BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Bao CH, Zhao JM, Liu HR, Lu Y, Zhu YF, Shi Y, Weng ZJ, Feng H, Guan X, Li J, Chen WF, Wu LY, Jin XM, Dou CZ, Wu HG. Randomized controlled trial: Moxibustion and acupuncture for the treatment of Crohn’s disease. World J Gastroenterol 2014; 20(31): 11000-11011 [PMID: 25152604 DOI: 10.3748/wjg.v20.i31.11000]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v20/i31/11000.htm
Number Citing Articles
1
Yuan-Fang Zhou, Ning Sun, Shi-Rui Cheng, Xiao-Dong Deng, Xiang-Yin Ye, Zheng-Jie Li, Jun Zhou, Gui-Xing Xu, Yu-Zhu Qu, Liu-Yang Huang, Rui-Rui Sun, Fan-Rong Liang. Effectiveness and safety of acupuncture therapy for inflammatory bowel disease: a protocol of systematic review and meta-analysisBMJ Open 2021; 11(8): e045090 doi: 10.1136/bmjopen-2020-045090
2
Xinyue Yang, Mengmeng Sun, Min He, Zhihong Wang, Qingqing Tang, Tie Li. Acupuncture for inflammatory bowel disease: A protocol for systematic review and meta-analysisMedicine 2022; 101(49): e32236 doi: 10.1097/MD.0000000000032236
3
Caiyi Chen, Zhi Yu, Dong Lin, Xuan Wang, Xuejun Zhang, Feng Ji, Lingling He, Bin Xu, Shanshan Guo. Manual Acupuncture at ST37 Modulates TRPV1 in Rats with Acute Visceral Hyperalgesia via Phosphatidylinositol 3-Kinase/Akt PathwayEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/5561999
4
Bing Chen, Di Liu, Tao Li, Lijiang Zheng, Ling Lan, Niu Yang, Yinlan Huang. Research Hotspots and Trends on Acupuncture for Anti-Inflammation: A Bibliometric Analysis from 2011 to 2021Journal of Pain Research 2023; : 1197 doi: 10.2147/JPR.S398393
5
Hang Su, Haosheng Wu, Shengbing Wu, Meiqi Zhou. Effects of electroacupuncture at KI3 and ST36 on the hypothalamic paraventricular nucleus in a rat model of chronic glomerulonephritisAcupuncture in Medicine 2023; 41(5): 307 doi: 10.1177/09645284231166718
6
Hezheng Lai, Kang Wang, Qing Dong, Xiaoshu Zhu, Xiaoke Li, Shuo Qi. Traditional Chinese medicine for management of recurrent and refractory Crohn diseaseMedicine 2019; 98(15): e15148 doi: 10.1097/MD.0000000000015148
7
Dandan Zhou, Bo Hu, Shan He, Xiaogang Li, Hui Gong, Feng Li, Qiang Wang. Transcutaneous Electrical Acupoint Stimulation Accelerates the Recovery of Gastrointestinal Function after Cesarean Section: A Randomized Controlled TrialEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/7341920
8
Ji-meng Zhao, Ya-nan Liu, Han-dan Zheng, Yan Huang, Qin Qi, Hui-rong Liu, Yin Shi, Xiao-peng Ma, Yuan Lu, Lu-yi Wu. Effect of Herb-Partitioned Moxibustion on Autophagy and Immune-Associated Gene Expression Profiles in a Rat Model of Crohn’s DiseaseEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/3405146
9
Joana Torres, Pierre Ellul, Jost Langhorst, Antonina Mikocka-Walus, Manuel Barreiro-de Acosta, Chamara Basnayake, Nik John Sheng Ding, Daniela Gilardi, Konstantinos Katsanos, Gabriele Moser, Randi Opheim, Carolina Palmela, Gianluca Pellino, Sander Van der Marel, Stephan R Vavricka. European Crohn’s and Colitis Organisation Topical Review on Complementary Medicine and Psychotherapy in Inflammatory Bowel DiseaseJournal of Crohn's and Colitis 2019; 13(6): 673 doi: 10.1093/ecco-jcc/jjz051
10
Chun-hui Bao, Jing-zhi Zhang, Lu-yi Wu, Jing Li, Xiao-qing Zeng, Hui-rong Liu. Effect of electroacupuncture and herbal cake-partitioned moxibustion on anxiety and depression in patients with crohn’s disease in remissionJournal of Acupuncture and Tuina Science 2016; 14(2): 87 doi: 10.1007/s11726-016-0906-6
