BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhao XK, Cheng ML, Wu RM, Yao YM, Mu M, Zhu JJ, Zhang BF, Zhou MY. Effect of Danshao Huaxian capsule on Gremlin and bone morphogenetic protein-7 expression in hepatic fibrosis in rats. World J Gastroenterol 2014; 20(40): 14875-14883 [PMID: 25356047 DOI: 10.3748/wjg.v20.i40.14875]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v20/i40/14875.htm
Number Citing Articles
1
Qian Li, Yongwei Huo, Yonghong Guo, Xiaoyan Zheng, Wengang Sun, Zhiming Hao. Generation and Applications of a DNA Aptamer against Gremlin-1Molecules 2017; 22(5): 706 doi: 10.3390/molecules22050706
2
Jing-si Wang, Qiu-yun Zhang, Jin-lian Cheng, Lan-yu Chen, Nai-li Yao, Gui-zhi Sun, Yu-ling Chu. Angiogenesis and Hepatic Fibrosis: Western and Chinese Medicine Therapies on the RoadChinese Journal of Integrative Medicine 2018; 24(9): 713 doi: 10.1007/s11655-018-3007-1
3
Liu Ruiqi, Pei Ming, Su Qihang, Lei Yangyang, Chen Junli, Lin Wei, Gao Chao, Liu Xinyue, Yang Kang, Yang Hongtao. Saikosaponin D Inhibits Peritoneal Fibrosis in Rats With Renal Failure by Regulation of TGFβ1/ BMP7 / Gremlin1/ Smad PathwayFrontiers in Pharmacology 2021; 12 doi: 10.3389/fphar.2021.628671
4
Blanca Herrera, Annalisa Addante, Aránzazu Sánchez. BMP Signalling at the Crossroad of Liver Fibrosis and RegenerationInternational Journal of Molecular Sciences 2017; 19(1): 39 doi: 10.3390/ijms19010039
5
Daniel Karin, Yukinori Koyama, David Brenner, Tatiana Kisseleva. The characteristics of activated portal fibroblasts/myofibroblasts in liver fibrosisDifferentiation 2016; 92(3): 84 doi: 10.1016/j.diff.2016.07.001
6
Yan-Qiong Zhang, Lin-Yan Wan, Xiao-Min He, Yi-Ran Ni, Chang Wang, Chang-Bai Liu, Jiang-Feng Wu. Gremlin1 Accelerates Hepatic Stellate Cell Activation Through Upregulation of TGF-Beta ExpressionDNA and Cell Biology 2017; 36(7): 603 doi: 10.1089/dna.2017.3707
7
Xian-Yi Zeng, Yan-Qiong Zhang, Xiao-Min He, Lin-Yan Wan, Hu Wang, Yi-Ran Ni, Jie Wang, Jiang-Feng Wu, Chang-Bai Liu. Suppression of hepatic stellate cell activation through downregulation of gremlin1 expression by the miR-23b/27b clusterOncotarget 2016; 7(52): 86198 doi: 10.18632/oncotarget.13365
8
Shi-zhang Wei, Sheng-qiang Luo, Jian Wang, Jia-bo Wang, Rui-sheng Li, Xiao-mei Zhang, Yan-lei Guo, Chang Chen, Xiao Ma, Zhe Chen, Hong-hong Liu, Zhi-rui Yang, Jian-yu Li, Rui-lin Wang, Ya-ming Zhang, Hui-yin Yang, Xiao-he Xiao, Yan-ling Zhao. San-Cao Granule (三草颗粒) Ameliorates Hepatic Fibrosis through High Mobility Group Box-1 Protein/Smad Signaling PathwayChinese Journal of Integrative Medicine 2018; 24(7): 502 doi: 10.1007/s11655-015-2127-0