BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Hamashima C. Current issues and future perspectives of gastric cancer screening. World J Gastroenterol 2014; 20(38): 13767-13774 [PMID: 25320514 DOI: 10.3748/wjg.v20.i38.13767]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v20/i38/13767.htm
Number Citing Articles
1
Maryam Hafizi, Somayeh Kalanaky, Hassan moaiery, Maryam Khayamzadeh, Sajad Noorian, Vahid Kaveh, Behrooz Gharib, Hossein Foudazi, Mohsen Razavi, Arash Jenabian, Saeid Salimi, Mohammad Mahdi Adib Sereshki, Hamid Reza Mirzaei, Afshin Zarghi, Saideh Fakharzadeh, Mohammad Hassan Nazaran, Mohammad Esmaeil Akbari. A randomized, double-blind, placebo-controlled investigation of BCc1 nanomedicine effect on survival and quality of life in metastatic and non-metastatic gastric cancer patientsJournal of Nanobiotechnology 2019; 17(1) doi: 10.1186/s12951-019-0484-0
2
Liang Liu, Wei Wang, Zhichen Zhao, Chen Hu, Li Tao, Xianwen Zhang. Pholidonone, an active stilbene derivative from Pholidota cantonensis, exhibits pro-apoptotic effect via induction of endoplasmic reticulum stress in human gastric cancerFood & Nutrition Research 2019; 63(0) doi: 10.29219/fnr.v63.3553
3
Paola Spessotto, Mara Fornasarig, Eliana Pivetta, Stefania Maiero, Raffaella Magris, Maurizio Mongiat, Vincenzo Canzonieri, Paolo De Paoli, Antonino De Paoli, Angela Buonadonna, Diego Serraino, Chiara Panato, Claudio Belluco, Renato Cannizzaro. Probe-based confocal laser endomicroscopy for in vivo evaluation of the tumor vasculature in gastric and rectal carcinomasScientific Reports 2017; 7(1) doi: 10.1038/s41598-017-10963-1
4
Peiyu Zheng, Jinchun Liu. Cost-Effectiveness Analysis of Hp and New Gastric Cancer Screening Scoring System for Screening and Prevention of Gastric CancerCurrent Oncology 2023; 30(1): 1132 doi: 10.3390/curroncol30010086
5
Masanobu Kodama, Daisuke Miyamori, Keishi Kanno, Masanori Ito. The impact of early‐stage COVID‐19 pandemic on the diagnosis and treatment of gastric cancer: A cross‐sectional study using a large‐scale cancer registry in Hiroshima, JapanDEN Open 2023; 3(1) doi: 10.1002/deo2.180
6
Chisato Hamashima. Benefits and harms of endoscopic screening for gastric cancerWorld Journal of Gastroenterology 2016; 22(28): 6385-6392 doi: 10.3748/wjg.v22.i28.6385
7
Haibin Liu, Dong Mei, Pengcheng Xu, Haisheng Wang, Yan Wang. YAP promotes gastric cancer cell survival and migration/invasion via the ERK/endoplasmic reticulum stress pathwayOncology Letters 2019;  doi: 10.3892/ol.2019.11049
8
Sang-Ho Jeong, Kyung Won Seo, Jae-Seok Min. Intraoperative Tumor Localization of Early Gastric CancersJournal of Gastric Cancer 2021; 21(1): 4 doi: 10.5230/jgc.2021.21.e4
9
Zhengyi Zhang, Jingnan Pi, Dongling Zou, Xiaoshuang Wang, Jiayue Xu, Shan Yu, Ting Zhang, Feng Li, Xianxie Zhang, Hualu Zhao, Fang Wang, Dong Wang, Yanni Ma, Jia Yu. microRNA arm-imbalance in part from complementary targets mediated decay promotes gastric cancer progressionNature Communications 2019; 10(1) doi: 10.1038/s41467-019-12292-5
10
Zhen Wang, Zhu Yu, Gong-he Wang, Yi-ming Zhou, Jian-ping Deng, Yue Feng, Jun-qiang Chen, Lei Tian. <p><em>AURKB</em> Promotes the Metastasis of Gastric Cancer, Possibly by Inducing EMT</p>Cancer Management and Research 2020; : 6947 doi: 10.2147/CMAR.S254250
11
A. Kowada. Cost-effectiveness ofHelicobacter pyloriscreening followed by eradication treatment for employees in JapanEpidemiology and Infection 2018; 146(14): 1834 doi: 10.1017/S095026881800208X
12
Hui Liang, Cong Hu, Xu Lin, Zhuocheng He, Zhiwen Lin, Jun Dai. MiR-548d-3p Promotes Gastric Cancer by Targeting RSK4Cancer Management and Research 2020; : 13325 doi: 10.2147/CMAR.S278691
13
Yu Zhang, Wenbo Meng, Ping Yue, Xun Li. RETRACTED ARTICLE: M2 macrophage-derived extracellular vesicles promote gastric cancer progression via a microRNA-130b-3p/MLL3/GRHL2 signaling cascadeJournal of Experimental & Clinical Cancer Research 2020; 39(1) doi: 10.1186/s13046-020-01626-7
14
Ze Qian, Yifan Jiang, Chunhui Shou, Jinghua Yu, Dongdong Huang, Haiyang Xie, Lin Zhou, Diyu Chen, Shusen Zheng. Validation of the DNA Methylation Landscape of TFF1/TFF2 in Gastric CancerCancers 2022; 14(22): 5474 doi: 10.3390/cancers14225474
