BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhai YQ, Li HK, Linghu EQ. Endoscopic submucosal tunnel dissection for large superficial esophageal squamous cell neoplasms. World J Gastroenterol 2016; 22(1): 435-445 [PMID: 26755889 DOI: 10.3748/wjg.v22.i1.435]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v22/i1/435.htm
Number Citing Articles
1
Georgios Mavrogenis, Juergen Hochberger, Pierre Deprez, Morteza Shafazand, Dimitri Coumaros, Katsumi Yamamoto. Technological review on endoscopic submucosal dissection: available equipment, recent developments and emerging techniquesScandinavian Journal of Gastroenterology 2017; 52(4): 486 doi: 10.1080/00365521.2016.1271996
2
Eun Jung Ko, Byoung Wook Bang, Kye Sook Kwon, Yong Woon Shin, Hyung Kil Kim. Endoscopic Enucleation Is Effective and Relatively Safe in Small Gastric Subepithelial Tumors Originating from Muscularis PropriaDigestive Diseases and Sciences 2019; 64(2): 524 doi: 10.1007/s10620-018-5348-1
3
Ningli Chai, Jiale Zou, Enqiang Linghu, Mi Chai, Longsong Li, Xiangyao Wang, Wengang Zhang, Jingyuan Xiang, Zhenjuan Li. Autologous Skin-Grafting Surgery to Prevent Esophageal Stenosis After Complete Circular Endoscopic Submucosal Tunnel Dissection for Superficial Esophageal NeoplasmsAmerican Journal of Gastroenterology 2019; 114(5): 822 doi: 10.14309/ajg.0000000000000169
4
Rui Huang, Hongwei Cai, Xin Zhao, Xiaoqiang Lu, Min Liu, Wenhao Lv, Zhiguo Liu, Kaichun Wu, Ying Han. Efficacy and safety of endoscopic submucosal tunnel dissection for superficial esophageal squamous cell carcinoma: a propensity score matching analysisGastrointestinal Endoscopy 2017; 86(5): 831 doi: 10.1016/j.gie.2017.03.001
5
L Li, E Linghu, N Chai, Z Li, J Zou, C Du, X Wang, J Xiang. Efficacy of triamcinolone-soaked polyglycolic acid sheet plus fully covered metal stent for preventing stricture formation after large esophageal endoscopic submucosal dissectionDiseases of the Esophagus 2019; 32(2) doi: 10.1093/dote/doy121
6
Massimiliano di Pietro, Seiichiro Abe. Gastrointestinal and Pancreatico-Biliary Diseases: Advanced Diagnostic and Therapeutic Endoscopy2021; : 1 doi: 10.1007/978-3-030-29964-4_4-1
7
Peiwen Li, Bin Ma, Shulei Gong, Xinyu Zhang, Wenya Li. Endoscopic submucosal tunnel dissection for superficial esophageal neoplastic lesions: a meta-analysisSurgical Endoscopy 2020; 34(3): 1214 doi: 10.1007/s00464-019-06875-y
8
Ning-Li Chai, Hui-Kai Li, En-Qiang Linghu, Zhao-Shen Li, Shu-Tian Zhang, Yu Bao, Wei-Gang Chen, Philip WY Chiu, Tong Dang, Wei Gong, Shu-Tang Han, Jian-Yu Hao, Shui-Xiang He, Bing Hu, Bing Hu, Xiao-Jun Huang, Yong-Hui Huang, Zhen-Dong Jin, Mouen A Khashab, James Lau, Peng Li, Rui Li, De-Liang Liu, Hai-Feng Liu, Jun Liu, Xiao-Gang Liu, Zhi-Guo Liu, Ying-Cai Ma, Gui-Yong Peng, Long Rong, Wei-Hong Sha, Pateek Sharma, Jian-Qiu Sheng, Shui-Sheng Shi, Dong Wan Seo, Si-Yu Sun, Gui-Qi Wang, Wen Wang, Qi Wu, Hong Xu, Mei-Dong Xu, Ai-Ming Yang, Fang Yao, Hong-Gang Yu, Ping-Hong Zhou, Bin Zhang, Xiao-Feng Zhang, Ya-Qi Zhai. Consensus on the digestive endoscopic tunnel techniqueWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(7): 744-776 doi: 10.3748/wjg.v25.i7.744
