BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Komatsu S, Ichikawa D, Miyamae M, Shimizu H, Konishi H, Shiozaki A, Fujiwara H, Okamoto K, Kishimoto M, Otsuji E. Histological mixed-type as an independent prognostic factor in stage I gastric carcinoma. World J Gastroenterol 2015; 21(2): 549-555 [PMID: 25593472 DOI: 10.3748/wjg.v21.i2.549]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v21/i2/549.htm
Number Citing Articles
1
Koji Mikami, Yukiko Hirano, Kitaro Futami, Takafumi Maekawa. Expansion of lymph node metastasis in mixed-type submucosal invasive gastric cancerAsian Journal of Surgery 2018; 41(5): 462 doi: 10.1016/j.asjsur.2017.04.004
2
Mahito Miyamae, Shuhei Komatsu, Daisuke Ichikawa, Toshiyuki Kosuga, Takeshi Kubota, Kazuma Okamoto, Hirotaka Konishi, Atsushi Shiozaki, Hitoshi Fujiwara, Mitsuo Kishimoto, Eigo Otsuji. Histological mixed-type as an independent risk factor for nodal metastasis in submucosal gastric cancerTumor Biology 2016; 37(1): 709 doi: 10.1007/s13277-015-3864-6
3
Yun-Chi Chen, Wen-Liang Fang, Ruei-Fang Wang, Chien-An Liu, Muh-Hwa Yang, Shu-Shun Lo, Chew-Wen Wu, Anna Fen-Yau Li, Yi-Ming Shyr, Kuo-Hung Huang. Clinicopathological Variation of Lauren Classification in Gastric CancerPathology & Oncology Research 2016; 22(1): 197 doi: 10.1007/s12253-015-9996-6
4
Hua Li, Zhi-Bin Huo, Shu-Bo Chen, Hui Li, Dian-Chao Wu, Tong-Shan Zhai, Qi-Hai Xiao, Shu-Xia Wang, Li-Li Zhang. Feasibility study on expanded indication for endoscopic submucosal dissection of intramucosal poorly differentiated early gastric cancerWorld Journal of Gastroenterology 2016; 22(29): 6736-6741 doi: 10.3748/wjg.v22.i29.6736
5
Jianjun Tang, Chuang Zhang, Jingjing Lin, Peng Duan, Jian Long, Hongyan Zhu. ALOX5‐5‐HETE promotes gastric cancer growth and alleviates chemotherapy toxicity via MEK/ERK activationCancer Medicine 2021; 10(15): 5246 doi: 10.1002/cam4.4066
6
Xiaolong Tang, Mengjun Zhang, Qingsi He, Guorui Sun, Chao Wang, Peng Gao, Hui Qu. Histological Differentiated/Undifferentiated Mixed Type Should Not Be Considered as a Non-Curative Factor of Endoscopic Resection for Patients With Early Gastric CancerFrontiers in Oncology 2020; 10 doi: 10.3389/fonc.2020.01743
7
Qing Yan Fu, Yun Cui, Xiao Bo Li, Ping Chen, Xiao Yu Chen. Relevant risk factors for positive lateral margin afteren blocendoscopic submucosal dissection for early gastric adenocarcinomaJournal of Digestive Diseases 2016; 17(4): 244 doi: 10.1111/1751-2980.12342
8
Bochao Zhao, Rui Huang, Huiwen Lu, Di Mei, Shiyang Bao, Huimian Xu, Baojun Huang. Risk of lymph node metastasis and prognostic outcome in early gastric cancer patients with mixed histologic typeCurrent Problems in Cancer 2020; 44(6): 100579 doi: 10.1016/j.currproblcancer.2020.100579
9
Hiroshi Fukamachi, Seon-Kyu Kim, Jiwon Koh, Hye Seung Lee, Yasushi Sasaki, Kentaro Yamashita, Taketo Nishikawaji, Shu Shimada, Yoshimitsu Akiyama, Sun-ju Byeon, Dong-Hyuck Bae, Keisuke Okuno, Masatoshi Nakagawa, Toshiro Tanioka, Mikito Inokuchi, Hiroshi Kawachi, Kiichiro Tsuchiya, Kazuyuki Kojima, Takashi Tokino, Yoshinobu Eishi, Yong Sung Kim, Woo Ho Kim, Yasuhito Yuasa, Shinji Tanaka. A subset of diffuse-type gastric cancer is susceptible to mTOR inhibitors and checkpoint inhibitorsJournal of Experimental & Clinical Cancer Research 2019; 38(1) doi: 10.1186/s13046-019-1121-3