15
Xuefen Lei, Feng Wang, Yang Ke, Dong Wei, Hou Gu, Zhixian Zhang, Lifeng Jiang, Li Lv, Jie Lin, Lin Wang. The role of antiangiogenic agents in the treatment of gastric cancerMedicine 2017; 96(10): e6301 doi: 10.1097/MD.0000000000006301
16
Edoardo Virgilio, Enrico Giarnieri, Maria Rosaria Giovagnoli, Monica Montagnini, Antonella Proietti, Rosaria D’Urso, Paolo Mercantini, Genoveffa Balducci, Marco Cavallini. Long non-coding RNAs in the gastric juice of gastric cancer patientsPathology - Research and Practice 2018; 214(9): 1239 doi: 10.1016/j.prp.2018.07.023
17
Qingchun Li, Yuan Tian, Yun Liang, Chang Li. CircHIPK3/miR-876-5p/PIK3R1 axis regulates regulation proliferation, migration, invasion, and glutaminolysis in gastric cancer cellsCancer Cell International 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12935-020-01455-w
18
Morteza Milani, Yaghuob Moaddab, Yaeghob Sharifi. One piece biopsy for both rapid urease test and cultivation of Helicobacter pyloriJournal of Microbiological Methods 2019; 164: 105674 doi: 10.1016/j.mimet.2019.105674
19
Xian-Zhe Dong, Zi-Run Zhao, Yuan Hu, Yu-Pan Lu, Ping Liu, Lan Zhang. LncRNA COL1A1-014 is involved in the progression of gastric cancer via regulating CXCL12-CXCR4 axisGastric Cancer 2020; 23(2): 260 doi: 10.1007/s10120-019-01011-0
20
Patrizia Leone, Angelo Vacca, Franco Dammacco, Vito Racanelli. Common Variable Immunodeficiency and Gastric MalignanciesInternational Journal of Molecular Sciences 2018; 19(2): 451 doi: 10.3390/ijms19020451
21
Min Liang, Guanqun Huang, Zhaoyu Liu, Qi Wang, Zhongjian Yu, Zhile Liu, Hai Lin, Ming Li, Xinke Zhou, Yanfang Zheng. Elevated levels of hsa_circ_006100 in gastric cancer promote cell growth and metastasis via miR‐195/GPRC5A signallingCell Proliferation 2019; 52(5) doi: 10.1111/cpr.12661
22
Xing Zhang, Sen Wang, Haixiao Wang, Jiacheng Cao, Xiaoxu Huang, Zheng Chen, Penghui Xu, Guangli Sun, Jianghao Xu, Jialun Lv, Zekuan Xu. Circular RNA circNRIP1 acts as a microRNA-149-5p sponge to promote gastric cancer progression via the AKT1/mTOR pathwayMolecular Cancer 2019; 18(1) doi: 10.1186/s12943-018-0935-5
23
Xiaoyan Yang, Jing Yang, Yunlian Tang, Zhizhong Xie, Yang Zhang, Xiaoyong Lei, Runliang Gan. miR-4295 Promotes the Malignant Progression of Gastric Cancer via Targeting PTENCombinatorial Chemistry & High Throughput Screening 2022; 25(11): 1897 doi: 10.2174/1386207325666211110095307
24
J. X. An, Z. S. Ma, W. J. Yu, B. J. Xie, F. S. Zhu, Y. X. Zhou, F. L. Cao. LINC00839 Promotes the Progression of Gastric Cancer by Sponging miR-1236-3pBulletin of Experimental Biology and Medicine 2022; 173(1): 81 doi: 10.1007/s10517-022-05498-z
25
Xiao Zhang, Chenli Zhang, Zhiheng Ren, Fangfang Zhang, Jinyu Xu, Xu Zhang, Haixue Zheng. <p>Curcumin Affects Gastric Cancer Cell Migration, Invasion and Cytoskeletal Remodeling Through Gli1-β-Catenin</p>Cancer Management and Research 2020; : 3795 doi: 10.2147/CMAR.S244384
26
Yan Hu, Jingjing Li, Haifeng Luo, Wenli Song, Jiyuan Yang. Differential Expression of COL1A1, COL1A2, COL6A3, and SULF1 as Prognostic Biomarkers in Gastric CancerInternational Journal of General Medicine 2021; : 5835 doi: 10.2147/IJGM.S321265
27
Yunmei Li, Aozi Feng, Shuai Zheng, Chong Chen, Jun Lyu. Recent Estimates and Predictions of 5-Year Survival in Patients with Gastric Cancer: A Model-Based Period AnalysisCancer Control 2022; 29: 107327482210992 doi: 10.1177/10732748221099227
28
Choong-Kyun Noh, Eunyoung Lee, Gil Ho Lee, Joon Koo Kang, Sun Gyo Lim, Bumhee Park, Jae Bum Park, Sung Jae Shin, Jae Youn Cheong, Jin Hong Kim, Kee Myung Lee. Association of Intensive Endoscopic Screening Burden With Gastric Cancer DetectionJAMA Network Open 2021; 4(1): e2032542 doi: 10.1001/jamanetworkopen.2020.32542
29
Xiaoying You, Min Li, Hongwei Cai, Wenwen Zhang, Ye Hong, Wenjie Gao, Yun Liu, Xiubin Liang, Tijun Wu, Fang Chen, Dongming Su. Calcium Binding Protein S100A16 Expedites Proliferation, Invasion and Epithelial-Mesenchymal Transition Process in Gastric CancerFrontiers in Cell and Developmental Biology 2021; 9 doi: 10.3389/fcell.2021.736929
