BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Pang Q, Zhang JY, Xu XS, Song SD, Qu K, Chen W, Zhou YY, Miao RC, Liu SS, Dong YF, Liu C. Significance of platelet count and platelet-based models for hepatocellular carcinoma recurrence. World J Gastroenterol 2015; 21(18): 5607-5621 [PMID: 25987786 DOI: 10.3748/wjg.v21.i18.5607]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v21/i18/5607.htm
Number Citing Articles
1
Xiao-Chun Ni, Jie Xu, Yong Yi, Yi-Peng Fu, Xiao-Yan Cai, Gao Liu, Jin-Long Huang, Wei Gan, Shuang-Jian Qiu. Inflammation–nutrition score predicts prognosis of patients with resectable hepatocellular carcinomaInternational Journal of Clinical Oncology 2019; 24(7): 825 doi: 10.1007/s10147-019-01402-4
2
M Omar, K Farid, T Emran, F El-Taweel, A Tabll, M Omran. HCC-Mark: a simple non-invasive model based on routine parameters for predicting hepatitis C virus related hepatocellular carcinomaBritish Journal of Biomedical Science 2021; 78(2): 72 doi: 10.1080/09674845.2020.1832371
3
Guillaume Conroy, Julia Salleron, Arthur Belle, Mouni Bensenane, Abdelbasset Nani, Ahmet Ayav, Didier Peiffert, Anthony Lopez, Cédric Baumann, Hélène Barraud, Jean-Pierre Bronowicki. The prognostic value of inflammation-based scores in advanced hepatocellular carcinoma patients prior to treatment with sorafenibOncotarget 2017; 8(56): 95853 doi: 10.18632/oncotarget.21401
4
Mingxuan Li, Jiwei Bai, Shuai Wang, Yixuan Zhai, Shuheng Zhang, Chuzhong Li, Jiang Du, Yazhuo Zhang. Mean platelet volume and platelet distribution width serve as prognostic biomarkers in skull base chordoma: a retrospective studyBMC Cancer 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12885-020-07497-7
5
Qing Pang, Kai Qu, Jian-Bin Bi, Su-Shun Liu, Jing-Yao Zhang, Si-Dong Song, Ting Lin, Xin-Sen Xu, Yong Wan, Ming-Hui Tai, Hao-Chen Liu, Ya-Feng Dong, Chang Liu. Thrombocytopenia for prediction of hepatocellular carcinoma recurrence: Systematic review and meta-analysisWorld Journal of Gastroenterology 2015; 21(25): 7895-7906 doi: 10.3748/wjg.v21.i25.7895
6
Quirino Lai, Alessandro Vitale, Tommaso Manzia, Francesco Foschi, Giovanni Levi Sandri, Martina Gambato, Fabio Melandro, Francesco Russo, Luca Miele, Luca Viganò, Patrizia Burra, Edoardo Giannini. Platelets and Hepatocellular Cancer: Bridging the Bench to the ClinicsCancers 2019; 11(10): 1568 doi: 10.3390/cancers11101568
7
Jeong Il Yu, Hee Chul Park, Gyu Sang Yoo, Seung Woon Paik, Moon Seok Choi, Hye-Seung Kim, Insuk Sohn, Heerim Nam. Clinical Significance of Systemic Inflammation Markers in Newly Diagnosed, Previously Untreated Hepatocellular CarcinomaCancers 2020; 12(5): 1300 doi: 10.3390/cancers12051300
8
Haiqing Wang, Aixiang Liu, Wentao Bo, Xielin Feng, Yong Hu, Lang Tian, Hui Zhang, Xiaoli Tang, Lixia Zhang. Fibrosis-4 Model Influences Results of Patients with Hepatocellular Carcinoma Undergoing HepatectomyBioMed Research International 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/4305408
9
Huan-Huan Chong, Li Yang, Ruo-Fan Sheng, Yang-Li Yu, Di-Jia Wu, Sheng-Xiang Rao, Chun Yang, Meng-Su Zeng. Multi-scale and multi-parametric radiomics of gadoxetate disodium–enhanced MRI predicts microvascular invasion and outcome in patients with solitary hepatocellular carcinoma ≤ 5 cmEuropean Radiology 2021; 31(7): 4824 doi: 10.1007/s00330-020-07601-2
10
Jun-yi Shen, Chuan Li, Tian-fu Wen, Lv-nan Yan, Bo Li, Wen-tao Wang, Jia-yin Yang, Ming-qing Xu. A simple prognostic score system predicts the prognosis of solitary large hepatocellular carcinoma following hepatectomyMedicine 2016; 95(31): e4296 doi: 10.1097/MD.0000000000004296
11
Jill M. Pulley, Rebecca N. Jerome, Martin L. Ogletree, Gordon R. Bernard, Robert R. Lavieri, Nicole M. Zaleski, Charles C. Hong, Jana K. Shirey-Rice, Carlos L. Arteaga, Ingrid A. Mayer, Kenneth J. Holroyd, Rebecca S. Cook. Motivation for Launching a Cancer Metastasis Inhibition (CMI) ProgramTargeted Oncology 2018; 13(1): 61 doi: 10.1007/s11523-017-0542-1
12
Yi Zhang, Rong Wang, Xianjin Yang. FIB-4 index serves as a noninvasive prognostic biomarker in patients with hepatocellular carcinomaMedicine 2018; 97(51): e13696 doi: 10.1097/MD.0000000000013696
13
Zhaohui Zhang, Yi Zhang, Wei Wang, Yunpeng Hua, Linyun Liu, Shunli Shen, Baogang Peng. Thrombocytopenia and the outcomes of hepatectomy for hepatocellular carcinoma: a meta-analysisJournal of Surgical Research 2017; 210: 99 doi: 10.1016/j.jss.2016.11.002
14
Peigang Ning, Fei Gao, Jinjin Hai, Minghui Wu, Jian Chen, Shaocheng Zhu, Meiyun Wang, Dapeng Shi. Application of CT radiomics in prediction of early recurrence in hepatocellular carcinomaAbdominal Radiology 2020; 45(1): 64 doi: 10.1007/s00261-019-02198-7
15
Chuan Li, Wei Peng, Xiao-Yun Zhang, Tian-Fu Wen, Li-Ping Chen. The preoperative platelet to albumin ratio predicts the prognosis of hepatocellular carcinoma patients without portal hypertension after liver resectionMedicine 2019; 98(45): e17920 doi: 10.1097/MD.0000000000017920
16
Jingxian Gu, Xing Zhang, Zhixin Wang, Ruixia Cui, Jia Zhang, Yifan Jia, Runchen Miao, Haining Fan, Haijiu Wang, Yiming Li, Jingyao Zhang, Chang Liu, Kai Qu. Simplified nomograms based on platelet-associated models for survival prediction in Asian hepatocellular carcinoma patients after surgerySurgical Oncology 2019; 30: 131 doi: 10.1016/j.suronc.2019.07.008