BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Tani J, Miyoshi H, Nomura T, Yoneyama H, Kobara H, Mori H, Morishita A, Himoto T, Masaki T. A case of plasmablastic lymphoma of the liver without human immunodeficiency virus infection. World J Gastroenterol 2013; 19(37): 6299-6303 [PMID: 24115831 DOI: 10.3748/wjg.v19.i37.6299]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v19/i37/6299.htm
Number Citing Articles
1
Arthur Zimmermann. Tumors and Tumor-Like Lesions of the Hepatobiliary Tract2016; : 1 doi: 10.1007/978-3-319-26587-2_91-1
2
Huan-You Wang, Ida Wong-Sefidan, Erin Reid. Cancers in People with HIV and AIDS2014; : 223 doi: 10.1007/978-1-4939-0859-2_16
3
Pengli Jiang, Min Liu, Bailong Liu, Bin Liu, Yuhua Zhou, Lihua Dong. Human immunodeficiency virus-negative plasmablastic lymphoma in the neck: a rare case report and literature reviewEuropean Journal of Medical Research 2014; 19(1) doi: 10.1186/s40001-014-0064-6
4
MIN LIU, BAILONG LIU, BIN LIU, QIANG WANG, LIJUAN DING, CHENGCHENG XIA, LIHUA DONG. Human immunodeficiency virus-negative plasmablastic lymphoma: A comprehensive analysis of 114 casesOncology Reports 2015; 33(4): 1615 doi: 10.3892/or.2015.3808
5
Li Lin, Xudong Zhang, Meng Dong, Ling Li, Xinhua Wang, Lei Zhang, Xiaorui Fu, Zhenchang Sun, Jingjing Wu, Zhaoming Li, Yu Chang, Yingjun Wang, Zhiyuan Zhou, Mingzhi Zhang, Qingjiang Chen. Human immunodeficiency virus-negative plasmablastic lymphomaMedicine 2017; 96(7): e6171 doi: 10.1097/MD.0000000000006171
6
Arthur Zimmermann. Tumors and Tumor-Like Lesions of the Hepatobiliary Tract2017; : 1617 doi: 10.1007/978-3-319-26956-6_91
7
Tomoko Haramura, Masashi Haraguchi, Junji Irie, Shinichiro Ito, Hirotaka Tokai, Kazumasa Noda, Masachika Kitajima, Shigeki Minami, Keiji Inoue, Yuya Sasaki, Koichi Oshima, Susumu Eguchi. Case of plasmablastic lymphoma of the sigmoid colon and literature reviewWorld Journal of Gastroenterology 2015; 21(24): 7598-7603 doi: 10.3748/wjg.v21.i24.7598
8
Adam J. Wood, William R. Macon. Surgical Pathology of Liver Tumors2015; : 323 doi: 10.1007/978-3-319-16089-4_12