30
Celestin Danwang, Jean Joel Bigna. Epidemiology of gastric cancer in Africa: a systematic review and meta-analysis protocolSystematic Reviews 2019; 8(1) doi: 10.1186/s13643-019-1214-2
31
Isao Okayasu, Masaaki Ichinoe, Tsutomu Yoshida. Proposal for an Organ-Specific Chronic Inflammation–Remodeling–Carcinoma SequenceGastrointestinal Disorders 2019; 1(3): 341 doi: 10.3390/gidisord1030028
32
Dan Li, Marita C Bautista, Sheng-Fang Jiang, Paras Daryani, Marilyn Brackett, Mary Anne Armstrong, Yun-Yi Hung, Debbie Postlethwaite, Uri Ladabaum. Risks and Predictors of Gastric Adenocarcinoma in Patients with Gastric Intestinal Metaplasia and Dysplasia: A Population-Based StudyAmerican Journal of Gastroenterology 2016; 111(8): 1104 doi: 10.1038/ajg.2016.188
33
Liangjun Yang, Haiwen Li, Maoyi Yang, Weijian Zhang, Mianli Li, Yifei Xu, Jingwei Li, Jianyuan Kang, Jingchao Zhang, Shaoju Guo, Siddharth Pratap. Exploration in the Mechanism of Kaempferol for the Treatment of Gastric Cancer Based on Network PharmacologyBioMed Research International 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/5891016
34
Xiaoyan Yang, Qian Zhao, Huali Yin, Xiaoyong Lei, Runliang Gan. MiR-33b-5p sensitizes gastric cancer cells to chemotherapy drugs via inhibiting HMGA2 expressionJournal of Drug Targeting 2017; 25(7): 653 doi: 10.1080/1061186X.2017.1323220
35
Ying Jiang, Shan Jin, Shisheng Tan, Yingbo Xue, Xue Cao. Long noncoding RNA NEAT1 regulates radio-sensitivity via microRNA-27b-3p in gastric cancerCancer Cell International 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12935-020-01655-4
36
Mingyang Han, Peichun Sun, Yuanyuan Li, Gang Wu, Jiewei Nie. Structural characterization of a polysaccharide from Sargassum henslowianum, and its immunomodulatory effect on gastric cancer ratInternational Journal of Biological Macromolecules 2018; 108: 1120 doi: 10.1016/j.ijbiomac.2017.12.109
37
Yu-Lin Su, Hsiang-Ling Huang, Bo-Shih Huang, Po-Chung Chen, Chien-Sheng Chen, Hong-Long Wang, Pin-Hsin Lin, Meng-Shu Chieh, Jiunn-Jong Wu, Jyh-Chin Yang, Lu-Ping Chow. Combination of OipA, BabA, and SabA as candidate biomarkers for predicting Helicobacter pylori-related gastric cancerScientific Reports 2016; 6(1) doi: 10.1038/srep36442
38
Ling Liu, Junjie Lang, Yuelong Jin, Yan Chen, Weiwei Chang, Yingshui Yao, Jiegen Yu. The Value of Pepsinogen in GC Screening: A Systematic Review and Meta-AnalysisGastroenterology Research and Practice 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/7087232
39
Zhining Liu, Weidong Ren, Jintao Guo, Ying Zhao, Siyu Sun, Yuhong Li, Zhijun Liu. Preliminary opinion on assessment categories of stomach ultrasound report and data system (Su-RADS)Gastric Cancer 2018; 21(5): 879 doi: 10.1007/s10120-018-0798-x
40
Xiaonan Wang, Xue Jiao, Yiming Meng, Hao Chen, Noreen Griffin, Xinghua Gao, Fengping Shan. Methionine enkephalin (MENK) inhibits human gastric cancer through regulating tumor associated macrophages (TAMs) and PI3K/AKT/mTOR signaling pathway inside cancer cellsInternational Immunopharmacology 2018; 65: 312 doi: 10.1016/j.intimp.2018.10.023
41
Xuefeng Bu, Zhengwei Chen, Anwei Zhang, Xiaodong Zhou, Xuanfeng Zhang, Haitao Yuan, Yao Zhang, Chaoyun Yin, Yulan Yan. Circular RNA circAFF2 accelerates gastric cancer development by activating miR-6894-5p and regulating ANTXR 1 expressionClinics and Research in Hepatology and Gastroenterology 2021; 45(3): 101671 doi: 10.1016/j.clinre.2021.101671
42
Hongyun Yang, Yanyan Han, Lele Wu, Chaojun Wu. Diagnostic and prognostic value of serum interleukin-16 in patients with gastric cancerMolecular Medicine Reports 2017; 16(6): 9143 doi: 10.3892/mmr.2017.7688
43
Dan Zhang, Jiarui Wu, Kaihuan Wang, Xiaojiao Duan, Shi Liu, Bing Zhang. Which are the best Chinese herbal injections combined with XELOX regimen for gastric cancer?Medicine 2018; 97(12): e0127 doi: 10.1097/MD.0000000000010127
44
