BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: D’Angelo G, Rienzo TD, Ojetti V. Microarray analysis in gastric cancer: A review. World J Gastroenterol 2014; 20(34): 11972-11976 [PMID: 25232233 DOI: 10.3748/wjg.v20.i34.11972]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v20/i34/11972.htm
Number Citing Articles
1
Shuhua Wang, Liquan Deng, Ye Li, Huiling Wu, Zhiyuan Gu. Differential gene expression in the condylar cartilage of growing rabbits with temporomandibular joint anterior disk displacement—A transcriptomic studyArchives of Oral Biology 2017; 74: 92 doi: 10.1016/j.archoralbio.2016.11.006
2
Kihoon Cha, Yi Li, Gwan-Su Yi. Discovering gene expression signatures responding to tyrosine kinase inhibitor treatment in chronic myeloid leukemiaBMC Medical Genomics 2016; 9(S1) doi: 10.1186/s12920-016-0194-5
3
Renata Binato, Everton Cruz Santos, Mariana Boroni, Samia Demachki, Paulo Assumpção, Eliana Abdelhay. A common molecular signature of intestinal-type gastric carcinoma indicates processes related to gastric carcinogenesisOncotarget 2018; 9(7): 7359 doi: 10.18632/oncotarget.23670
4
Sławomir Wilczyński, Anna Stolecka-Warzecha. Polymeric Gels2018; : 373 doi: 10.1016/B978-0-08-102179-8.00015-6
5
Yang Li, Xiao‑Bo Guo, Jin Wang, Hong‑Chang Wang, Le‑Ping Li. Function of fibroblast growth factor 2 in gastric cancer occurrence and prognosis Molecular Medicine Reports 2019;  doi: 10.3892/mmr.2019.10850
6
YANLI ZHANG, YUNHONG LI, YALAN LI, RUI LI, YAJUN MA, HAO WANG, YIN WANG. Chloroquine inhibits MGC803 gastric cancer cell migration via the Toll-like receptor 9/nuclear factor kappa B signaling pathwayMolecular Medicine Reports 2015; 11(2): 1366 doi: 10.3892/mmr.2014.2839
7
Yan‐Qing Zang, Yan‐Yu Feng, Ying‐Hua Luo, Yu‐Qing Zhai, Xue‐Ying Ju, Yu‐Chao Feng, Jia‐Ru Wang, Chang‐Qing Yu, Cheng‐Hao Jin. Glycitein induces reactive oxygen species‐dependent apoptosis and G0/G1 cell cycle arrest through the MAPK/STAT3/NF‐κB pathway in human gastric cancer cellsDrug Development Research 2019;  doi: 10.1002/ddr.21534
8
Xinghai Wu, Yian Ouyang, Bin Wang, Jian Lin, Yun Bai. <p>Hypermethylation of the <em>IRAK3</em>-Activated MAPK Signaling Pathway to Promote the Development of Glioma</p>Cancer Management and Research 2020; : 7043 doi: 10.2147/CMAR.S252772
9
Hongpan Xu, Lijun Peng, Mengjiao Shen, Yanyan Xia, Zhiyang Li, Nongyue He. Shiga‐like toxin I exerts specific and potent anti‐tumour efficacy against gastric cancer cell proliferation when driven by tumour‐preferential Frizzled‐7 promoterCell Proliferation 2019; 52(3): e12607 doi: 10.1111/cpr.12607
10
Hui Wang, Lei Wang, Zheng Wu, Rong Sun, Haifeng Jin, Jifeng Ma, Lili Liu, Rui Ling, Jun Yi, Ling Wang, Jiefang Bian, Jianghao Chen, Nanlin Li, Shifang Yuan, Jun Yun. Three dysregulated microRNAs in serum as novel biomarkers for gastric cancer screeningMedical Oncology 2014; 31(12) doi: 10.1007/s12032-014-0298-8
11
Bruno Iochins Grisci, Bruno Cesar Feltes, Marcio Dorn. Microarray Classification and Gene Selection with FS-NEAT2018 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC) 2018; : 1 doi: 10.1109/CEC.2018.8477813
12
Hang Yu, Ranran Pan, Yuanling Qi, Zhonghua Zheng, Jing Li, Hongxiang Li, Jieer Ying, Mingqing Xu, Shiwei Duan. LEPR hypomethylation is significantly associated with gastric cancer in malesExperimental and Molecular Pathology 2020; 116: 104493 doi: 10.1016/j.yexmp.2020.104493
13
XIAO-LI ZHOU, JUN-HUA WU, XIN-JUAN WANG, FU-JUN GUO. Integrated microRNA-mRNA analysis revealing the potential roles of microRNAs in tongue squamous cell cancerMolecular Medicine Reports 2015; 12(1): 885 doi: 10.3892/mmr.2015.3467
14
Qiong-Rong Liu, Yuan-Feng Li, Zi-Qing Deng, Jia-Qing Cao. Prognostic Significance of Dickkopf-1 in Gastric Cancer Survival: A Meta-AnalysisGenetic Testing and Molecular Biomarkers 2016; 20(4): 170 doi: 10.1089/gtmb.2015.0154
15
Junbo Yu, Jin Feng, Xiaofei Zhi, Jie Tang, Zenliang Li, Yong Xu, Li Yang, Zhibin Hu, Zekuan Xu. Let-7b inhibits cell proliferation, migration, and invasion through targeting Cthrc1 in gastric cancerTumor Biology 2015; 36(5): 3221 doi: 10.1007/s13277-014-2950-5
16
Shuhua Wang, Gaoli Xu, Liquan Deng, Zhiyuan Gu. Transcriptomic study on the impact of temporomandibular joint internal derangement in the condylar cartilage of rabbitsGenomics Data 2015; 5: 364 doi: 10.1016/j.gdata.2015.06.034
17
Xinyu Chong, Rui Peng, Yan Sun, Luyu Zhang, Zheng Zhang. Identification of Key Genes in Gastric Cancer by Bioinformatics AnalysisBioMed Research International 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/7658230