BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Magyari L, Kovesdi E, Sarlos P, Javorhazy A, Sumegi K, Melegh B. Interleukin and interleukin receptor gene polymorphisms in inflammatory bowel diseases susceptibility. World J Gastroenterol 2014; 20(12): 3208-3222 [PMID: 24695754 DOI: 10.3748/wjg.v20.i12.3208]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v20/i12/3208.htm
Number Citing Articles
1
Heng-Chang Hu, Wei Zhang, Pei-Yu Xiong, Li Song, Bo Jia, Xing-Long Liu. Anti-inflammatory and antioxidant activity of astragalus polysaccharide in ulcerative colitis: A systematic review and meta-analysis of animal studiesFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.1043236
2
Jiao Wang, Mingyi Lv, Lewei He, Xinqi Wang, Yue Lan, Jieyun Chen, Minghui Chen, Chunhui Zhang, Ruixiang Tang, Dan Zhou, Xiaoyang Deng, Jing Li, Tao Guo, Megan Price, Bisong Yue, Zhenxin Fan. Transcriptomic landscape of persistent diarrhoea in rhesus macaques and comparison with humans and mouse models with inflammatory bowel diseaseGene 2021; 800: 145837 doi: 10.1016/j.gene.2021.145837
3
Zhenzhen Deng, Shengfeng Wang, Cuifang Wu, Chunjiang Wang. IL-17 inhibitor-associated inflammatory bowel disease: A study based on literature and database analysisFrontiers in Pharmacology 2023; 14 doi: 10.3389/fphar.2023.1124628
4
Shixian Hu, Alexander Kurilshikov, Alexandra Zhernakova, Rinse Weersma. Molecular Genetics of Inflammatory Bowel Disease2019; : 231 doi: 10.1007/978-3-030-28703-0_11
5
Bingbing Yang, Sihan Lin, Bo Li, Zhe Wei, Qianqian Li, Xiuli Shen, Zhiqiang Du. Interleukin enhancer binding factor 2 (IEBF 2) was involved in the regulation of the antibacterial immune reactions in fresh water crayfish, Procambarus clarkiiDevelopmental & Comparative Immunology 2022; 126: 104226 doi: 10.1016/j.dci.2021.104226
6
Wenjie Liu, Chunhui Wang, Lijuan Tang, Hui Yang. Associations between Gene Polymorphisms in Pro-inflammatory Cytokines and the Risk of Inflammatory Bowel Disease: A Meta-analysisImmunological Investigations 2021; 50(8): 869 doi: 10.1080/08820139.2020.1787438
7
Dorottya Nagy-Szakal, Sabina A. V. Mir, R. Alan Harris, Scot E. Dowd, Takeshi Yamada, H. Daniel Lacorazza, Nina Tatevian, C. Wayne Smith, Edwin F. de Zoeten, John Klein, Richard Kellermayer. Loss of n-6 fatty acid induced pediatric obesity protects against acute murine colitisThe FASEB Journal 2015; 29(8): 3151 doi: 10.1096/fj.14-267690
8
Juan Li, Jin-ling Zhang, Xue-peng Gong, Meng Xiao, Yuan-yuan Song, Hui-fang Pi, Guang Du. Anti-inflammatory Activity of Mollugin on DSS-induced Colitis in MiceCurrent Medical Science 2020; 40(5): 910 doi: 10.1007/s11596-020-2262-5
9
Xi Jin, Dong Chen, Ruo-Heng Zheng, Hong Zhang, Yi-Peng Chen, Zun Xiang. miRNA-133a-UCP2 pathway regulates inflammatory bowel disease progress by influencing inflammation, oxidative stress and energy metabolismWorld Journal of Gastroenterology 2017; 23(1): 76-86 doi: 10.3748/wjg.v23.i1.76
10