Zhengyang Zhou, Haiyang Zhang, Ting Deng, Tao Ning, Rui Liu, Dongying Liu, Ming Bai, Guoguang Ying, Yi Ba. RETRACTED: Exosomes Carrying MicroRNA-155 Target Forkhead Box O3 of Endothelial Cells and Promote Angiogenesis in Gastric CancerMolecular Therapy - Oncolytics 2019; 15: 223 doi: 10.1016/j.omto.2019.10.006
45
Jing Yin, Jinyu Yi, Chun Yang, Bo Xu, Jiang Lin, Hongyi Hu, Xiaojun Wu, Hailian Shi, Xiaoyan Fei. Weiqi Decoction Attenuated Chronic Atrophic Gastritis with Precancerous Lesion through Regulating Microcirculation Disturbance and HIF-1α Signaling PathwayEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/2651037
46
Xinliang Gu, Shuo Ma, Bo Liang, Shaoqing Ju. Serum hsa_tsr016141 as a Kind of tRNA-Derived Fragments Is a Novel Biomarker in Gastric CancerFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.679366
47
Jing Li, Mudan Ren, Jiahui Yang, Yan Zhao, Yarui Li, Dan Zhang, Fangli Wu, Zhiyong Zhang, Xinlan Lu, Li Ren, Shuixiang He, Guifang Lu. Screening value for gastrointestinal lesions of magnetic‐controlled capsule endoscopy in asymptomatic individualsJournal of Gastroenterology and Hepatology 2021; 36(5): 1267 doi: 10.1111/jgh.15282
48
Zhilong Yu, ZeYin Rong, Jinxin Sheng, Zai Luo, Jianming Zhang, Tengfei Li, Zhonglin Zhu, Zhongmao Fu, Zhengjun Qiu, Chen Huang. Aberrant Non-Coding RNA Expressed in Gastric Cancer and Its Diagnostic ValueFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.606764
49
Wenlong Cao, Weiyuan Wei, Zexu Zhan, Dongyi Xie, Yubo Xie, Qiang Xiao. Role of miR-647 in human gastric cancer suppressionOncology Reports 2017; 37(3): 1401 doi: 10.3892/or.2017.5383
50
Yanchao Liu, Qiliang Qin, Agula Bo, Hairong Zhang, Qing Zhang, Wenli Hao, Yueling Hu, Juan Sun. The Effect of Sodium Nitrite on Induction of Apoptosis in Human Gastric Adenocarcinoma Epithelia (AGS) CellsPharmacology &amp; Pharmacy 2015; 6(11): 496 doi: 10.4236/pp.2015.611052
51
Kaiyue Ji, Qi Zhang, Wen Song, Tao Mao, Jing Guo, Congcong Min, Cuiping Zhang, Zibin Tian, Xiaoyu Li, Yu-Chen Fan. LncRNA PVT1 Promotes Cell Proliferation, Invasion, and Migration and Inhibits Cell Apoptosis by Phosphorylating YAPCanadian Journal of Gastroenterology and Hepatology 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/5332129
52
Peng Deng, Kai Li, Feng Gu, Tao Zhang, Wenyan Zhao, Ming Sun, Bin Hou. LINC00242/miR-1-3p/G6PD axis regulates Warburg effect and affects gastric cancer proliferation and apoptosisMolecular Medicine 2021; 27(1) doi: 10.1186/s10020-020-00259-y
53
Liyan Wang, Bin Li, Xiaoyuan Yi, Xuhua Xiao, Qinghua Zheng, Lei Ma. Circ_SMAD4 promotes gastric carcinogenesis by activating wnt/β‐catenin pathwayCell Proliferation 2021; 54(3) doi: 10.1111/cpr.12981
54
Ruyue Liu, Qiuxia Li, Yifan Li, Wenjian Wei, Siqi Ma, Jialin Wang, Nan Zhang. Public Preference Heterogeneity and Predicted Uptake Rate of Upper Gastrointestinal Cancer Screening Programs in Rural China: Discrete Choice Experiments and Latent Class AnalysisJMIR Public Health and Surveillance 2023; 9: e42898 doi: 10.2196/42898
55
Gen Xi, Qingtao Dong, Bo Yang, Desheng Jiao, Shahanavaj Khan. Curcumin's Dose-Dependent Attenuation of Gastric Cancer Cell Progression Via the PI3K Pathway BlockadeDose-Response 2023; 21(4) doi: 10.1177/15593258231203585
56
Najmeh Salehi, Bahareh Attaran, Negin Eskini, Maryam Esmaeili, Atefeh Sharifirad, Mehdi Sadeghi, Marjan Mohammadi. New insights into resistance of Helicobacter pylori against third‐ and fourth‐generation fluoroquinolones: A molecular docking study of prevalent GyrA mutationsHelicobacter 2019; 24(5) doi: 10.1111/hel.12628
57
Ming Li, Yingxin Wang, Xia Liu, Zhenduo Zhang, Liwei Wang, Yong Li. miR‑629 targets FOXO3 to promote cell apoptosis in gastric cancerExperimental and Therapeutic Medicine 2019;  doi: 10.3892/etm.2019.8168
58
Shailja C. Shah, Chiaki Nakata, Alexandros D. Polydorides, Richard M. Peek, Steven H. Itzkowitz. Upper Endoscopy up to 3 Years Prior to a Diagnosis of Gastric Cancer Is Associated With Lower Stage of Disease in a USA Multiethnic Urban Population, a Retrospective StudyJournal of Preventive Medicine and Public Health 2019; 52(3): 179 doi: 10.3961/jpmph.18.262
59
