BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
M. S. Korovin, A. N. Fomenko. Application of nanodimensional particles and aluminum hydroxide nanostructures for cancer diagnosis and therapy2017; 1882: 020036 doi: 10.1063/1.5001615
2
Mohammad Telfah, Mohammed Al-Jumayli, Anwaar Saeed. Liver Cancer2018;  doi: 10.5772/intechopen.79872
3
Yingjun Xie, Yien Xiang, Jiyao Sheng, Dan Zhang, Xiaoxiao Yao, Yongsheng Yang, Xuewen Zhang. Immunotherapy for Hepatocellular Carcinoma: Current Advances and Future ExpectationsJournal of Immunology Research 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/8740976
4
Encheng Yang, Xiao Li, Ningyi Jin. The chimeric multi-domain proteins mediating specific DNA transfer for hepatocellular carcinoma treatmentCancer Cell International 2016; 16(1) doi: 10.1186/s12935-016-0351-0
5
B. Gottstein, P. Soboslay, E. Ortona, J. Wang, A. Siracusano, D.Α. Vuitton. Echinococcus and Echinococcosis, Part BAdvances in Parasitology 2017; 96: 1 doi: 10.1016/bs.apar.2016.09.005
6
Eric A. Mellon, Gilbert Murimwa, Sarah E. Hoffe. Radiation Therapy for Liver Tumors2017; : 269 doi: 10.1007/978-3-319-54531-8_20
7
Adhiraj Dasgupta, Dhritiman Dey, Dipanjan Ghosh, Tapan Kumar Lai, Nattamai Bhuvanesh, Sandip Dolui, Ravichandiran Velayutham, Krishnendu Acharya. Astrakurkurone, a Sesquiterpenoid from Wild Edible Mushroom, Targets Liver Cancer Cells by Modulating Bcl‐2 Family ProteinsIUBMB Life 2019;  doi: 10.1002/iub.2047
8
Jing Cao, Fan-Hua Kong, Xi Liu, Xiao-Bo Wang. Immunotherapy with dendritic cells and cytokine-induced killer cells for hepatocellular carcinoma: A meta-analysisWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(27): 3649-3663 doi: 10.3748/wjg.v25.i27.3649
9
Rajagopal Aravalli, Clifford Steer. Immune-Mediated Therapies for Liver CancerGenes 2017; 8(2): 76 doi: 10.3390/genes8020076
10
Malek Kreidieh, Deborah Mukherji, Sally Temraz, Ali Shamseddine. Expanding the Scope of Immunotherapy in Colorectal Cancer: Current Clinical Approaches and Future DirectionsBioMed Research International 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/9037217
11
R. Diaz-Beveridge, G. Bruixola, D. Lorente, J. Caballero, E. Rodrigo, Á. Segura, D. Akhoundova, A. Giménez, J. Aparicio. An internally validated new clinical and inflammation-based prognostic score for patients with advanced hepatocellular carcinoma treated with sorafenibClinical and Translational Oncology 2018; 20(3): 322 doi: 10.1007/s12094-017-1720-4
12
Jiang-Zheng Zeng, Yu Liu, Fen Huang, Zhi-Hui He, Huamao Sun, Yan-Da Lu, Jun-Hua Lei, Rong-Cheng Luo. Glypican-3-specific cytotoxic T lymphocytes induced by human leucocyte antigen-A*0201-restricted peptide effectively kill hepatocellular carcinoma cells in vitroAsian Pacific Journal of Tropical Medicine 2017; 10(11): 1084 doi: 10.1016/j.apjtm.2017.10.013
13
Malek Kreidieh, Youssef H. Zeidan, Ali Shamseddine. The Combination of Stereotactic Body Radiation Therapy and Immunotherapy in Primary Liver TumorsJournal of Oncology 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/4304817
14
Magnus Rizell, Malin Sternby Eilard, Mats Andersson, Bengt Andersson, Alex Karlsson-Parra, Peter Suenaert. Phase 1 Trial With the Cell-Based Immune Primer Ilixadencel, Alone, and Combined With Sorafenib, in Advanced Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Oncology 2019; 9 doi: 10.3389/fonc.2019.00019
15
Yu Akazawa, Toshihiro Suzuki, Toshiaki Yoshikawa, Shoichi Mizuno, Yasunari Nakamoto, Tetsuya Nakatsura. Prospects for immunotherapy as a novel therapeutic strategy against hepatocellular carcinomaWorld Journal of Meta-Analysis 2019; 7(3): 80-95 doi: 10.13105/wjma.v7.i3.80
16
Qing Zhang, Xiang‐Fei Yuan, Yang Lu, Zhen‐Zhen Li, Shi‐Qi Bao, Xiao‐Long Zhang, Yuan‐Yuan Yang, Dong‐Mei Fan, Yi‐Zhi Zhang, Chen‐Xuan Wu, Hong‐Xing Guo, Yan‐Jun Zhang, Zhou Ye, Dong‐Sheng Xiong. Surface expression of anti‐CD3scfv stimulates locoregional immunotherapy against hepatocellular carcinoma depending on the E1A‐engineered human umbilical cord mesenchymal stem cellsInternational Journal of Cancer 2017; 141(7): 1445 doi: 10.1002/ijc.30846
17
Jian Zhang, Huizhong Li, Dazhi Gao, Baofu Zhang, Maojin Zheng, Mingyin Lun, Mengxue Wei, Rui Duan, Maomao Guo, Jiajun Hua, Qian Liu, Jin Bai, Hui Liu, Junnian Zheng, Hong Yao. A prognosis and impact factor analysis of DC-CIK cell therapy for patients with hepatocellular carcinoma undergoing postoperative TACECancer Biology & Therapy 2018; 19(6): 475 doi: 10.1080/15384047.2018.1433501
18
Keyu Li, Yaliang Lan, Jiabei Wang, Lianxin Liu. Chimeric antigen receptor–engineered T cells for liver cancers, progress and obstaclesTumor Biology 2017; 39(3): 101042831769222 doi: 10.1177/1010428317692229