BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Xiaobin Feng, Peipei Song, Ping Bie, Peng Jiang, Kuansheng Ma, Xiaowu Li, Shuguang Wang, Zhigang Wang, Wei Tang, Shuguo Zheng. Des-γ-Carboxyprothrombin Plasma Level in Diagnosis of Hepatocellular Carcinoma in a Chinese Population Undergoing SurgeryMedical Science Monitor 2016; 22: 1663 doi: 10.12659/MSM.895483
2
Tony El Jabbour, Stephen M Lagana, Hwajeong Lee. Update on hepatocellular carcinoma: Pathologists’ reviewWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(14): 1653-1665 doi: 10.3748/wjg.v25.i14.1653
3
Eva Juárez-Hernández, Daniel Motola-Kuba, Norberto Carlos Chávez-Tapia, Misael Uribe, Varenka Barbero Becerra. Biomarkers in hepatocellular carcinoma: an overviewExpert Review of Gastroenterology & Hepatology 2017; 11(6): 549 doi: 10.1080/17474124.2017.1311785
4
Jiu Chen, Guolin Wu, Youdi Li. Evaluation of Serum Des-Gamma-Carboxy Prothrombin for the Diagnosis of Hepatitis B Virus-Related Hepatocellular Carcinoma: A Meta-AnalysisDisease Markers 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/8906023
5
Murtadha M Jawad, Arshad N Aldujaili. Study of the effect of the phenolic extract of the Urtica dioica the level of Des-gamma-prothrombin after treatment with carbon tetrachlorideJournal of Physics: Conference Series 2019; 1294: 062031 doi: 10.1088/1742-6596/1294/6/062031
6
Narongsak Rungsakulkij, Wikran Suragul, Somkit Mingphruedhi, Pongsatorn Tangtawee, Paramin Muangkaew, Suraida Aeesoa. Prognostic factors in patients with HBV-related hepatocellular carcinoma following hepatic resectionInfectious Agents and Cancer 2018; 13(1) doi: 10.1186/s13027-018-0192-7
7
Shujing Huang, Feifei Jiang, Ying Wang, Yanhua Yu, Siqian Ren, Xiaowei Wang, Peng Yin, Jinli Lou. Diagnostic performance of tumor markers AFP and PIVKA-II in Chinese hepatocellular carcinoma patientsTumor Biology 2017; 39(6): 101042831770576 doi: 10.1177/1010428317705763
8
Shin Hwang, Gi-Won Song, Young-Joo Lee, Ki-Hun Kim, Chul-Soo Ahn, Deok-Bog Moon, Tae-Yong Ha, Dong-Hwan Jung, Gil-Chun Park, Sung-Gyu Lee. Multiplication of Tumor Volume by Two Tumor Markers Is a Post-Resection Prognostic Predictor for Solitary Hepatocellular CarcinomaJournal of Gastrointestinal Surgery 2016; 20(11): 1807 doi: 10.1007/s11605-016-3187-y
9
Yanying Wang, Ying Qu, XiaoXue Ye, Kangbing Wu, Chunya Li. Fabrication of an electrochemical immunosensor for α-fetoprotein based on a poly-L-lysine-single-walled carbon nanotubes/Prussian blue composite film interfaceJournal of Solid State Electrochemistry 2016; 20(8): 2217 doi: 10.1007/s10008-016-3229-0
10
Jianping Sun, Yanan Zhao, Ling Qin, Kang Li, Yan Zhao, Huanqin Sun, Ting Zhang, Yonghong Zhang. Metabolomic Profiles for HBV Related Hepatocellular Carcinoma Including Alpha-Fetoproteins Positive and Negative SubtypesFrontiers in Oncology 2019; 9 doi: 10.3389/fonc.2019.01069
11
Karim J. Halazun, Marc Najjar, Rita M. Abdelmessih, Benjamin Samstein, Adam D. Griesemer, James V. Guarrera, Tomoaki Kato, Elizabeth C. Verna, Jean C. Emond, Robert S. Brown. Recurrence After Liver Transplantation for Hepatocellular CarcinomaAnnals of Surgery 2017; 265(3): 557 doi: 10.1097/SLA.0000000000001966
12
Rong Wu, Xiao-Yan Li, Wen-Hai Wang, Fei-Fei Cai, Xiao-Le Chen, Meng-Die Yang, Qiu-Sha Pan, Qi-Long Chen, Rong-Yao Zhou, Shi-Bing Su. Network Pharmacology-Based Study on the Mechanism of Bushen-Jianpi Decoction in Liver Cancer TreatmentEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/3242989
13
Hao Xing, Cunling Yan, Liming Cheng, Nianyue Wang, Shuyang Dai, Jianyong Yuan, Wenfeng Lu, Zhouchong Wang, Jun Han, Yijie Zheng, Tian Yang. Clinical application of protein induced by vitamin K antagonist-II as a biomarker in hepatocellular carcinomaTumor Biology 2016; 37(12): 15447 doi: 10.1007/s13277-016-5443-x
14
Xincheng Liu, Yu Huang, Chenglong Jiang, Huohui Ou, Botang Guo, Hui Liao, Xianghong Li, Dinghua Yang. Methylenetetrahydrofolate dehydrogenase 2 overexpression is associated with tumor aggressiveness and poor prognosis in hepatocellular carcinomaDigestive and Liver Disease 2016; 48(8): 953 doi: 10.1016/j.dld.2016.04.015
15
Xin-Xing Hu, Wen-Tao Wang, Li Yang, Zhao-Xia Yang, He-Yue Liang, Ying Ding, Yuan Ji, Meng-Su Zeng, Sheng-Xiang Rao. MR features based on LI-RADS identify cytokeratin 19 status of hepatocellular carcinomasEuropean Journal of Radiology 2019; 113: 7 doi: 10.1016/j.ejrad.2019.01.036