Yongfu Shao, Changlei Qi, Jianing Yan, Rongdan Lu, Guoliang Ye, Junming Guo. Biological and clinical implications of hsa_circ_0086720 in gastric cancer and its clinical applicationJournal of Clinical Laboratory Analysis 2022; 36(5) doi: 10.1002/jcla.24369
60
Haibo Zhang, Xiumin Wang, Hongchun Huang, Yongfeng Wang, Fangfang Zhang, Shaofang Wang. Hsa_circ_0067997 promotes the progression of gastric cancer by inhibition of miR-515-5p and activation of X chromosome-linked inhibitor of apoptosis (XIAP)Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology 2019; 47(1): 308 doi: 10.1080/21691401.2018.1553787
61
Haixia Wang, Xiang Yuan, Hui-Ming Huang, Shi-Hao Zou, Bo Li, Xi-Qiao Feng, Hong-Ping Zhao. Swertia mussotii extracts induce mitochondria-dependent apoptosis in gastric cancer cellsBiomedicine & Pharmacotherapy 2018; 104: 603 doi: 10.1016/j.biopha.2018.05.023
62
Pan Wang, Wei-sheng Xiao, Yue-hua Li, Xiao-ping Wu, Hong-bo Zhu, Ye-ru Tan, Guo Chen. Identification of MATN3 as a Novel Prognostic Biomarker for Gastric Cancer through Comprehensive TCGA and GEO Data MiningDisease Markers 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/1769635
63
Wanzhen Zhao, Jianjun Li, Qiang Ma, Jijie Cai, Aixin Li, Weijun Wu, Yuncheng Lv, Manbo Cai. N6‐methyladenosine modification participates in neoplastic immunoregulation and tumorigenesisJournal of Cellular Physiology 2022; 237(7): 2729 doi: 10.1002/jcp.30730
64
Jing Zhang, Yonghui Tian, Zewei Luo, Cheng Qian, Wenwen Li, Yixiang Duan. Breath volatile organic compound analysis: an emerging method for gastric cancer detectionJournal of Breath Research 2021; 15(4): 044002 doi: 10.1088/1752-7163/ac2cde
65
Xiao-ming Liu, Xiao-yu Ma, Fen Liu, Zhi-ling Liu, Xiang-yu Tang, Ming-zhu Ji, Jin-xin Zheng, Leticia Moreira. Gastric Cancer Screening Methods: A Comparative Study of the Chinese New Gastric Cancer Screening Score and Kyoto Classification of GastritisGastroenterology Research and Practice 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/7639968
66
Ryan M. Rhome, Meng Ru, Erin Moshier, Madhu Mazumdar, Michael H. Buckstein. Stage‐matched survival differences by ethnicity among gastric cancer patients of Asian ancestry treated in the United StatesJournal of Surgical Oncology 2019; 119(6): 737 doi: 10.1002/jso.25389
67
Jianling Zou, Ying Liu, Jingyuan Wang, Zhentao Liu, Zhihao Lu, Zuhua Chen, Zhongwu Li, Bin Dong, Wenwen Huang, Yanyan Li, Jing Gao, Lin Shen. Establishment and genomic characterizations of patient-derived esophageal squamous cell carcinoma xenograft models using biopsies for treatment optimizationJournal of Translational Medicine 2018; 16(1) doi: 10.1186/s12967-018-1379-9
68
Tetsu Akimoto, Shigeaki Muto, Tatsuya Kutsuwada, Keiko Kutsuwada, Daisuke Nagata. Peritoneal Dialysis and Malignancy: An Experience With a Patient Complicated by Gastric CarcinomaClinical Medicine Insights: Case Reports 2019; 12: 117954761983517 doi: 10.1177/1179547619835176
69
Xiaoyan Zhou, Pengli Wang, Hui Zhao. The Association Between AURKA Gene rs2273535 Polymorphism and Gastric Cancer Risk in a Chinese PopulationFrontiers in Physiology 2018; 9 doi: 10.3389/fphys.2018.01124
70
Md. Rezaul Islam, Abdur Rauf, Shopnil Akash, Ajoy Kumer, Md Sadique Hussain, Smrity Akter, Jeetendra Kumar Gupta, L.H. Thameemul Ansari, Mir Md. Mahfoj Islam Raj, Talha Bin Emran, Abdullah S.M. Aljohani, Waleed Al Abdulmonem, Rekha Thiruvengadam, Muthu Thiruvengadam. Recent perspective on the potential role of phytocompounds in the prevention of gastric cancerProcess Biochemistry 2023; 135: 83 doi: 10.1016/j.procbio.2023.11.006
71
Cuixiang Xu, Xiaoyan Huang, Yubin Huang, Xiao Liu, Min Wu, Jianhua Wang, Xianglong Duan. Naringin induces apoptosis of gastric carcinoma cells via blocking the PI3K/AKT pathway and activating pro‑death autophagyMolecular Medicine Reports 2021; 24(5) doi: 10.3892/mmr.2021.12412
72
Yanhua Xu, Shan Kong, Xinyue Qin, Shaoqing Ju. <p>Comprehensive Assessment of Plasma Circ_0004771 as a Novel Diagnostic and Dynamic Monitoring Biomarker in Gastric Cancer</p>OncoTargets and Therapy 2020; : 10063 doi: 10.2147/OTT.S263536
73
Kentaro Sugano. Screening of gastric cancer in AsiaBest Practice & Research Clinical Gastroenterology 2015; 29(6): 895 doi: 10.1016/j.bpg.2015.09.013
