BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Wang XQ, Terry PD, Cheng L, Yan H, Wang JS, Wu WA, Hu SK. Interactions between pork consumption, CagA status and IL-1B-31 genotypes in gastric cancer. World J Gastroenterol 2014; 20(25): 8151-8157 [PMID: 25009387 DOI: 10.3748/wjg.v20.i25.8151]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v20/i25/8151.htm
Number Citing Articles
1
Hong-Yue Ren, Lu-Sheng Wen, Yue-Hua Geng, Jiang-Bin Huang, Jin-Fa Liu, Dong-Yan Shen, Jia-Rong Meng. Association between IL-1B gene polymorphisms and Helicobacter pylori infection: A meta-analysisMicrobial Pathogenesis 2019; 137: 103769 doi: 10.1016/j.micpath.2019.103769
2
Sang‐Yong Eom, Seon‐Mi Hong, Dong–Hyuk Yim, Hyo‐Jin Kwon, Dae‐Hoon Kim, Hyo‐Yung Yun, Young‐Jin Song, Sei‐Jin Youn, Taisun Hyun, Joo‐Seung Park, Byung Sik Kim, Yong‐Dae Kim, Heon Kim. Additive interactions between PRKAA1 polymorphisms and Helicobacter pylori CagA infection associated with gastric cancer risk in Koreans Cancer Medicine 2016; 5(11): 3236 doi: 10.1002/cam4.926
3
Hua‐Yong Ying, Bei‐Wei Yu, Zong Yang, Shan‐Shan Yang, Li‐Hong Bo, Xiao‐Yun Shan, Hui‐Jiao Wang, Yi‐Jun Zhu, Xue‐Song Wu. Interleukin‐1B 31 C>T polymorphism combined with Helicobacter pylori ‐modified gastric cancer susceptibility: evidence from 37 studies Journal of Cellular and Molecular Medicine 2016; 20(3): 526 doi: 10.1111/jcmm.12737
4
Zhi-fang Jia, Song-ling Zhang, Xue-yuan Cao, Bao-sen Zhou, Jing Jiang. Interaction between Helicobacter pylori and host genetic variants in gastric carcinogenesisFuture Oncology 2016; 12(18): 2127 doi: 10.2217/fon-2016-0233
5
Anna Madej-Michniewicz, Marta Budkowska, Daria Sałata, Barbara Dołęgowska, Teresa Starzyńska, Wojciech Błogowski. Evaluation of selected interleukins in patients with different gastric neoplasms: a preliminary reportScientific Reports 2015; 5(1) doi: 10.1038/srep14382
6
Henu Kumar Verma, Neha Merchant, L. V. K. S. Bhaskar. Immunotherapy for Gastrointestinal MalignanciesDiagnostics and Therapeutic Advances in GI Malignancies 2020; : 171 doi: 10.1007/978-981-15-6487-1_10