BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Isetani M, Morise Z, Kawabe N, Tomishige H, Nagata H, Kawase J, Arakawa S. Pure laparoscopic hepatectomy as repeat surgery and repeat hepatectomy. World J Gastroenterol 2015; 21(3): 961-968 [PMID: 25624731 DOI: 10.3748/wjg.v21.i3.961]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v21/i3/961.htm
Number Citing Articles
1
Zenichi Morise. Laparoscopic liver resection for posterosuperior tumors using caudal approach and postural changes: A new technical approachWorld Journal of Gastroenterology 2016; 22(47): 10267-10274 doi: 10.3748/wjg.v22.i47.10267
2
Yuting Fan, Jian Huang, Liangzhi Xu, Qi Xu, Xinguo Tang, Kangpeng Zheng, Wei Hu, Jinghang Liu, Jiyang Wang, Tiande Liu, Bo Liang, Hu Xiong, Wen Li, Xiaowei Fu, Lu Fang. Laparoscopic anatomical left hemihepatectomy guided by middle hepatic vein in the treatment of left hepatolithiasis with a history of upper abdominal surgerySurgical Endoscopy 2023; 37(12): 9116 doi: 10.1007/s00464-023-10458-3
3
Eui Soo Han, Kwang-Woong Lee, Kyung-Suk Suh, Nam-Joon Yi, YoungRok Choi, Suk Kyun Hong, Jeong-Moo Lee, Kwang Pyo Hong, Su Young Hong, Sanggyun Suh. Shorter operation time and improved surgical outcomes in laparoscopic donor right hepatectomy compared with open donor right hepatectomySurgery 2021; 170(6): 1822 doi: 10.1016/j.surg.2021.06.005
4
Yi-Hsuan Lee, Hsiu-Hsien Lin, Tsai-Ling Kuo, Ming-Che Lee, Yen-Cheng Chen. Previous nonhepatectomy abdominal surgery did not increase the difficulty in laparoscopic hepatectomy for hepatocellular carcinoma: A case–control study in 100 consecutive patientsTzu Chi Medical Journal 2023; 35(3): 247 doi: 10.4103/tcmj.tcmj_293_22
5
Marcel Autran Machado, Rodrigo C. Surjan, Tiago Basseres, Fabio Makdissi. Robotic Repeat Right Hepatectomy for Recurrent Colorectal Liver MetastasisAnnals of Surgical Oncology 2019; 26(1): 292 doi: 10.1245/s10434-018-6996-2
6
Linda Feldbrügge, Simon Wabitsch, Christian Benzing, Felix Krenzien, Anika Kästner, Philipp K. Haber, Georgi Atanasov, Andreas Andreou, Robert Öllinger, Johann Pratschke, Moritz Schmelzle. Safety and feasibility of laparoscopic liver resection in patients with a history of abdominal surgeriesHPB 2020; 22(8): 1191 doi: 10.1016/j.hpb.2019.11.006
7
Zenichi Morise. Laparoscopic repeat liver resectionAnnals of Gastroenterological Surgery 2020; 4(5): 485 doi: 10.1002/ags3.12363
8
Emrullah Birgin, Schaima Abdelhadi, Steffen Seyfried, Erik Rasbach, Mohammad Rahbari, Patrick Téoule, Christoph Reißfelder, Nuh N. Rahbari. Robotic or laparoscopic repeat hepatectomy after open hepatectomy: a cohort studySurgical Endoscopy 2024; 38(3): 1296 doi: 10.1007/s00464-023-10645-2
9
Takashi Onoe, Megumi Yamaguchi, Toshimitsu Irei, Kohei Ishiyama, Takeshi Sudo, Naoto Hadano, Masato Kojima, Haruna Kubota, Ryuta Ide, Hirofumi Tazawa, Wataru Shimizu, Takahisa Suzuki, Yosuke Shimizu, Takao Hinoi, Hirotaka Tashiro. Feasibility and efficacy of repeat laparoscopic liver resection for recurrent hepatocellular carcinomaSurgical Endoscopy 2020; 34(10): 4574 doi: 10.1007/s00464-019-07246-3
10