9
Jiale Zou, Ningli Chai, Enqiang Linghu, Huikai Li, Mi Chai, Yongsheng Shi, Zantao Wang, Longsong Li. Autologous skin-grafting surgery to prevent esophageal stenosis after complete circular endoscopic submucosal tunnel dissection: a case-matched controlled studySurgical Endoscopy 2021; 35(11): 5962 doi: 10.1007/s00464-020-08081-7
10
Lin-Lin Zhu, Jun-Chao Wu, Yi-Ping Wang, Du He, Wen-Yan Zhang, Tao Gan, Jin-Lin Yang. Endoscopic Submucosal Single- or Multi-tunnel Dissection for Near-Circumferential and Circumferential Superficial Esophageal Neoplastic LesionsGastroenterology Research and Practice 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/2943232
11
Catarina Félix, Iala Pereira, Susana Chaves, Pedro Barreiro, Cristina Chagas. Circumferential Endoscopic Submucosal Tunnel Dissection of Gastric Cardia AdenocarcinomaACG Case Reports Journal 2019; 6(3): e00051 doi: 10.14309/crj.0000000000000051
12
Dushant S. Uppal, Andrew Y. Wang. Traction-assisted endoscopic submucosal dissection in the esophagus: Should we all be flossing?Gastrointestinal Endoscopy 2020; 91(1): 66 doi: 10.1016/j.gie.2019.09.038
13
Huikai Li, Zhenjuan Li, Ningli Chai, Enqiang Linghu. Therapeutics of Digestive Endoscopic Tunnel Technique2020; : 41 doi: 10.1007/978-981-15-1998-7_5
14
Xiaotong Fan, Qi Wu, Rui Li, Weifeng Chen, Huaping Xie, Xin Zhao, Shaohua Zhu, Caixia Fan, Jianyi Li, Mei Liu, Zhiguo Liu, Ying Han. Clinical benefit of tunnel endoscopic submucosal dissection for esophageal squamous cancer: a multicenter, randomized controlled trialGastrointestinal Endoscopy 2022;  doi: 10.1016/j.gie.2022.04.016
15
Makoto Nishimura. How Do I Do It—ESD for ESCCForegut: The Journal of the American Foregut Society 2022; 2(2): 192 doi: 10.1177/26345161221115366
16
Faisal Inayat, Simcha Weissman, Adnan Malik, Badria Munir, Shahzad Iqbal. Endoscopic Submucosal Tunnel Dissection as a Novel Therapeutic Technique in Patients With Barrett’s EsophagusJournal of Investigative Medicine High Impact Case Reports 2020; 8: 232470962094131 doi: 10.1177/2324709620941318
17
Seiichiro Abe, Shih Yea Sylvia Wu, Mai Ego, Hiroyuki Takamaru, Masau Sekiguchi, Masayoshi Yamada, Satoru Nonaka, Taku Sakamoto, Haruhisa Suzuki, Shigetaka Yoshinaga, Takahisa Matsuda, Ichiro Oda, Yutaka Saito. Efficacy of Current Traction Techniques for Endoscopic Submucosal DissectionGut and Liver 2020; 14(6): 673 doi: 10.5009/gnl19266
18
Wengang Zhang, Yaqi Zhai, Ningli Chai, Enqiang Linghu, Zhongsheng Lu, Huikai Li, Xiuxue Feng. Endoscopic submucosal tunnel dissection and endoscopic submucosal dissection for large superficial esophageal squamous cell neoplasm: efficacy and safety study to guide future practiceSurgical Endoscopy 2018; 32(6): 2814 doi: 10.1007/s00464-017-5986-y
