua Xu, Cong Sun, Feng-bin Liu, Xin-lin Chen. Hepatocyte growth factor is a prognostic marker in patients with colorectal cancer: a meta-analysisOncotarget 2017; 8(14): 23459 doi: 10.18632/oncotarget.15589
7
Maria Trovato, Alfredo Campennì, Salvatore Giovinazzo, Massimiliano Siracusa, Rosaria Maddalena Ruggeri. Hepatocyte Growth Factor/C-Met Axis in Thyroid Cancer: From Diagnostic Biomarker to Therapeutic TargetBiomarker Insights 2017; 12: 117727191770112 doi: 10.1177/1177271917701126
8
Silvio Ken Garattini, Debora Basile, Monica Cattaneo, Valentina Fanotto, Elena Ongaro, Marta Bonotto, Francesca V Negri, Rosa Berenato, Paola Ermacora, Giovanni Gerardo Cardellino, Mariella Giovannoni, Nicoletta Pella, Mario Scartozzi, Lorenzo Antonuzzo, Nicola Silvestris, Gianpiero Fasola, Giuseppe Aprile. Molecular classifications of gastric cancers: Novel insights and possible future applicationsWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2017; 9(5): 194-208 doi: 10.4251/wjgo.v9.i5.194