Jiayi Tian, Yanjun Liu, Yanfang Jiang, Haohan Zhou, Tong Zhu, Xiaoqi Zhao, Liping Peng, Chaoying Yan. Association of single nucleotide polymorphisms of IL23R and IL17 with necrotizing enterocolitis in premature infantsMolecular and Cellular Biochemistry 2017; 430(1-2): 201 doi: 10.1007/s11010-017-2972-6
11
I. V. Zhilin, E. Yu. Chashkova, A. A. Zhilina, A. V. Markovskiy, A. D. Kim. Association of Interleukin-10 Gene Polymorphisms with Ulcerative ColitisActa Biomedica Scientifica (East Siberian Biomedical Journal) 2021; 5(6): 58 doi: 10.29413/ABS.2020-5.6.7
12
Satomi Suzuki, Ai Tanaka, Hiroyuki Nakamura, Toshihiko Murayama. Knockout of Ceramide Kinase Aggravates Pathological and Lethal Responses in Mice with Experimental ColitisBiological and Pharmaceutical Bulletin 2018; 41(5): 797 doi: 10.1248/bpb.b18-00051
13
Antonio F. Di'Narzo, Sander M. Houten, Roman Kosoy, Ruiqi Huang, Frédéric M. Vaz, Ruixue Hou, Gabrielle Wei, Wenhui Wang, Phillip H. Comella, Tetyana Dodatko, Eduard Rogatsky, Aleksandar Stojmirovic, Carrie Brodmerkel, Jacqueline Perrigoue, Amy Hart, Mark Curran, Joshua R. Friedman, Jun Zhu, Manasi Agrawal, Judy Cho, Ryan Ungaro, Marla C. Dubinsky, Bruce E. Sands, Mayte Suárez-Fariñas, Eric E. Schadt, Jean-Frédéric Colombel, Andrew Kasarskis, Ke Hao, Carmen Argmann. Integrative Analysis of the Inflammatory Bowel Disease Serum Metabolome Improves Our Understanding of Genetic Etiology and Points to Novel Putative Therapeutic TargetsGastroenterology 2022; 162(3): 828 doi: 10.1053/j.gastro.2021.11.015
14
Yanzhuo Su, Haomin Zhao. Predisposition of Inflammatory Bowel Disease Is Influenced by <b><i>IL-8</i></b>, <b><i>IL-10</i></b>, and <b><i>IL-18</i></b> Polymorphisms: A Meta-AnalysisInternational Archives of Allergy and Immunology 2020; 181(10): 799 doi: 10.1159/000509110
15
Lu Chen, Zhongyin Zhou, Yan Yang, Na Chen, Hongyu Xiang, Mohamed T. Khayyal. Therapeutic effect of imiquimod on dextran sulfate sodium-induced ulcerative colitis in micePLOS ONE 2017; 12(10): e0186138 doi: 10.1371/journal.pone.0186138
16
Wei Yu, Kun Zhang, Zhongyi Wang, Jiayu Zhang, Tong Chen, Lifang Jin. Functional variant in the promoter region of IL-27 alters gene transcription and confers a risk for ulcerative colitis in northern Chinese HanHuman Immunology 2017; 78(3): 287 doi: 10.1016/j.humimm.2017.01.002
17
Jan Dimberg, Marie Rubér, Marita Skarstedt, Manne Andersson, Roland E. Andersson. Genetic polymorphism patterns suggest a genetic driven inflammatory response as pathogenesis in appendicitisInternational Journal of Colorectal Disease 2020; 35(2): 277 doi: 10.1007/s00384-019-03473-1
18
Stav Dan, Bella Ungar, Shani Ben-Moshe, Keren Bahar Halpern, Miri Yavzori, Ella Fudim, Orit Picard, Chaya Mushka Abitbol, Sivan Harnik, Iris Barshack, Uri Kopylov, Shomron Ben-Horin, Shalev Itzkovitz. Distal Fecal Wash Host Transcriptomics Identifies Inflammation Throughout the Colon and Terminal IleumCellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology 2023; 16(1): 1 doi: 10.1016/j.jcmgh.2023.02.002