BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Guo TJ, Qin JY, Zhu LL, Wang J, Yang JL, Wang YP. Feasible endoscopic therapy for early gastric cancer. World J Gastroenterol 2015; 21(47): 13325-13331 [PMID: 26715816 DOI: 10.3748/wjg.v21.i47.13325]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v21/i47/13325.htm
Number Citing Articles
1
Ji Fu Lai, Wen Na Xu, Sung Hoon Noh, Wei Qin Lu. Effect of World Health Organization (WHO) Histological Classification on Predicting Lymph Node Metastasis and Recurrence in Early Gastric CancerMedical Science Monitor 2016; 22: 3147 doi: 10.12659/MSM.897311
2
Ming Zhan Du, Wen Juan Gan, Jie Yu, Wei Liu, Sheng Hua Zhan, Shan Huang, Ren Peng Huang, Ling Chuan Guo, Qin Huang. Risk factors of lymph node metastasis in 734 early gastric carcinoma radical resections in a Chinese populationJournal of Digestive Diseases 2018; 19(10): 586 doi: 10.1111/1751-2980.12670
3
Cheng-Mao Zhou, Ying Wang, Hao-Tian Ye, Shuping Yan, Muhuo Ji, Panmiao Liu, Jian-Jun Yang. Machine learning predicts lymph node metastasis of poorly differentiated-type intramucosal gastric cancerScientific Reports 2021; 11(1) doi: 10.1038/s41598-020-80582-w
4
Cheng Fang, Jiong Shi, Qi Sun, Jason S Gold, Gui Fang Xu, Wen Jia Liu, Xiao Ping Zou, Qin Huang. Risk factors of lymph node metastasis in early gastric carcinomas diagnosed by WHO criteria in 379 Chinese patientsJournal of Digestive Diseases 2016; 17(8): 526 doi: 10.1111/1751-2980.12385
5
Qin Huang, Xiaoping Zou. Clinicopathology of Early Gastric Carcinoma: An Update for Pathologists and GastroenterologistsGastrointestinal Tumors 2016; 3(3-4): 115 doi: 10.1159/000456005
6
Guifang Xu, Rui Li, Dongtao Shi, Qin Huang, Hiroshi Mashimo. Gastric Cardiac Cancer2018; : 201 doi: 10.1007/978-3-319-79114-2_11
7
Qing Wei Zhang, Xin Tian Zhang, Yun Jie Gao, Zhi Zheng Ge. Endoscopic management of patients with early gastric cancer before and after endoscopic resection: A reviewJournal of Digestive Diseases 2019; 20(5): 223 doi: 10.1111/1751-2980.12715
8
Ling Chen, Yao Hui Wang, Yu Qing Cheng, Ming Zhan Du, Jiong Shi, Xiang Shan Fan, Xiao Li Zhou, Yi Fen Zhang, Ling Chuan Guo, Gui Fang Xu, Ya Min He, Dan Zhou, Xiao Ping Zou, Qin Huang, The Jiangsu Province Early Gastric Team. Risk factors of lymph node metastasis in 1620 early gastric carcinoma radical resections in Jiangsu Province in China: A multicenter clinicopathological studyJournal of Digestive Diseases 2017; 18(10): 556 doi: 10.1111/1751-2980.12545
9
Mingzhan Du, Ling Chen, Yuqing Cheng, Yaohui Wang, Xiangshan Fan, Yifen Zhang, Xiaoli Zhou, Lingchuan Guo, Guifang Xu, Xiaoping Zou, Qin Huang. Tumor Budding and Other Risk Factors of Lymph Node Metastasis in Submucosal Early Gastric CarcinomaAmerican Journal of Surgical Pathology 2019; 43(8): 1074 doi: 10.1097/PAS.0000000000001276
10
Xuan Li, Shiyu Liu, Jin Yan, Lei Peng, Meihong Chen, Jiajia Yang, Guoxin Zhang. The Characteristics, Prognosis, and Risk Factors of Lymph Node Metastasis in Early Gastric CancerGastroenterology Research and Practice 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/6945743