BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Xiaoli Niu, Simin Zheng, Hongtao Liu, Siyuan Li. Protective effects of taurine against inflammation, apoptosis, and oxidative stress in brain injuryMolecular Medicine Reports 2018;  doi: 10.3892/mmr.2018.9465
2
Luiz Fernando Freire Royes, Fernando Gomez-Pinilla. Making sense of gut feelings in the traumatic brain injury pathogenesisNeuroscience & Biobehavioral Reviews 2019; 102: 345 doi: 10.1016/j.neubiorev.2019.05.012
3
Pengfei Pan, Yunlin Song, Xinxin Du, Linlin Bai, Xiaoli Hua, Yawen Xiao, Xiangyou Yu. Intestinal barrier dysfunction following traumatic brain injuryNeurological Sciences 2019; 40(6): 1105 doi: 10.1007/s10072-019-03739-0
4
H. Li, J. Sun, J. Du, F. Wang, R. Fang, C. Yu, J. Xiong, W. Chen, Z. Lu, J. Liu. Clostridium butyricum exerts a neuroprotective effect in a mouse model of traumatic brain injury via the gut-brain axisNeurogastroenterology & Motility 2018; 30(5): e13260 doi: 10.1111/nmo.13260
5
Qin Wang, Weijia Fan, Ying Cai, Qiaoli Wu, Lidong Mo, Zhenwu Huang, Huiling Huang. Protective effects of taurine in traumatic brain injury via mitochondria and cerebral blood flowAmino Acids 2016; 48(9): 2169 doi: 10.1007/s00726-016-2244-x
6
A. O. Gavrilyuk, H. M. Galunko, H. V. Datsenko. FEATURES OF HISTOLOGICAL, ELECTRONOMICROSCOPIC AND CYTOMETRIC CHANGES OF THE FLEXIBLE MALT OF THE FOLK TUBE FOR THE USE OF LACTOPROTEIN SOLUTIONS WITH SORBITOL OR HAES-LX-5%World of Medicine and Biology 2018; 14(66): 151 doi: 10.26724/2079-8334-2018-4-66-151-157
7
Sumit Sinha, Amol Raheja, Neha Samson, Sanjeev Bhoi, Arul Selvi, Pushpa Sharma, Bhawani Shankar Sharma. Blood mitochondrial enzymatic assay as a predictor of long-term outcome in severe traumatic brain injuryJournal of Clinical Neuroscience 2016; 30: 31 doi: 10.1016/j.jocn.2015.10.051
8
Yinlong Liu, Zhongyuan Bao, Xiupeng Xu, Honglu Chao, Chao Lin, Zheng Li, Yan Liu, Xiaoming Wang, Yongping You, Ning Liu, Jing Ji. Extracellular Signal-Regulated Kinase/Nuclear Factor-Erythroid2-like2/Heme Oxygenase-1 Pathway-Mediated Mitophagy Alleviates Traumatic Brain Injury-Induced Intestinal Mucosa Damage and Epithelial Barrier DysfunctionJournal of Neurotrauma 2017; 34(13): 2119 doi: 10.1089/neu.2016.4764