11
Lin Ya-ying, Wang Di, Wu Huan-gan, Gu Mu-en, Li Qi, Ma Zhe, Huang Yan, Lu Yuan, Li Kun-shan, Wu Lu-yi. Effects of moxibustion on the P2X7R/STAT3/VEGF pathway in rats with colitis-associated colon cancerJournal of Acupuncture and Tuina Science 2021; 19(2): 83 doi: 10.1007/s11726-021-1230-3
12
Heather Catt, Dyfrig Hughes, Jamie J. Kirkham, Keith Bodger. Systematic review: outcomes and adverse events from randomised trials in Crohn's diseaseAlimentary Pharmacology & Therapeutics 2019; 49(8): 978 doi: 10.1111/apt.15174
13
Padhmanand Sudhakar, Bep Keersmaekers, Rita Stiers, Els De Dycker, Patricia Geens, Ariane Paps, Tessy Lambrechts, Judith Wellens, João Sabino, Marc Ferrante, Séverine Vermeire, Bram Verstockt, Jimmy K. Limdi. Profiling the Use of Complementary Alternative Medicines among Inflammatory Bowel Disease Patients: Results from a Single Center SurveyGastroHep 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/9919542
14
Fen Wang, Shuxing He, Jian Yan, Lianren Mai, Liangjun Yang. Effects of herb-partitioned moxibustion for diarrhoea-predominant irritable bowel syndromeMedicine 2020; 99(34): e21817 doi: 10.1097/MD.0000000000021817
15
Zhang Dan, Wei Kai, Ma Xiaopeng, Wu Huangan, Hong Jue, Zhang Cuihong, Wu Lingxiang, Yan Huang, Liu Jie, Zhu Yi, Yang Ling. Efficacy of herb-partitioned moxibustion at Qihai (CV 6) and bilateral Tianshu (ST 25) on colonic damage and the TLR4/NF-κB signaling pathway in rats with Crohn's diseaseJournal of Traditional Chinese Medicine 2018; 38(2): 218 doi: 10.1016/j.jtcm.2018.04.004
16
Haifeng Jin, Jie Guo, Jiemin Liu, Bin Lyu, Robert D. Foreman, Zhaohong Shi, Jieyun Yin, Jiande D. Z. Chen. Autonomically mediated anti‐inflammatory effects of electrical stimulation at acupoints in a rodent model of colonic inflammationNeurogastroenterology & Motility 2019; 31(8) doi: 10.1111/nmo.13615
17
Andreas Sturm, Raja Atreya, Dominik Bettenworth, Bernd Bokemeyer, Axel Dignaß, Robert Ehehalt, Christoph Germer, Philip C. Grunert, Ulf Helwig, Klaus Herrlinger, Peter Kienle, Martin E. Kreis, Torsten Kucharzik, Jost Langhorst, Christian Maaser, Johann Ockenga, Claudia Ott, Britta Siegmund, Sebastian Zeißig, Andreas Stallmach. Aktualisierte S3-Leitlinie „Diagnostik und Therapie des Morbus Crohn“ der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) – August 2021 – AWMF-Registernummer: 021-004Zeitschrift für Gastroenterologie 2022; 60(03): 332 doi: 10.1055/a-1713-3941
18
Juan Qiu. Acupuncture as a Complementary Treatment in a Patient with a Wide Range of Diseases Involving Inflammation and Underlying Immune-System Dysregulation SyndromeMedical Acupuncture 2015; 27(1): 46 doi: 10.1089/acu.2014.1076
19
Chunhui Bao, Peng Liu, Huirong Liu, Xiaoming Jin, Vince D. Calhoun, Luyi Wu, Yin Shi, Jianye Zhang, Xiaoqing Zeng, Lili Ma, Wei Qin, Jingzhi Zhang, Xiaoming Liu, Jie Tian, Huangan Wu. Different brain responses to electro-acupuncture and moxibustion treatment in patients with Crohn’s diseaseScientific Reports 2016; 6(1) doi: 10.1038/srep36636
20