74
K. Debiec, J. Wydmanski. Introduction to Cancer Metastasis2017; : 137 doi: 10.1016/B978-0-12-804003-4.00008-6
75
Xiao-Qing Wang, Pei-Bei Duan, Man Zheng, Qian Xu, Li-Hua Yang, A-Qin Wang. Perioperative auricular acupuncture technique via intradermal needling buried for postoperative movement-evoked pain after open radical gastrectomy: Study protocol for a pilot randomized controlled trialEuropean Journal of Integrative Medicine 2020; 33: 101034 doi: 10.1016/j.eujim.2019.101034
76
Ying Jiang, Wei Wang, Xi Wu, Jihua Shi. Pizotifen inhibits the proliferation and invasion of gastric cancer cellsExperimental and Therapeutic Medicine 2019;  doi: 10.3892/etm.2019.8308
77
Takeshi Terashima, Hiroshi Konishi, Yasunori Sato, Muneki Igarashi, Takafumi Yanagibashi, Ryo Konno, Hideyuki Saya, Yuichiro Doki, Tadao Kakizoe. Impact of coronavirus disease 2019 on the number of newly diagnosed cancer patients and examinations and surgeries performed for cancer in Japan: a nationwide studyBMC Cancer 2022; 22(1) doi: 10.1186/s12885-022-10417-6
78
Bradley T. Busebee, Qiaonan Zhong, Joseph A. Murray. 50-Year-Old Man With Hematochezia and FatigueMayo Clinic Proceedings 2023; 98(2): 332 doi: 10.1016/j.mayocp.2022.05.029
79
Xiaohu Zhang, Jixiang Wu. LINC00665 promotes cell proliferation, invasion, and metastasis by activating the TGF-β pathway in gastric cancerPathology - Research and Practice 2021; 224: 153492 doi: 10.1016/j.prp.2021.153492
80
Yanyan Zhang, Lihao Jiang, Ju Ouyang, Xianfeng Du, Longlong Jiang. Efficacy and safety of traditional Chinese medicine injections combined with FOLFOX4 regimen for gastric cancerMedicine 2021; 100(41): e27525 doi: 10.1097/MD.0000000000027525
81
Weixing Zhang, Zhangzhi Li, Muhammad Safwan Akram, Muhammad Fayyaz Ur Rehman, Nazeer Hussain Khan, Dan Hu, Muhammad Mustaqeem, Yuanyuan Zeng, Fariha Kanwal. Gastric Cancer Screening Methods: A Comparative Study of Two Scoring MethodsCancer Management and Research 2021; : 5785 doi: 10.2147/CMAR.S308395
82
Xuechao Liu, Jianjun Liu, Haibo Qiu, Pengfei Kong, Shangxiang Chen, Wei Li, Youqing Zhan, Yuanfang Li, Yingbo Chen, Zhiwei Zhou, Dazhi Xu, Xiaowei Sun. Prognostic significance of Epstein-Barr virus infection in gastric cancer: a meta-analysisBMC Cancer 2015; 15(1) doi: 10.1186/s12885-015-1813-9
83
Yang-Yang Qian, Shu-Guang Zhu, Xi Hou, Wei Zhou, Wei An, Xiao-Ju Su, Mark Edward McAlindon, Zhao-Shen Li, Zhuan Liao. Preliminary study of magnetically controlled capsule gastroscopy for diagnosing superficial gastric neoplasiaDigestive and Liver Disease 2018; 50(10): 1041 doi: 10.1016/j.dld.2018.04.013
84
Meiqing Zhang, Wei Huang, Dongkai Yuan. Efficacy and safety of Banxia Xiexin Decoction as a complementary treatment for gastric cancerMedicine 2021; 100(17): e25747 doi: 10.1097/MD.0000000000025747
85
Yingming Jiang, Xihu Yu, Yandong Zhao, Jintuan Huang, Tuoyang Li, Hao Chen, Junyi Zhou, Zhenze Huang, Zuli Yang. ADAMTS19 Suppresses Cell Migration and Invasion by Targeting S100A16 via the NF-κB Pathway in Human Gastric CancerBiomolecules 2021; 11(4): 561 doi: 10.3390/biom11040561
86
Hong Yu, Jianying Sun, Shaochang Jiang, Ying Xu. MicroRNA‑490‑3p regulates cell proliferation and apoptosis in gastric cancer via direct targeting of AKT1Experimental and Therapeutic Medicine 2018;  doi: 10.3892/etm.2018.7042
87
Anna A Nieminen, Jukka Kontto, Pauli Puolakkainen, Jarmo Virtamo, Arto Kokkola. Comparison of operative link for gastritis assessment, operative link on gastric intestinal metaplasia assessment, and TAIM stagings among men with atrophic gastritisWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(24): 3447-3457 doi: 10.3748/wjg.v26.i24.3447
88
Qi Liu, Xi Zeng, Wen Wang, Ruo-lin Huang, Yan-jin Huang, Shan Liu, Ying-hui Huang, Ying-xin Wang, Qing-hong Fang, Guoping He, Ying Zeng. Awareness of risk factors and warning symptoms and attitude towards gastric cancer screening among the general public in China: a cross-sectional studyBMJ Open 2019; 9(7): e029638 doi: 10.1136/bmjopen-2019-029638
89
