BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Du HG, Ming L, Chen SJ, Li CD. Xiaoyao pill for treatment of functional dyspepsia in perimenopausal women with depression. World J Gastroenterol 2014; 20(44): 16739-16744 [PMID: 25469046 DOI: 10.3748/wjg.v20.i44.16739]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v20/i44/16739.htm
Number Citing Articles
1
Yang Fang, Boyu Shi, Xiaobo Liu, Jie Luo, Zhili Rao, Rong Liu, Nan Zeng. Xiaoyao Pills Attenuate Inflammation and Nerve Injury Induced by Lipopolysaccharide in Hippocampal Neurons In VitroNeural Plasticity 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/8841332
2
Xinyi Huang, Tadayuki Oshima, Toshihiko Tomita, Hirokazu Fukui, Hiroto Miwa. Meta-Analysis: Placebo Response and Its Determinants in Functional DyspepsiaAmerican Journal of Gastroenterology 2021; 116(11): 2184 doi: 10.14309/ajg.0000000000001397
3
Yun Hee Kim, Jun Young Kim, So Young Jung, O-Jin Kwon, Jun-Hwan Lee, Chang-Gue Son. Efficacy of Banha-sasim-tang on functional dyspepsia classified as excess pattern: study protocol for a randomized controlled trialTrials 2017; 18(1) doi: 10.1186/s13063-017-2282-z
4
Lin Lv, Feng-Yun Wang, Xiang-Xue Ma, Zhen-Hua Li, Sui-Ping Huang, Zhao-Hong Shi, Hai-Jie Ji, Li-Qun Bian, Bei-Hua Zhang, Ting Chen, Xiao-Lan Yin, Xu-Dong Tang. Efficacy and safety of Xiangsha Liujunzi granules for functional dyspepsia: A multi-center randomized double-blind placebo-controlled clinical studyWorld Journal of Gastroenterology 2017; 23(30): 5589-5601 doi: 10.3748/wjg.v23.i30.5589
5
Qingyu Ma, Xiaojuan Li, Zhiyi Yan, Haiyan Jiao, Tingye Wang, Yajing Hou, Youming Jiang, Yueyun Liu, Jiaxu Chen. Xiaoyaosan Ameliorates Chronic Immobilization Stress-Induced Depression-Like Behaviors and Anorexia in Rats: The Role of the Nesfatin-1–Oxytocin–Proopiomelanocortin Neural Pathway in the HypothalamusFrontiers in Psychiatry 2019; 10 doi: 10.3389/fpsyt.2019.00910
6
Alireza Heiran, Kamran Bagheri Lankarani, Ryan Bradley, Alireza Simab, Mehdi Pasalar. Efficacy of herbal treatments for functional dyspepsia: A systematic review and meta‐analysis of randomized clinical trialsPhytotherapy Research 2022; 36(2): 686 doi: 10.1002/ptr.7333
7
Ravi Philip Rajkumar. Gut Hormones as Potential Therapeutic Targets or Biomarkers of Response in Depression: The Case of MotilinLife 2021; 11(9): 892 doi: 10.3390/life11090892
8
Xue J. Mao, Yao Zhong, Ai P. Yan, Bin Wang, Yuan X. Wang, Yi Q. Wan. Simultaneous determination of organochlorine and pyrethriod pesticide residues in the Chinese patent medicines by gas chromatography-tandem mass spectrometryJournal of Environmental Science and Health, Part B 2018; 53(2): 126 doi: 10.1080/03601234.2017.1387026
9
Haiyan Gao, Xianghua Zhu, Yang Xi, Qun Li, Zhenzhong Shen, Yongjie Yang. Anti-depressant-like effect of atractylenolide I in a mouse model of depression induced by chronic unpredictable mild stressExperimental and Therapeutic Medicine 2017;  doi: 10.3892/etm.2017.5517
10
Zhenzhen Xue, Changxun Wu, Junying Wei, Minghua Xian, Tingting Wang, Bin Yang, Min Chen. An orally administered magnoloside A ameliorates functional dyspepsia by modulating brain-gut peptides and gut microbiotaLife Sciences 2019; 233: 116749 doi: 10.1016/j.lfs.2019.116749
11
Yuan Zhou, Rong Wu, Fei-Fei Cai, Wen-Jun Zhou, Yi-Yu Lu, Hui Zhang, Qi-Long Chen, Shi-Bing Su. Xiaoyaosan decoction alleviated rat liver fibrosis via the TGFβ/Smad and Akt/FoxO3 signaling pathways based on network pharmacology analysisJournal of Ethnopharmacology 2021; 264: 113021 doi: 10.1016/j.jep.2020.113021