So Yun Kim, Eun Jung Lee, Ju Hyun Jeon, Jung Ho Kim, In Chul Jung, Young Il Kim. Quality Assessment of Randomized Controlled Trials of Moxibustion Using STandards for Reporting Interventions in Clinical Trials of Moxibustion (STRICTOM) and Risk of Bias (ROB)Journal of Acupuncture and Meridian Studies 2017; 10(4): 261 doi: 10.1016/j.jams.2017.05.012
21
Jiazhen Cao, Qianhui Yu, Mengmeng Sun, Min He, Renming Liu, Wu Liu, Fuchun Wang, Tie Li. Acupuncture for Crohn’s disease: protocol for a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trialsMedicine 2022; 101(48): e32163 doi: 10.1097/MD.0000000000032163
22
Jung-Sheng Yu, Chung-Han Ho, Hsien-Yi Wang, Yung-Hsiang Chen, Ching-Liang Hsieh. Acupuncture on Renal Function in Patients with Chronic Kidney Disease: A Single-Blinded, Randomized, Preliminary Controlled StudyThe Journal of Alternative and Complementary Medicine 2017; 23(8): 624 doi: 10.1089/acm.2016.0119
23
Lori A. Robbins, Edward J. Feldman. The Handbook of Wellness Medicine2020; : 87 doi: 10.1017/9781108650182.009
24
Jia-Cheng Shen, Qin Qi, Dong Han, Shi-min Liu, Rong Huang, Yi Zhu, Han-dan Zheng, Kan Gu, Huan-gan Wu, Hui-rong Liu, Md. Areeful Haque. Role of Bile Acids and Nuclear Receptors in Acupuncture in Improving Crohn’s DiseaseEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/5814048
25
Xue-Jun Wang, Xiao-Ying Li, Xiao-Cong Guo, Li Liu, You-You Jin, Yun-Qiong Lu, Yao-Jia-Ni Cao, Jun-Yi Long, Huan-Gan Wu, Dan Zhang, Guang Yang, Jue Hong, Yan-Ting Yang, Xiao-Peng Ma. LncRNA-miRNA-mRNA Network Analysis Reveals the Potential Biomarkers in Crohn’s Disease Rats Treated with Herb-Partitioned MoxibustionJournal of Inflammation Research 2022; : 1699 doi: 10.2147/JIR.S351672
26
Hai-Xia Shang, An-Qi Wang, Chun-Hui Bao, Huan-Gan Wu, Wei-Feng Chen, Lu-Yi Wu, Rong Ji, Ji-Meng Zhao, Yin Shi. Moxibustion combined with acupuncture increases tight junction protein expression in Crohn’s disease patientsWorld Journal of Gastroenterology 2015; 21(16): 4986-4996 doi: 10.3748/wjg.v21.i16.4986
27
Jing Zhou, Lu-Yi Wu, Liu Chen, Ya-Jing Guo, Yi Sun, Tao Li, Ji-Meng Zhao, Chun-Hui Bao, Huan-Gan Wu, Yin Shi. Herbs-partitioned moxibustion alleviates aberrant intestinal epithelial cell apoptosis by upregulating A20 expression in a mouse model of Crohn’s diseaseWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(17): 2071-2085 doi: 10.3748/wjg.v25.i17.2071
28
Stefano Rabitti, Carlo M. Giovanardi, Dora Colussi. Acupuncture and Related Therapies for the Treatment of Gastrointestinal DiseasesJournal of Clinical Gastroenterology 2021; 55(3): 207 doi: 10.1097/MCG.0000000000001455
29
Xinyue Yang, Min He, Qingqing Tang, Zhihong Wang, De Jin, Xingquan Wu, Yonggang Yang, Dehui Ma, Mengmeng Sun, Tie Li. Assessment of anti-inflammatory efficacy of acupuncture in patients with inflammatory bowel disease: A systematic review and meta-analysisComplementary Therapies in Medicine 2023; 74: 102946 doi: 10.1016/j.ctim.2023.102946
30
Yu-Mi Lee, Seung-Ho Seo, Seong-Young Cho, Dong-Hee Choi, Min-Woo Cheon, Hee-Young Kim, Dae-Hwan Youn, Sok Cheon Pak, Hong-Seok Son, Chang-Su Na. Herbal Medicine and Acupuncture Combined Treatment Attenuates Colitis in RatsThe American Journal of Chinese Medicine 2021; 49(04): 965 doi: 10.1142/S0192415X21500464
31
Chunhui Bao, Di Wang, Peng Liu, Yin Shi, Xiaoming Jin, Luyi Wu, Xiaoqing Zeng, Jianye Zhang, Huirong Liu, Huangan Wu. Effect of Electro-Acupuncture and Moxibustion on Brain Connectivity in Patients with Crohn’s Disease: A Resting-State fMRI StudyFrontiers in Human Neuroscience 2017; 11 doi: 10.3389/fnhum.2017.00559