He-Wei Zhang, Ying Guo, Lin-xiao Sun, Fu-biao Ni, Ke Xu. Prognostic value of small mother against decapentaplegic expression in human gastric cancerBioengineered 2021; 12(1): 2534 doi: 10.1080/21655979.2021.1935192
90
Cuixiang Xu, Xiaoyan Huang, Xiaohua Lei, Zhankui Jin, Min Wu, Xiao Liu, Yubin Huang, Xiangrong Zhao, Yue Xiong, Jingying Sun, Xianglong Duan, Jianhua Wang. Costunolide-Induced Apoptosis via Promoting the Reactive Oxygen Species and Inhibiting AKT/GSK3β Pathway and Activating Autophagy in Gastric CancerFrontiers in Cell and Developmental Biology 2021; 9 doi: 10.3389/fcell.2021.722734
91
Shahab Bohlooli, Shahriar Bohlooli, Roghaye Aslanian, Fatemeh Nouri, Ali Teimourzadeh. Aqueous extract of Agrostemma githago seed inhibits caspase-3 and induces cell-cycle arrest at G1 phase in AGS cell lineJournal of Ethnopharmacology 2015; 175: 295 doi: 10.1016/j.jep.2015.07.010
92
Neda Kabiri, Rahim Khodayari‐zarnaq, Manouchehr Khoshbaten, Ali Janati. Policy Analysis of Gastrointestinal Cancer Prevention in Iran: A Framework Based on a Qualitative StudyWorld Medical & Health Policy 2021; 13(3): 548 doi: 10.1002/wmh3.389
93
Shailja C. Shah, Helen Nunez, Sophia Chiu, Ariela Hazan, Sida Chen, Shutao Wang, Steven Itzkowitz, Lina Jandorf. Low baseline awareness of gastric cancer risk factors amongst at-risk multiracial/ethnic populations in New York City: results of a targeted, culturally sensitive pilot gastric cancer community outreach programEthnicity & Health 2020; 25(2): 189 doi: 10.1080/13557858.2017.1398317
94
Ravshan Zokhidovich Yuldoshev, Dilshod Zukirovich Zikiryakhodzhaev, Zafar Khabibullo Khuseynzoda , Ashurali Akramovich Khodzhamkulov, Yodgor Imomnazarovich Azatulloev, Iskandar Kurbonalievich Boboev, Akbar Shukurovich Abdulloev, Sayokhidin Mukhidinovich Dilshodov . DEVELOPMENT OF GASTRIC CANCER ON THE BACKGROUND OF THE FOREIGN BODYAVICENNA BULLETIN 2019; 21(1): 173 doi: 10.25005/2074-0581-2019-21-1-173-177
95
Qie Guo, Fan-jing Jing, Hai-jun Qu, Wen Xu, Bing Han, Xiao-min Xing, Hong-yan Ji, Fan-Bo Jing. Ubenimex Reverses MDR in Gastric Cancer Cells by Activating Caspase-3-Mediated Apoptosis and Suppressing the Expression of Membrane Transport ProteinsBioMed Research International 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/4390839
96
Jian He, Zihao Qi, Xiaofei Zhang, Yufei Yang, Fei Liu, Guangfa Zhao, Ziliang Wang. Aurora kinase B inhibitor barasertib (AZD1152) inhibits glucose metabolism in gastric cancer cellsAnti-Cancer Drugs 2019; 30(1): 19 doi: 10.1097/CAD.0000000000000684
97
Yongfu Shao, Meng Ye, Qier Li, Weiliang Sun, Guoliang Ye, Xinjun Zhang, Yunben Yang, Bingxiu Xiao, Junming Guo. LncRNA-RMRP promotes carcinogenesis by acting as a miR-206 sponge and is used as a novel biomarker for gastric cancerOncotarget 2016; 7(25): 37812 doi: 10.18632/oncotarget.9336
98
Brandie Bockwoldt, Hiromi Sugiyama, Kevin Tsai, Parveen Bhatti, Alina V. Brenner, Audrey Hu, Kathleen F. Kerr, Eric Morenz, Benjamin French, Amanda I. Phipps. Gastrointestinal Cancer Survival and Radiation Exposure among Atomic Bomb Survivors: The Life Span StudyCancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention 2021; 30(2): 412 doi: 10.1158/1055-9965.EPI-20-1239
99
Elżbieta Pawluczuk, Marta Łukaszewicz-Zając, Mariusz Gryko, Agnieszka Kulczyńska-Przybik, Barbara Mroczko. Serum CXCL8 and Its Specific Receptor (CXCR2) in Gastric CancerCancers 2021; 13(20): 5186 doi: 10.3390/cancers13205186
100
Akiko Kowada. Cost-effectiveness of Helicobacter pylori test and eradication versus upper gastrointestinal series versus endoscopy for gastric cancer mortality and outcomes in high prevalence countriesScandinavian Journal of Gastroenterology 2019; 54(6): 685 doi: 10.1080/00365521.2019.1627408
101
Hai-Fan Xiao, Shi-Peng Yan, Yan-fang Chen, Zhaohui Shi, Yan-Hua Zou, Song-lin Zhu, Ke-Kui Xu, Ting Song, Xian-Zhen Liao. Community-Based Upper Gastrointestinal Cancer Screening in a Randomized Controlled Trial: Baseline Results in a Non-high-incidence AreaCancer Prevention Research 2020; 13(3): 317 doi: 10.1158/1940-6207.CAPR-19-0422
102
