BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Xiaoqiang Li, Zhenhai Lin, Bo Zhang, Lei Guo, Shuang Liu, Hui Li, Jubo Zhang, Qinghai Ye. β-elemene sensitizes hepatocellular carcinoma cells to oxaliplatin by preventing oxaliplatin-induced degradation of copper transporter 1Scientific Reports 2016; 6(1) doi: 10.1038/srep21010
2
Dan Li, Bin Zhang, Chao Hu. Oxaliplatin inhibits proliferation and migration of human hepatocellular carcinoma cells via GAS7C and the N-WASP/FAK/F-actin pathwayActa Biochimica et Biophysica Sinica 2017; 49(7): 581 doi: 10.1093/abbs/gmx046
3
Yu Zhang, Xiaofeng Zhang, Jinling Zhang, Bin Sun, Lulu Zheng, Jun Li, Sixiu Liu, Guodong Sui, Zhengfeng Yin. Microfluidic chip for isolation of viable circulating tumor cells of hepatocellular carcinoma for their culture and drug sensitivity assayCancer Biology & Therapy 2016; 17(11): 1177 doi: 10.1080/15384047.2016.1235665
4
Hong In Yoon, Inkyung Jung, Kwang-Hyub Han, Jinsil Seong. The effect of radiotherapy in liver-confined but non-resectable Barcelona Clinic Liver Cancer stage C large hepatocellular carcinomaOncotarget 2016; 7(38): 62715 doi: 10.18632/oncotarget.10908
5
Zhilei Wang, Chengxin Gu, Xinrui Wang, Yating Lang, Yanqin Wu, Xiaoqin Wu, Xifei Zhu, Kunyuan Wang, Hui Yang. Caffeine enhances the anti-tumor effect of 5-fluorouracil via increasing the production of reactive oxygen species in hepatocellular carcinomaMedical Oncology 2019; 36(12) doi: 10.1007/s12032-019-1323-8
6
Min-Ke He, Yong Le, Qi-Jiong Li, Zi-Shan Yu, Shao-Hua Li, Wei Wei, Rong-Ping Guo, Ming Shi. Hepatic artery infusion chemotherapy using mFOLFOX versus transarterial chemoembolization for massive unresectable hepatocellular carcinoma: a prospective non-randomized studyChinese Journal of Cancer 2017; 36(1) doi: 10.1186/s40880-017-0251-2
7
Yumeng Wei, Panjing Yang, Shousong Cao, Ling Zhao. The combination of curcumin and 5-fluorouracil in cancer therapyArchives of Pharmacal Research 2018; 41(1): 1 doi: 10.1007/s12272-017-0979-x
8
Baojiang Liu, Xu Zhu, Song Gao, Jianhai Guo, Xiaodong Wang, Guang Cao, Linzhong Zhu, Peng Liu, Haifeng Xu, Hui Chen, Xin Zhang, Shaoxing Liu, Fuxin Kou. Safety and efficacy of hepatic arterial infusion chemotherapy with raltitrexed and oxaliplatin post-transarterial chemoembolization for unresectable hepatocellular carcinomaJournal of Interventional Medicine 2019; 2(2): 91 doi: 10.1016/j.jimed.2019.07.006