32
Hua Bai, Senlei Xu, Qiulan Wu, Shanshan Xu, Ke Sun, Jiahong Wu, Xuefeng Xia, Yuchen Liu, Hongru Zhang, Shengfeng Lu. Clinical Events Associated with Acupuncture Intervention for the Treatment of Chronic Inflammation Associated DisordersMediators of Inflammation 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/2675785
33
Wei Peng, Xiaojuan Hong, Yaru Huangfu, Zhao Sun, Wei Shen, Fen Feng, Liang Gong, Zhifu Shen, Baojun Guo, Leixiao Zhang, Yanan Wang, Ying Zhao, Tianmin Zhu, Youping Hu, Siyi Yu. The cerebral mechanism of acupuncture for chronic insomnia with gastrointestinal disorder: protocol for a randomized controlled trialTrials 2021; 22(1) doi: 10.1186/s13063-021-05332-3
34
Chunhui Bao, Luyi Wu, Di Wang, Liming Chen, Xiaoming Jin, Yin Shi, Guona Li, Jingzhi Zhang, Xiaoqing Zeng, Jianhua Chen, Huirong Liu, Huangan Wu. Acupuncture improves the symptoms, intestinal microbiota, and inflammation of patients with mild to moderate Crohn's disease: A randomized controlled trialeClinicalMedicine 2022; 45: 101300 doi: 10.1016/j.eclinm.2022.101300
35
Adam S. Cheifetz, Robert Gianotti, Raphael Luber, Peter R. Gibson. Complementary and Alternative Medicines Used by Patients With Inflammatory Bowel DiseasesGastroenterology 2017; 152(2): 415 doi: 10.1053/j.gastro.2016.10.004
36
Jing Xie, Yan Huang, Huan-Gan Wu, Jing Li. Acupuncture and moxibustion for treatment of Crohn’s disease: A brief reviewWorld Journal of Gastroenterology 2022; 28(25): 3001-3003 doi: 10.3748/wjg.v28.i25.3001
37
Gengqing Song, Claudio Fiocchi, Jean-Paul Achkar. Acupuncture in Inflammatory Bowel DiseaseInflammatory Bowel Diseases 2019; 25(7): 1129 doi: 10.1093/ibd/izy371
38
Jennifer Claytor, Pushkar Kumar, Ashwin N. Ananthakrishnan, Jean-Frederic Colombel, Manasi Agrawal, Ryan C. Ungaro. Mild Crohn’s Disease: Definition and ManagementCurrent Gastroenterology Reports 2023; 25(3): 45 doi: 10.1007/s11894-023-00863-y
39
Zhi-jun Weng, Lu-yi Wu, Ting-ting Lü, Fang Zhang, Heng-ru Xie, Tian-ai Sun, Hui-rong Liu, Huan-gan Wu. Regulatory effects of herbal cake-partitioned moxibustion on the expressions of IL-17, IL-23 and their mRNAs in the colon of rats with Crohn’s diseaseJournal of Acupuncture and Tuina Science 2016; 14(3): 156 doi: 10.1007/s11726-016-0917-3
40
Kai Wei, Dan Zhang, Jue Hong, Cuihong Zhang, Xiaoming Feng, Yan Huang, Jie Liu, Lingxiang Wu, Huangan Wu, Xiaopeng Ma. Herb-Partitioned Moxibustion and the miRNAs Related to Crohn’s Disease: A Study Based on Rat ModelsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2015; 2015: 1 doi: 10.1155/2015/265238
41
Mikyung Kim, Eun-Ji Choi, Sung-Phil Kim, Jung-Eun Kim, Hyo-Ju Park, Ae-Ran Kim, Bok-Nam Seo, O-Jin Kwon, Jung Hyo Cho, Sun-Yong Chung, Joo-Hee Kim. Electroacupuncture plus moxibustion therapy for patients with major depressive disorder: study protocol for a randomized controlled trialTrials 2017; 18(1) doi: 10.1186/s13063-016-1741-2
42
Affifa Farrukh, John Francis Mayberry. Scoping Review of Acupuncture and Moxibustion in the Treatment of Inflammatory Bowel DiseaseGastrointestinal Disorders 2023; 5(1): 102 doi: 10.3390/gidisord5010010
43
Daniel J. Stein. Massage Acupuncture, Moxibustion, and Other Forms of Complementary and Alternative Medicine in Inflammatory Bowel DiseaseGastroenterology Clinics of North America 2017; 46(4): 875 doi: 10.1016/j.gtc.2017.08.015
