BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Guochen Zhang, Junlan Wang, Ruilin Zheng, Beibei Song, Li Huang, Yujiang Liu, Yating Hao, Xiangdong Bai. MiR-133 Targets YES1 and Inhibits the Growth of Triple-Negative Breast Cancer CellsTechnology in Cancer Research & Treatment 2020; 19: 153303382092701 doi: 10.1177/1533033820927011
2
Yuqiang Xu, Kuikui Ge, Junhao Lu, Jinjiang Huang, Wei Wei, Qingshan Huang. MicroRNA-493 suppresses hepatocellular carcinoma tumorigenesis through down-regulation of anthrax toxin receptor 1 (ANTXR1) and R-Spondin 2 (RSPO2)Biomedicine & Pharmacotherapy 2017; 93: 334 doi: 10.1016/j.biopha.2017.06.047
3
Xiaona Zhang, Xu Gong, Jinpeng Qiu, Yang Zhang, Fengyan Gong. MicroRNA-210 contributes to peripheral nerve regeneration through promoting the proliferation and migration of Schwann cellsExperimental and Therapeutic Medicine 2017; 14(4): 2809 doi: 10.3892/etm.2017.4869
4
Hamdy E. Abouzeid Ali, Rehab Abdel Hameed, Heba Effat, Emad K. Ahmed, Azza A. Atef, Sabry K. Sharawi, Mohamed Ali, Zakaria Y. Abd Elmageed, Abdel Hady Abdel Wahab. Circulating microRNAs panel as a diagnostic tool for discrimination of HCV-associated hepatocellular carcinomaClinics and Research in Hepatology and Gastroenterology 2017; 41(4): e51 doi: 10.1016/j.clinre.2017.06.004
5
Zheng Fang, Shuai Yin, Ruochuan Sun, Shangxin Zhang, Min Fu, Youliang Wu, Tao Zhang, Junaid Khaliq, Yongxiang Li. miR-140-5p suppresses the proliferation, migration and invasion of gastric cancer by regulating YES1Molecular Cancer 2017; 16(1) doi: 10.1186/s12943-017-0708-6
6
Baoyong Wang, Hongwei Chen, Chunfen Zhang, Tian Yang, Qiaofei Zhao, Yifan Yan, Yu Zhang, Feng Xu. Effects of hsa_circRBM23 on Hepatocellular Carcinoma Cell Viability and Migration as Produced by Regulating miR-138 ExpressionCancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals 2018; 33(5): 194 doi: 10.1089/cbr.2017.2424
7
Shouyue Liu, Tao Jiang, Yingjie Zhong, Yin Yu. miR‐210 inhibits cell migration and invasion by targeting the brain‐derived neurotrophic factor in glioblastomaJournal of Cellular Biochemistry 2019; 120(7): 11375 doi: 10.1002/jcb.28414
8
Philipp Felgendreff, Nathanael Raschzok, Kerstin Kunze, Annekatrin Leder, Steffen Lippert, Sergej Klunk, Hans-Michael Tautenhahn, Hans-Michael Hau, Rosa Bianca Schmuck, Anja Reutzel-Selke, Igor Maximilian Sauer, Michael Bartels, Mehmet Haluk Morgül. Tissue-based miRNA mapping in alcoholic liver cirrhosis: different profiles in cirrhosis with or without hepatocellular carcinomaBiomarkers 2020; 25(1): 62 doi: 10.1080/1354750X.2019.1691267
9
Wanli Yang, Jiaojiao Ma, Wei Zhou, Xin Zhou, Bo Cao, Daiming Fan, Liu Hong. Biological implications and clinical value of mir-210 in gastrointestinal cancerExpert Review of Gastroenterology & Hepatology 2017; 11(6): 539 doi: 10.1080/17474124.2017.1309281
10
Runglawan Silakit, Yingpinyapat Kitirat, Suyanee Thongchot, Watcharin Loilome, Anchalee Techasen, Piti Ungarreevittaya, Narong Khuntikeo, Puangrat Yongvanit, Ji Hye Yang, Nam Hee Kim, Jong In Yook, Nisana Namwat, Fabio Martelli. Potential role of HIF-1-responsive microRNA210/HIF3 axis on gemcitabine resistance in cholangiocarcinoma cellsPLOS ONE 2018; 13(6): e0199827 doi: 10.1371/journal.pone.0199827
11
Jingcheng Wang, Yang Tian, Hui Chen, Hui Li, Shusen Zheng. Key signaling pathways, genes and transcription factors associated with hepatocellular carcinomaMolecular Medicine Reports 2018;  doi: 10.3892/mmr.2018.8871
12
Wei Guo, Dong-Mei Shang, Jing-Hui Cao, Kaiyan Feng, Yi-Chun He, Yang Jiang, ShaoPeng Wang, Yu-Fei Gao. Identifying and Analyzing Novel Epilepsy-Related Genes Using Random Walk with Restart AlgorithmBioMed Research International 2017; 2017: 1 doi: 10.1155/2017/6132436