12
Na-Yeon Ha, Ha-nul Lee, Hae-in Jeong, Seok-Jae Ko, Jae-Woo Park, Jinsung Kim. Safety and efficacy of Soyo-san for the treatment of functional dyspepsiaMedicine 2020; 99(39): e22359 doi: 10.1097/MD.0000000000022359
13
Leonard Ho, Claire CW Zhong, Charlene HL Wong, Justin CY Wu, Karina KH Chan, Irene XY Wu, Ting Hung Leung, Vincent CH Chung. Herbal medicine for functional dyspepsia: Network meta-analysis of placebo-controlled randomised trialsJournal of Ethnopharmacology 2022; 283: 114665 doi: 10.1016/j.jep.2021.114665
14
Jin-Tong Ye, Yun-Kai Dai, Dan-Yan Li, Yun-Zhan Zhang, Meng-Xin Huang, Wei-Jing Chen, Ru-Liu Li, Ling Hu. Efficacy of Jianpi Liqi therapy for functional dyspepsiaMedicine 2019; 98(33): e16607 doi: 10.1097/MD.0000000000016607
15
Zhenyu Wu, Xiaofang Lu, Shengsheng Zhang, Chunyang Zhu. Sini-San Regulates the NO-cGMP-PKG Pathway in the Spinal Dorsal Horn in a Modified Rat Model of Functional DyspepsiaEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/3575231
16
Yun-jae Cho, Hanul Lee, Hae In Jeong, Hyun-Jin Lee, Chang-Yul Keum, Aram Han, Na-Yeon Ha, Jinsung Kim. Herbal Medicine for Functional Dyspepsia with Psychological Symptoms: A Systematic Review and Meta-AnalysisThe Journal of Internal Korean Medicine 2021; 42(4): 488 doi: 10.22246/jikm.2021.42.4.488
17
Junying Wei, Qiong Man, Feifei Guo, Minghua Xian, Tingting Wang, Chunyu Tang, Yi Zhang, Defeng Li, Daifeng Tang, Hongjun Yang, Luqi Huang. Precise and systematic survey of the efficacy of multicomponent drugs against functional dyspepsiaScientific Reports 2019; 9(1) doi: 10.1038/s41598-019-47300-7
18
Yinglian Xiao, Yuwen Li, Jianchang Shu, Yan Li, Jianming Xu, Jianlin Ren, Deliang Liu, Jiangbin Wang, Liya Zhou, Yanqing Li, Guodou Tang, De'an Tian, Shutian Zhang, Xiaohua Hou, Huahong Wang, Zhaoshen Li, Nonghua Lv, Minhu Chen. The efficacy of oral Zhizhu Kuanzhong, a traditional Chinese medicine, in patients with postprandial distress syndromeJournal of Gastroenterology and Hepatology 2019; 34(3): 526 doi: 10.1111/jgh.14467
19
Li-Yu Hu, Cheng-Che Shen, Jeng-Hsiu Hung, Pan-Ming Chen, Chun-Hsien Wen, Yung-Yen Chiang, Ti Lu. Risk of Psychiatric Disorders Following Symptomatic Menopausal TransitionMedicine 2016; 95(6): e2800 doi: 10.1097/MD.0000000000002800
20
Juan-Juan Qiu, Zhe Liu, Peng Zhao, Xue-Jun Wang, Yu-Chun Li, Hua Sui, Lawrence Owusu, Hui-Shu Guo, Zheng-Xu Cai. Gut microbial diversity analysis using Illumina sequencing for functional dyspepsia with liver depression-spleen deficiency syndrome and the interventional Xiaoyaosan in a rat modelWorld Journal of Gastroenterology 2017; 23(5): 810-816 doi: 10.3748/wjg.v23.i5.810
21
Libin Zhao, Rui Guo, Ningning Cao, Yingxian Lin, Wenjing Yang, Shuai Pei, Xiaowei Ma, Yu Zhang, Yingpeng Li, Zhaohui Song, Wuxun Du, Xuefeng Xiao, Changxiao Liu. An Integrative Pharmacology-Based Pattern to Uncover the Pharmacological Mechanism of Ginsenoside H Dripping Pills in the Treatment of DepressionFrontiers in Pharmacology 2021; 11 doi: 10.3389/fphar.2020.590457
22
Shaowei Li, Mengfen Huang, Guojing Wu, Weihan Huang, Zhanhui Huang, Xiaoqian Yang, Jinming Ou, Qipeng Wei, Chengli Liu, Shaoyuan Yu. Efficacy of Chinese Herbal Formula Sini Zuojin Decoction in Treating Gastroesophageal Reflux Disease: Clinical Evidence and Potential MechanismsFrontiers in Pharmacology 2020; 11 doi: 10.3389/fphar.2020.00076