BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Pin-Gao Yan, Ruo-Yu Wang, Jin Zhang, Wen-Ming Cong, Hui Dong, Hong-Yu Yu, Wan Yee Lau, Meng-Chao Wu, Wei-Ping Zhou. Impact of Preoperative Hepatitis B Virus Levels on Prognosis After Primary and Repeat Hepatectomies for Hepatocellular Carcinoma Patients—a Retrospective StudyJournal of Gastrointestinal Surgery 2018; 22(5): 872 doi: 10.1007/s11605-017-3638-0
2
Xueli Zhang, Liang Wang, Haitao Zhang, Fang Tu, Yong Qiang, Cuifang Nie. Decreased expression of ZO‑1 is associated with tumor metastases in liver cancerOncology Letters 2018;  doi: 10.3892/ol.2018.9765
3
Chuan Chen, Dong-Ping Chen, Yan-Yan Gu, Liang-Hao Hu, Dan Wang, Jin-Huan Lin, Zhao-Shen Li, Jing Xu, Ge Wang. Vascular invasion in hepatitis B virus-related hepatocellular carcinoma with underlying cirrhosis: possible associations with ascites and hepatitis B viral factors?Tumor Biology 2015; 36(8): 6255 doi: 10.1007/s13277-015-3311-8
4
Chao-Wei Lee, Hsin-I Tsai, Chang-Mu Sung, Chun-Wei Chen, Shu-Wei Huang, Wen-Juei Jeng, Tsung-Han Wu, Kun-Ming Chan, Ming-Chin Yu, Wei-Chen Lee, Miin-Fu Chen. Risk factors for early mortality after hepatectomy for hepatocellular carcinomaMedicine 2016; 95(39): e5028 doi: 10.1097/MD.0000000000005028
5
Zong-yan Wang, Qi-fei Tao, Zhi-heng Wang, Kong-ying Lin, Gang Huang, Yuan Yang, Wei-ping Zhou, Wan Yee Lau. Antiviral therapy improves post-operative survival outcomes in patients with HBV-related hepatocellular carcinoma of less than 3 cm – A retrospective cohort studyThe American Journal of Surgery 2020; 219(4): 717 doi: 10.1016/j.amjsurg.2019.05.016
6
G. L.-H. Wong, V. W.-S. Wong. Letter: which patients with hepatitis B virus-related hepatocellular carcinoma should receive nucleos(t)ide analogue therapy? Authors' replyAlimentary Pharmacology & Therapeutics 2016; 44(8): 910 doi: 10.1111/apt.13778
7
Aimin Li, Qun Yan, Xinmei Zhao, Jietao Zhong, Haiyun Yang, Zhiqiang Feng, Yanlei Du, Yadong Wang, Zenan Wang, Hong Wang, Yongjian Zhou, Side Liu, Yuqiang Nie. Decreased expression of PBLD correlates with poor prognosis and functions as a tumor suppressor in human hepatocellular carcinomaOncotarget 2016; 7(1): 524 doi: 10.18632/oncotarget.6358
8
Ming-Da Wang, Hao Xing, Chao Li, Lei Liang, Han Wu, Xin-Fei Xu, Li-Yang Sun, Meng-Chao Wu, Feng Shen, Tian Yang. A novel role of Krüppel-like factor 8 as an apoptosis repressor in hepatocellular carcinomaCancer Cell International 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12935-020-01513-3
9
Mu-xing Li, Hong Zhao, Xin-yu Bi, Zhi-yu Li, Zhen Huang, Yue Han, Jian-guo Zhou, Jian-jun Zhao, Ye-fan Zhang, Jian-qiang Cai. Prognostic value of the albumin-bilirubin grade in patients with hepatocellular carcinoma: Validation in a Chinese cohortHepatology Research 2017; 47(8): 731 doi: 10.1111/hepr.12796
10
Vicki Wing-Ki Hui, Stephen Lam Chan, Vincent Wai-Sun Wong, Lilian Yan Liang, Terry Cheuk-Fung Yip, Jimmy Che-To Lai, Becky Wing-Yan Yuen, Hester Wing-Sum Luk, Yee-Kit Tse, Hye-Won Lee, Henry Lik-Yuen Chan, Grace Lai-Hung Wong. Increasing antiviral treatment uptake improves survival in patients with HBV-related hepatocellular carcinomaJHEP Reports 2020; : 100152 doi: 10.1016/j.jhepr.2020.100152
11
Kuan-Chun Hsueh, Ting-Ying Lee, Chew-Teng Kor, Tsung-Ming Chen, Tzu-Ming Chang, Shun-Fa Yang, Chung-Bao Hsieh. The role of liver transplantation or resection for patients with early hepatocellular carcinomaTumor Biology 2016; 37(3): 4193 doi: 10.1007/s13277-015-4243-z
12
Xiao-Jun Lin, Xiang-Ming Lao, Ming Shi, Sheng-Ping Li. Changes of HBV DNA After Chemoembolization for Hepatocellular Carcinoma and the Efficacy of Antiviral TreatmentDigestive Diseases and Sciences 2016; 61(9): 2465 doi: 10.1007/s10620-016-4167-5
13
Zhi-Bo Xie, Shao-Liang Zhu, Yu-Chong Peng, Jie Chen, Xiao-Bo Wang, Liang Ma, Tao Bai, Bang-De Xiang, Le-Qun Li, Jian-Hong Zhong. Postoperative hepatitis B virus reactivation and surgery-induced immunosuppression in patients with hepatitis B-related hepatocellular carcinomaJournal of Surgical Oncology 2015; 112(6): 634 doi: 10.1002/jso.24044
14
Teng-Yu Lee, Jaw-Town Lin, Yi-Siou Zeng, Yi-Ju Chen, Ming-Shiang Wu, Chun-Ying Wu. Association between nucleos(t)ide analog and tumor recurrence in hepatitis B virus-related hepatocellular carcinoma after radiofrequency ablationHepatology 2016; 63(5): 1517 doi: 10.1002/hep.28266