44
Qin QI, Lu-yi WU, Huan-gan WU, Hui-rong LIU, Yuan-yuan WANG, Ya-nan LIU, Cun WANG, Ru-de HUANG, Xiao-mei WANG. Effect of moxibustion on the expression levels of proteins of neuron and neuropeptide in the intestinal tract of rats with Crohn's diseaseWorld Journal of Acupuncture - Moxibustion 2017; 27(3): 40 doi: 10.1016/S1003-5257(17)30139-3
45
Fernando Gomollón. Is there any alternative to science? Complementary and alternative therapies for inflammatory bowel diseasesThe Lancet Gastroenterology & Hepatology 2019; 4(9): 664 doi: 10.1016/S2468-1253(19)30180-3
46
Jennifer Seminerio. Complementary and Alternative Medicine in Crohn’s DiseaseGastroenterology Clinics of North America 2022; 51(2): 337 doi: 10.1016/j.gtc.2021.12.009
47
Waguih William IsHak. The Handbook of Wellness Medicine2020;  doi: 10.1017/9781108650182
48
Sen Guo, Jing Zhou, Liang Zhang, Chun-hui Bao, Ji-meng Zhao, Yan-ling Gao, Pin Wu, Zhi-jun Weng, Yin Shi. Acupuncture and Moxibustion Inhibited Intestinal Epithelial-Mesenchymal Transition in Patients with Crohn’s Disease Induced by TGF- β 1/Smad3/Snail Pathway: A Clinical Trial StudyChinese Journal of Integrative Medicine 2022; 28(9): 823 doi: 10.1007/s11655-022-2888-1
49
Oliver Grundmann, Saunjoo L. Yoon, Joseph J. Williams, Lucio Gordan, Thomas J. George. Augmentation of Cancer Cachexia Components With Targeted Acupuncture in Patients With Gastrointestinal Cancers: A Randomized Controlled Pilot StudyIntegrative Cancer Therapies 2019; 18: 153473541882326 doi: 10.1177/1534735418823269
50
Hyun-Jin Lee, Hanul Lee, Hae In Jeong, Yun-jae Cho, Chang-Yul Keum, Aram Han, Na-yeon Ha, Jinsung Kim. A Case Report on Korean Medical Treatment for Induced Remission of Pediatric Crohn’s DiseaseThe Journal of Internal Korean Medicine 2021; 42(5): 853 doi: 10.22246/jikm.2021.42.5.853
51
Chunhui Bao, Jin Huang, Huangan Wu, Yueying Ma, Hongyu Zhou, Liming Chen, Dandan Yang, Huirong Liu, Yin Shi, Yuan Lu. Moxibustion alleviates depression-like behavior in rats with Crohn’s disease by inhibiting the kynurenine pathway metabolism in the gut-brain axisFrontiers in Neuroscience 2022; 16 doi: 10.3389/fnins.2022.1019590
52
Christopher L Robinson, Amnon Berger, Emily Sottosanti, Michael Li, Alicia Kaneb, Joseph Keefe, Edward Kim, Alan D. Kaye, Omar Viswanath, Ivan Urits. Acupuncture as Part of Multimodal Analgesia for Chronic PainOrthopedic Reviews 2022; 14(3) doi: 10.52965/001c.38321
53
Chen Zhao, Chunhui Bao, Jing Li, Yifang Zhu, Siyao Wang, Ling Yang, Yin Shi, Huirong Liu, Chuanzi Dou, Guanghong Ding, Xiaomei Wang, Huangan Wu. Moxibustion and Acupuncture Ameliorate Crohn’s Disease by Regulating the Balance between Th17 and Treg Cells in the Intestinal MucosaEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2015; 2015: 1 doi: 10.1155/2015/938054
54
Xiang Li, Shan Liu, Hao Liu, Jia‐jie Zhu. Acupuncture for gastrointestinal diseasesThe Anatomical Record 2022;  doi: 10.1002/ar.24871
55
Qiong Liu, Haolong He, Jingjing Yang, Sihui Cao, Lin Chen, Jingying Zhou, Xia Liu, Zongbao Yang, Mi Liu. Effect of electroacupuncture on gut microbiota and related inflammatory factors in rats with Crohn diseaseJournal of Acupuncture and Tuina Science 2023;  doi: 10.1007/s11726-023-1365-5