19
Wei Peng, Shali Tan, Yutang Ren, Huan Li, Yan Peng, Xiangsheng Fu, Xiaowei Tang. Efficacy and safety of endoscopic submucosal tunnel dissection for superficial esophageal neoplastic lesions: a systematic review and meta-analysisJournal of Cardiothoracic Surgery 2020; 15(1) doi: 10.1186/s13019-020-1074-9
20
Yaqi Zhai, Ningli Chai, Enqiang Linghu. Therapeutics of Digestive Endoscopic Tunnel Technique2020; : 55 doi: 10.1007/978-981-15-1998-7_6
21
Andrew F. Feczko, Brian E. Louie. Endoscopic Resection in the EsophagusThoracic Surgery Clinics 2018; 28(4): 481 doi: 10.1016/j.thorsurg.2018.07.006
22
Yuyong Tan, Jiaxi Lu, Liang Lv, Meixian Le, Deliang Liu. Current status of endoscopic submucosal tunnel dissection for treatment of superficial gastrointestinal neoplastic lesionsExpert Review of Gastroenterology & Hepatology 2020; 14(6): 453 doi: 10.1080/17474124.2020.1766967
23
Jiale Zou, Ningli Chai, Enqiang Linghu, Yaqi Zhai, Zantao Wang, Longsong Li. Efficacy and safety of endoscopic submucosal tunnel dissection for rectal laterally spreading tumorsSurgical Endoscopy 2021; 35(8): 4356 doi: 10.1007/s00464-020-07927-4
24
Jin Wang, Xiao-Nan Zhu, Lin-Lin Zhu, Wei Chen, Yi-Han Ma, Tao Gan, Jin-Lin Yang. Efficacy and safety of endoscopic submucosal tunnel dissection for superficial esophageal squamous cell carcinoma and precancerous lesionsWorld Journal of Gastroenterology 2018; 24(26): 2878-2885 doi: 10.3748/wjg.v24.i26.2878
25
Enqiang Linghu, Ningli Chai, Jiale Zou, Xiangyao Wang. Therapeutics of Digestive Endoscopic Tunnel Technique2020; : 1 doi: 10.1007/978-981-15-1998-7_1
26
Jérémie Jacques, Romain Legros, Jérome Rivory, Aurélie Charissoux, Denis Sautereau, Thierry Ponchon, Mathieu Pioche. The “tunnel + clip” strategy standardised and facilitates oesophageal ESD procedures: a prospective, consecutive bi-centric studySurgical Endoscopy 2017; 31(11): 4838 doi: 10.1007/s00464-017-5514-0
27
Tarso Magno Leite RIBEIRO, Vitor N ARANTES, Jonas Augusto RAMOS, Peter V DRAGANOV, Dennis YANG, Roberto Gardone GUIMARÃES. ENDOSCOPIC SUBMUCOSAL DISSECTION WITH CIRCUMFERENTIAL INCISION VERSUS TUNNELING METHOD FOR TREATMENT OF SUPERFICIAL ESOPHAGEAL CANCERArquivos de Gastroenterologia 2021; 58(2): 195 doi: 10.1590/s0004-2803.202100000-35
28
Massimiliano di Pietro, Seiichiro Abe. Gastrointestinal and Pancreatico-Biliary Diseases: Advanced Diagnostic and Therapeutic Endoscopy2022; : 57 doi: 10.1007/978-3-030-56993-8_4
29
Foqiang Liao, Zhenhua Zhu, Yongkang Lai, Xiaolin Pan, Shunhua Long, Xiaojiang Zhou, Guohua Li, Yin Zhu, Youxiang Chen, Xu Shu. Risk Factors for Fever After Esophageal Endoscopic Submucosal Dissection and Its Derived TechniqueFrontiers in Medicine 2022; 9 doi: 10.3389/fmed.2022.713211
30
Briette Karanfilian, Michel Kahaleh. New Applications for Submucosal Tunneling in Third Space EndoscopyJournal of Clinical Gastroenterology 2022; 56(6): 465 doi: 10.1097/MCG.0000000000001694