BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhang JW, Zhang GX, Chen HL, Liu GL, Owusu L, Wang YX, Wang GY, Xu CM. Therapeutic effect of Qingyi decoction in severe acute pancreatitis-induced intestinal barrier injury. World J Gastroenterol 2015; 21(12): 3537-3546 [PMID: 25834318 DOI: 10.3748/wjg.v21.i12.3537]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v21/i12/3537.htm
Number Citing Articles
1
Song Su, Tiancheng Liang, Xiang Zhou, Kai He, Bo Li, Xianming Xia. Qingyi decoction attenuates severe acute pancreatitis in rats via inhibition of inflammation and protection of the intestinal barrierJournal of International Medical Research 2019; 47(5): 2215 doi: 10.1177/0300060518809289
2
Guanyu Wang, Jingwen Zhang, Caiming Xu, Xiao Han, Yanyan Gao, Hailong Chen. Inhibition of SOCs Attenuates Acute Lung Injury Induced by Severe Acute Pancreatitis in Rats and PMVECs Injury Induced by LipopolysaccharideInflammation 2016;  doi: 10.1007/s10753-016-0335-1
3
Hong Xiang, Xufeng Tao, Shilin Xia, Jialin Qu, Huiyi Song, Jianjun Liu, Dong Shang. Emodin Alleviates Sodium Taurocholate-Induced Pancreatic Acinar Cell Injury via MicroRNA-30a-5p-Mediated Inhibition of High-Temperature Requirement A/Transforming Growth Factor Beta 1 Inflammatory SignalingFrontiers in Immunology 2017; 8 doi: 10.3389/fimmu.2017.01488
4
Melford Chuka Egbujor, Sarmistha Saha, Brigitta Buttari, Elisabetta Profumo, Luciano Saso. Activation of Nrf2 signaling pathway by natural and synthetic chalcones: a therapeutic road map for oxidative stressExpert Review of Clinical Pharmacology 2021; 14(4): 465 doi: 10.1080/17512433.2021.1901578
5
Ge Liang, Jingyu Yang, Tingting Liu, Shisheng Wang, Yongjian Wen, Chenxia Han, Yan Huang, Rui Wang, Yiqin Wang, Liqiang Hu, Guangzhi Wang, Fei Li, Joel D.A. Tyndall, Lihui Deng, Dan Du, Qing Xia. A multi-strategy platform for quality control and Q-markers screen of Chaiqin chengqi decoctionPhytomedicine 2021; 85: 153525 doi: 10.1016/j.phymed.2021.153525
6
Hong Xiang, Qingkai Zhang, Bing Qi, Xufeng Tao, Shilin Xia, Huiyi Song, Jialin Qu, Dong Shang. Chinese Herbal Medicines Attenuate Acute Pancreatitis: Pharmacological Activities and MechanismsFrontiers in Pharmacology 2017; 8 doi: 10.3389/fphar.2017.00216
7
Nan Jiang, Zhaoxia Li, Yalan Luo, Liu Jiang, Guixin Zhang, Qi Yang, Hailong Chen. Emodin ameliorates acute pancreatitis‑induced lung injury by suppressing NLRP3 inflammasome‑mediated neutrophil recruitmentExperimental and Therapeutic Medicine 2021; 22(2) doi: 10.3892/etm.2021.10289
8
Xin Kang, Zhengkai Liang, Xiaoguang Lu, Libin Zhan, Jianbo Song, Yi Wang, Yilun Yang, Zhiwei Fan, Lizhi Bai. Dai-Huang-Fu-Zi-Tang Alleviates Intestinal Injury Associated with Severe Acute Pancreatitis by Regulating Mitochondrial Permeability Transition Pore of Intestinal Mucosa Epithelial CellsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2017; 2017: 1 doi: 10.1155/2017/4389048
9
Jun Li, Rui Zhou, Bei-Bei Bie, Na Huang, Ying Guo, Hai-Yan Chen, Meng-Jiao Shi, Jun Yang, Jian Zhang, Zong-Fang Li. Emodin and baicalein inhibit sodium taurocholate-induced vacuole formation in pancreatic acinar cellsWorld Journal of Gastroenterology 2018; 24(1): 35-45 doi: 10.3748/wjg.v24.i1.35
10
Man Zhang, Yan-Qing Wu, Ling Xie, Jiang Wu, Ke Xu, Jian Xiao, Da-Qing Chen. Isoliquiritigenin Protects Against Pancreatic Injury and Intestinal Dysfunction After Severe Acute Pancreatitis via Nrf2 SignalingFrontiers in Pharmacology 2018; 9 doi: 10.3389/fphar.2018.00936
11
Ming-wei Liu, Yun-qiao Huang, Ya-ping Qu, Dong-mei Wang, Deng-yun Tang, Tian-wen Fang, Mei-xian Su, Yan-qiong Wang. Protective effects of Panax notoginseng saponins in a rat model of severe acute pancreatitis occur through regulation of inflammatory pathway signaling by upregulation of miR-181bInternational Journal of Immunopathology and Pharmacology 2018; 32: 205873841881863 doi: 10.1177/2058738418818630
12