Liu-Xin Cai, Yi-Fan Tong, Hong Yu, Xiao Liang, Yue-Long Liang, Xiu-Jun Cai. Is Laparoscopic Hepatectomy a Safe, Feasible Procedure in Patients with a Previous Upper Abdominal Surgery?Chinese Medical Journal 2016; 129(4): 399 doi: 10.4103/0366-6999.176068
11
Brian K. P. Goh, Jin‐Yao Teo, Chung‐Yip Chan, Ser‐Yee Lee, Peng‐Chung Cheow, Alexander Y. F. Chung. Laparoscopic repeat liver resection for recurrent hepatocellular carcinomaANZ Journal of Surgery 2017; 87(10) doi: 10.1111/ans.13628
12
Takehiro Noda, Hidetoshi Eguchi, Hiroshi Wada, Yoshifumi Iwagami, Daisaku Yamada, Tadafumi Asaoka, Kunihito Gotoh, Koichi Kawamoto, Yutaka Takeda, Masahiro Tanemura, Koji Umeshita, Yuichiro Doki, Masaki Mori. Short-term surgical outcomes of minimally invasive repeat hepatectomy for recurrent liver cancerSurgical Endoscopy 2018; 32(1): 46 doi: 10.1007/s00464-017-5632-8
13
Tian-Run Lv, Hai-Jie Hu, Wen-Jie Ma, Ya-Fei Hu, Yu-Shi Dai, Fu-Yu Li. The role of laparoscopic surgery in the surgical management of recurrent liver malignancies: A systematic review and meta-analysisFrontiers in Surgery 2023; 9 doi: 10.3389/fsurg.2022.1042458
14
Masahiko Kinoshita, Akishige Kanazawa, Shogo Tanaka, Shigekazu Takemura, Ryosuke Amano, Kenjiro Kimura, Hiroji Shinkawa, Go Ohira, Kohei Nishio, Shoji Kubo. Indications of Laparoscopic Repeat Liver Resection for Recurrent Hepatocellular CarcinomaAnnals of Gastroenterological Surgery 2022; 6(1): 119 doi: 10.1002/ags3.12493
15
Zefeng Shen, Jingwei Cai, Jiaqi Gao, Junhao Zheng, Liye Tao, Yuelong Liang, Junjie Xu, Xiao Liang. Efficacy of laparoscopic repeat hepatectomy compared with open repeat hepatectomy: a single-center, propensity score matching studyWorld Journal of Surgical Oncology 2022; 20(1) doi: 10.1186/s12957-022-02668-1
16
Masahiko Kinoshita, Akishige Kanazawa, Shintaro Kodai, Sadatoshi Shimizu, Akihiro Murata, Kohei Nishio, Genya Hamano, Hiroji Shinkawa, Shogo Tanaka, Shigekazu Takemura, Tadashi Tsukamoto, Shoji Kubo. Difficulty classifications of laparoscopic repeated liver resection in patients with recurrent hepatocellular carcinomaAsian Journal of Endoscopic Surgery 2020; 13(3): 366 doi: 10.1111/ases.12746
17
Emrullah Birgin, Vanessa Hartwig, Erik Rasbach, Steffen Seyfried, Mohammad Rahbari, Alina Reeg, Sina-Luisa Jentschura, Patrick Téoule, Christoph Reißfelder, Nuh N. Rahbari. Minimally invasive mesohepatectomy for centrally located liver lesions—a case seriesSurgical Endoscopy 2022; 36(12): 8935 doi: 10.1007/s00464-022-09342-3
18
Ahmad Mahamid, Yael Berger, Nasser A. Halim, Natalia Goldberg, Muneer Sawaied, Arie Bitterman, Eran Sadot, Riad Haddad. Hand-assisted Laparoscopic Repeat Hepatectomy for Secondary Liver NeoplasmSurgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques 2020; 30(3): 233 doi: 10.1097/SLE.0000000000000760
19
Brian K. P. Goh, Nicholas Syn, Jin‐Yao Teo, Yu‐Xin Guo, Ser‐Yee Lee, Peng‐Chung Cheow, Pierce K. H. Chow, London L. P. J. Ooi, Alexander Y. F. Chung, Chung‐Yip Chan. Perioperative Outcomes of Laparoscopic Repeat Liver Resection for Recurrent HCC: Comparison with Open Repeat Liver Resection for Recurrent HCC and Laparoscopic Resection for Primary HCCWorld Journal of Surgery 2019; 43(3): 878 doi: 10.1007/s00268-018-4828-y