Tamizh G. Selvan, Pavan Gollapalli, Santosh H. S. Kumar, Sudeep D. Ghate. Early diagnostic and prognostic biomarkers for gastric cancer: systems-level molecular basis of subsequent alterations in gastric mucosa from chronic atrophic gastritis to gastric cancerJournal of Genetic Engineering and Biotechnology 2023; 21(1) doi: 10.1186/s43141-023-00539-0
103
Liangjun Yang, Wei Liu, Zhipeng Hu, Maoyi Yang, Jiali Li, Xiangzhen Fan, Huafeng Pan. A Systems Pharmacology Approach for Identifying the Multiple Mechanisms of Action of the Wei Pi Xiao Decoction for the Treatment of Gastric Precancerous LesionsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/1562707
104
Yuan Li, Fang‑Liang Yang, Chun‑Fu Zhu, Li‑Ming Tang. Effect and mechanism of RNAi targeting WWTR1 on biological activity of gastric cancer cells SGC7901Molecular Medicine Reports 2017;  doi: 10.3892/mmr.2017.8192
105
Ji Li, Chen Zhu, Peipei Yue, Tianyu Zheng, Yan Li, Biao Wang, Xin Meng, Yao Zhang. Identification of glycolysis related pathways in pancreatic adenocarcinoma and liver hepatocellular carcinoma based on TCGA and GEO datasetsCancer Cell International 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12935-021-01809-y
106
Robin Zachariah, Christopher Rombaoa, Jason Samarasena, Duminda Suraweera, Kimberly Wong, William Karnes. Artificial Intelligence in Medicine2021; : 223 doi: 10.1016/B978-0-12-821259-2.00012-0
107
Chisato Hamashima, Shizuka Sasazuki, Manami Inoue, Shoichiro Tsugane. Receiver operating characteristic analysis of prediction for gastric cancer development using serum pepsinogen and Helicobacter pylori antibody testsBMC Cancer 2017; 17(1) doi: 10.1186/s12885-017-3173-0
108
Qiong Wu, Hongjuan Wang, Lan Liu, Kongxi Zhu, Weihua Yu, Jianqiang Guo. Hsa_circ_0001546 acts as a miRNA-421 sponge to inhibit the chemoresistance of gastric cancer cells via ATM/Chk2/p53-dependent pathwayBiochemical and Biophysical Research Communications 2020; 521(2): 303 doi: 10.1016/j.bbrc.2019.10.117
109
Jie Chen, Jinggui Chen, Bo Sun, Jianghong Wu, Chunyan Du. Integrative analysis of immune microenvironment-related CeRNA regulatory axis in gastric cancerMathematical Biosciences and Engineering 2020; 17(4): 3953 doi: 10.3934/mbe.2020219
110
Zai-Sheng Ye, Miao Zheng, Qin-Ying Liu, Yi Zeng, Sheng-Hong Wei, Yi Wang, Zhi-Tao Lin, Chen Shu, Qiu-Hong Zheng, Lu-Chuan Chen. Survival-associated alternative splicing events interact with the immune microenvironment in stomach adenocarcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2021; 27(21): 2871-2894 doi: 10.3748/wjg.v27.i21.2871
111
Hui-qin Li, Hui Xue, Hua Yuan, Guang-ying Wan, Xiu-ying Zhang. Preferences of first-degree relatives of gastric cancer patients for gastric cancer screening: a discrete choice experimentBMC Cancer 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12885-021-08677-9
112
Furong Yue, Keyu Peng, Li Zhang, Jun Zhang. Circ_0004104 Accelerates the Progression of Gastric Cancer by Regulating the miR-539-3p/RNF2 AxisDigestive Diseases and Sciences 2021; 66(12): 4290 doi: 10.1007/s10620-020-06802-5
113
Selena Li, Daniel C. Chung, John T. Mullen. Screening high‐risk populations for esophageal and gastric cancerJournal of Surgical Oncology 2019; 120(5): 831 doi: 10.1002/jso.25656
114
Cosmeri Rizzato, Javier Torres, Ofure Obazee, Margarita Camorlinga-Ponce, Esperanza Trujillo, Angelika Stein, Alfonso Mendez-Tenorio, Maria Mercedes Bravo, Federico Canzian, Ikuko Kato. Variations in cag pathogenicity island genes of Helicobacter pylori from Latin American groups may influence neoplastic progression to gastric cancerScientific Reports 2020; 10(1) doi: 10.1038/s41598-020-63463-0
115
An-Jing Zhao, Yang-Yang Qian, Hui Sun, Xi Hou, Jun Pan, Xiao Liu, Wei Zhou, Yi-Zhi Chen, Xi Jiang, Zhao-Shen Li, Zhuan Liao. Screening for gastric cancer with magnetically controlled capsule gastroscopy in asymptomatic individualsGastrointestinal Endoscopy 2018; 88(3): 466 doi: 10.1016/j.gie.2018.05.003
116
Yu Kyung Cho. How to Improve the Quality of Screening Endoscopy in Korea: National Endoscopy Quality Improvement ProgramClinical Endoscopy 2016; 49(4): 312 doi: 10.5946/ce.2016.084