Roberta Fusco, Marika Cordaro, Rosalba Siracusa, Ramona D’Amico, Tiziana Genovese, Enrico Gugliandolo, Alessio Filippo Peritore, Rosalia Crupi, Daniela Impellizzeri, Salvatore Cuzzocrea, Rosanna Di Paola. Biochemical Evaluation of the Antioxidant Effects of Hydroxytyrosol on Pancreatitis-Associated Gut InjuryAntioxidants 2020; 9(9): 781 doi: 10.3390/antiox9090781
13
Tian-Fu Wei, Liang Zhao, Peng Huang, Feng-Lin Hu, Ju-Ying Jiao, Kai-Lai Xiang, Zhi-Zhou Wang, Jia-Lin Qu, Dong Shang. Qing-Yi Decoction in the Treatment of Acute Pancreatitis: An Integrated Approach Based on Chemical Profile, Network Pharmacology, Molecular Docking and Experimental EvaluationFrontiers in Pharmacology 2021; 12 doi: 10.3389/fphar.2021.590994
14
Guang ZHAO, Yu-Zhen ZHUO, Li-Hua CUI, Cai-Xia LI, Sha-Yan CHEN, Dan LI, Jun-Hong LIU, Di-Hua LI, Nai-Qiang CUI, Shu-Kun ZHANG. Modified Da-chai-hu Decoction regulates the expression of occludin and NF-κB to alleviate organ injury in severe acute pancreatitis ratsChinese Journal of Natural Medicines 2019; 17(5): 355 doi: 10.1016/S1875-5364(19)30041-X
15
Wenhong Deng, Ablikim Abliz, Sheng Xu, Rongze Sun, Wenyi Guo, Qiao Shi, Jia Yu, Weixing Wang. Severity of pancreatitis-associated intestinal mucosal barrier injury is reduced following treatment with the NADPH oxidase inhibitor apocyninMolecular Medicine Reports 2016; 14(4): 3525 doi: 10.3892/mmr.2016.5678
16
Lei Li, Yong-Qi Li, Zhong-Wei Sun, Cai-Ming Xu, Jun Wu, Ge-Liang Liu, Ahmed MH Bakheet, Hai-Long Chen. Qingyi decoction protects against myocardial injuries induced by severe acute pancreatitisWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(12): 1317-1328 doi: 10.3748/wjg.v26.i12.1317
17
Pratibha Anchi, Amit Khurana, Swarna Bale, Chandraiah Godugu. The Role of Plant-derived Products in Pancreatitis: Experimental and Clinical EvidencePhytotherapy Research 2017; 31(4): 591 doi: 10.1002/ptr.5792
18
Zhongwei Sun, Lei Li, Jialin Qu, Hailong Li, Hailong Chen. Proteomic analysis of therapeutic effects of Qingyi pellet on rodent severe acute pancreatitis-associated lung injuryBiomedicine & Pharmacotherapy 2019; 118: 109300 doi: 10.1016/j.biopha.2019.109300
19
Jie Chen, Ting‐Ting Li, Ting‐Bao Chen, Rui‐Ze Niu, Ji‐Lin Chen, Yong Chen, Jin Huang. Lu Tong Ke Li protects neurons from injury by regulating inflammation in rats with brain traumaIbrain 2022; 8(1): 100 doi: 10.1002/ibra.12029
20
Guanyu Wang, Dong Shang, Guixin Zhang, Shenglin Zhang, Nan Jiang, Huanhuan Liu, Hailong Chen. Effects of QingYi decoction on inflammatory markers in patients with acute pancreatitis: A meta-analysisPhytomedicine 2022; 95: 153738 doi: 10.1016/j.phymed.2021.153738
21
YaLan Luo, ZhaoXia Li, Peng Ge, HaoYa Guo, Lei Li, GuiXin Zhang, CaiMing Xu, HaiLong Chen. Comprehensive Mechanism, Novel Markers and Multidisciplinary Treatment of Severe Acute Pancreatitis-Associated Cardiac Injury – A Narrative ReviewJournal of Inflammation Research 2021; : 3145 doi: 10.2147/JIR.S310990
22
Xiaozheng Yu, Chunyun Li, Hechao Song, Xueyan Wang, Yinan Guo, Lijian Cui, Xiaoya Liu, Cheng Chi, Ruixia Liu, Chenghong Yin. Emodin Attenuates Autophagy Response to Protect the Pancreas From Acute Pancreatitis FailurePancreas 2018; 47(7): 892 doi: 10.1097/MPA.0000000000001080
23
Jun Li, Shu Zhang, Rui Zhou, Jian Zhang, Zong-Fang Li. Perspectives of traditional Chinese medicine in pancreas protection for acute pancreatitisWorld Journal of Gastroenterology 2017; 23(20): 3615-3623 doi: 10.3748/wjg.v23.i20.3615
24
Chao Hui Ji, Cheng Wu Tang, Wen Ming Feng, Ying Bao, Li Qin Yao. A Chinese Herbal Decoction, Huoxue Qingyi Decoction, Promotes Rehabilitation of Patients with Severe Acute Pancreatitis: A Retrospective StudyEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2016; 2016: 1 doi: 10.1155/2016/3456510
25
Lawrence Owusu, Caiming Xu, Hailong Chen, Geliang Liu, Guixin Zhang, Jinwen Zhang, Zhankai Tang, Zhongwei Sun, Xin Yi. Gamma-enolase predicts lung damage in severe acute pancreatitis-induced acute lung injuryJournal of Molecular Histology 2018; 49(4): 347 doi: 10.1007/s10735-018-9774-3