10
Jeung Hui Pyo, Hyuk Lee, Byung-Hoon Min, Jun Haeng Lee, Min Gew Choi, Jun Ho Lee, Tae Sung Sohn, Jae Moon Bae, Kyoung-Mee Kim, Seungmin Yeon, Sin-Ho Jung, Jae J. Kim, Sung Kim. Early gastric cancer with a mixed-type Lauren classification is more aggressive and exhibits greater lymph node metastasisJournal of Gastroenterology 2017; 52(5): 594 doi: 10.1007/s00535-016-1254-5
11
L. M. Mikhaleva, E. P. Akopyan, K. Yu. Midiber, O. A. Vasyukova. Mixed-type gastric carcinoma: classification, morphological diagnosis and prognosis of the diseaseClinical Medicine (Russian Journal) 2020; 98(3): 197 doi: 10.30629/0023-2149-2020-98-3-197-202
12
Takuji Gotoda. Gastrointestinal and Pancreatico-Biliary Diseases: Advanced Diagnostic and Therapeutic Endoscopy2021; : 1 doi: 10.1007/978-3-030-29964-4_11-1
13
Taisuke Imamura, Shuhei Komatsu, Daisuke Ichikawa, Tsutomu Kawaguchi, Toshiyuki Kosuga, Kazuma Okamoto, Hirotaka Konishi, Atsushi Shiozaki, Hitoshi Fujiwara, Eigo Otsuji. Early signet ring cell carcinoma of the stomach is related to favorable prognosis and low incidence of lymph node metastasisJournal of Surgical Oncology 2016; 114(5): 607 doi: 10.1002/jso.24377
14
Yuichiro Ozeki, Kingo Hirasawa, Ryosuke Kobayashi, Chiko Sato, Yoko Tateishi, Atsushi Sawada, Ryosuke Ikeda, Masafumi Nishio, Takehide Fukuchi, Makomo Makazu, Masataka Taguri, Shin Maeda. Histopathological validation of magnifying endoscopy for diagnosis of mixed-histological-type early gastric cancerWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(36): 5450-5462 doi: 10.3748/wjg.v26.i36.5450
15
Yuichiro Ozeki, Kingo Hirasawa, Atsushi Sawada, Ryosuke Ikeda, Masafumi Nishio, Takehide Fukuchi, Ryosuke Kobayashi, Makomo Makazu, Chiko Sato, Masataka Taguri, Yoshiaki Inayama, Shin Maeda. Mixed histology poses a greater risk for noncurative endoscopic resection in early gastric cancers regardless of the predominant histologic typesEuropean Journal of Gastroenterology & Hepatology 2021; 32(2): 186 doi: 10.1097/MEG.0000000000001894
16
Chung-Su Hwang, Sangjeong Ahn, Bong-Eun Lee, So-Jeong Lee, Ahrong Kim, Chang In Choi, Dae Hwan Kim, Tae-Yong Jeon, Gwang Ha Kim, Geum Am Song, Do Youn Park. Risk of lymph node metastasis in mixed-type early gastric cancer determined by the extent of the poorly differentiated componentWorld Journal of Gastroenterology 2016; 22(15): 4020-4026 doi: 10.3748/wjg.v22.i15.4020
17
Karol Rawicz-Pruszyński, Katarzyna Sędłak, Radosław Mlak, Jerzy Mielko, Wojciech P. Polkowski. Mixed Type Histology as a Predictive Factor for Esophagojejunostomy Leak in Advanced Gastric CancerCancers 2020; 12(6): 1701 doi: 10.3390/cancers12061701
18
Hyun-Jong Jang, In-Hye Song, Sung-Hak Lee. Deep Learning for Automatic Subclassification of Gastric Carcinoma Using Whole-Slide Histopathology ImagesCancers 2021; 13(15): 3811 doi: 10.3390/cancers13153811