20
Muneyasu Kiriyama, Yuji Kaneoka, Atsuyuki Maeda, Yuichi Takayama, Takamasa Takahashi, Kazuaki Seita. Laparoscopic liver resection after laparoscopic pancreatoduodenectomy for liver metastases of ampulla of Vater adenocarcinomaSurgical Case Reports 2020; 6(1) doi: 10.1186/s40792-020-01043-0
21
Jack P. Silva, Nicholas G. Berger, Ziyan Yin, Ying Liu, Susan Tsai, Kathleen K. Christians, Callisia N. Clarke, Harveshp Mogal, T. Clark Gamblin. The effect of prior upper abdominal surgery on outcomes after liver transplantation for hepatocellular carcinoma: An analysis of the database of the organ procurement transplant networkSurgery 2018; 163(5): 1028 doi: 10.1016/j.surg.2017.10.072
22
Brian K.P. Goh, Jin-Yao Teo, Chung-Yip Chan, Ser-Yee Lee, Peng-Chung Cheow, Alexander Y.F. Chung. Review of 103 Cases of Laparoscopic Repeat Liver Resection for Recurrent Hepatocellular CarcinomaJournal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques 2016; 26(11): 876 doi: 10.1089/lap.2016.0281
23
Hidetoshi Gon, Masahiro Kido, Motofumi Tanaka, Kaori Kuramitsu, Shohei Komatsu, Masahide Awazu, Shinichi So, Hirochika Toyama, Takumi Fukumoto. Laparoscopic repeat hepatectomy is a more favorable treatment than open repeat hepatectomy for contralateral recurrent hepatocellular carcinoma casesSurgical Endoscopy 2021; 35(6): 2896 doi: 10.1007/s00464-020-07728-9
24
Taiga Wakabayashi, Emanuele Felli, Riccardo Memeo, Pietro Mascagni, Yuta Abe, Yuko Kitagawa, Patrick Pessaux. Short-term outcomes of laparoscopic repeat liver resection after open liver resection: a systematic reviewSurgical Endoscopy 2019; 33(7): 2083 doi: 10.1007/s00464-019-06754-6
25
De-Fei Hong, Ying-Bin Liu, Shu-You Peng, Jin-Zhong Pang, Zhi-Fei Wang, Jian Cheng, Guo-Liang Shen, Yuan-Biao Zhang. Management of hepatocellular carcinoma rupture in the caudate lobeWorld Journal of Gastroenterology 2015; 21(26): 8163-8169 doi: 10.3748/wjg.v21.i26.8163
26
Long Peng, Jiaqing Cao, Xiaoyun Hu, Weidong Xiao, Zhiyong Zhou, Shengxun Mao. Safety and feasibility of laparoscopic liver resection for patients with previous upper abdominal surgery: A systematic review and meta-analysisInternational Journal of Surgery 2019; 65: 96 doi: 10.1016/j.ijsu.2019.03.021
27
Federica Cipriani, Francesca Ratti, Guido Fiorentini, Marco Catena, Michele Paganelli, Luca Aldrighetti. Effect of Previous Abdominal Surgery on Laparoscopic Liver Resection: Analysis of Feasibility and Risk Factors for ConversionJournal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques 2018; 28(7): 785 doi: 10.1089/lap.2018.0071
28
Zenichi Morise. Status and perspective of laparoscopic repeat liver resectionWorld Journal of Hepatology 2018; 10(7): 479-484 doi: 10.4254/wjh.v10.i7.479
29
Chady Salloum, Daniel Cherqui. Colorectal Liver Metastasis2022; : 107 doi: 10.1007/978-3-031-09323-4_13
30
Andrea Belli, Corrado Fantini, Luigi Cioffi, Alberto D’Agostino, Giulio Belli. Mils for HCC: the state of artUpdates in Surgery 2015; 67(2): 105 doi: 10.1007/s13304-015-0316-1