BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Jiansong Wu, Zhiwei Yin, Liuxia Cao, Xiaodan Xu, Tao Yan, Changting Liu, Diangeng Li. Adjuvant pegylated interferon therapy improves the survival outcomes in patients with hepatitis-related hepatocellular carcinoma after curative treatmentMedicine 2018; 97(28): e11295 doi: 10.1097/MD.0000000000011295
2
Evangelos Stournaras, Georgios Neokosmidis, Dimitrios Stogiannou, Andreas Protopapas, Konstantinos Tziomalos. Effects of antiviral treatment on the risk of hepatocellular cancer in patients with chronic viral hepatitisEuropean Journal of Gastroenterology & Hepatology 2018; 30(11): 1277 doi: 10.1097/MEG.0000000000001254
3
Tamar Thurm, Oren Shibolet. Hepatocellular Carcinoma2016; : 409 doi: 10.1007/978-3-319-34214-6_27
4
SHUJI SUMIE, TAKUMI KAWAGUCHI, ATSUSHI KAWAGUCHI, RYOKO KUROMATSU, MASAHITO NAKANO, MANABU SATANI, SHINGO YAMADA, SHUSUKE OKAMURA, YUKO YONEZAWA, TATSUYUKI KAKUMA, TAKUJI TORIMURA, MICHIO SATA. Effect of pioglitazone on outcome following curative treatment for hepatocellular carcinoma in patients with hepatitis C virus infection: A prospective studyMolecular and Clinical Oncology 2015; 3(1): 115 doi: 10.3892/mco.2014.435
5
Qiujin Shen, Xin-Rong Yang, Yexiong Tan, Haiyan You, Yang Xu, Wei Chu, Tianxiang Ge, Jian Zhou, Shuang-Jian Qiu, Ying-Hong Shi, Zhigang Zhang, Jianren Gu, Hongyang Wang, Jia Fan, Wenxin Qin. High level of serum protein DKK1 predicts poor prognosis for patients with hepatocellular carcinoma after hepatectomyHepatic Oncology 2015; 2(3): 231 doi: 10.2217/hep.15.12
6
Hend Ibrahim Shousha, Rabab Fouad, Tamer Mahmoud Elbaz, Dina Sabry, Mohamed Mahmoud Nabeel, Ahmed Hosni Abdelmaksoud, Aisha Mahmoud Elsharkawy, Zeinab Abdellatif Soliman, Ghada Habib, Ashraf Omar Abdelaziz. Predictors of recurrence and survival of hepatocellular carcinoma: A prospective study including transient elastography and cancer stem cell markersArab Journal of Gastroenterology 2020; 21(2): 95 doi: 10.1016/j.ajg.2020.04.002
7
Nadia F. El Ameen, Hosny S. Abdel Ghany, Mostafa M. Elian, Tamer El Zaeem. MDCT assessment of HCC patient after radiofrequency ablation among Egyptian population: Preliminary experienceThe Egyptian Journal of Radiology and Nuclear Medicine 2014; 45(2): 409 doi: 10.1016/j.ejrnm.2014.02.003
8
Nicola Coppola, Mariantonietta Pisaturo, Caterina Sagnelli, Lorenzo Onorato, Evangelista Sagnelli. Role of genetic polymorphisms in hepatitis C virus chronic infectionWorld Journal of Clinical Cases 2015; 3(9): 807-822 doi: 10.12998/wjcc.v3.i9.807
9
Hinako Kimura, Naoya Matsunaga, Keisuke Kakimoto, Miyako Watanabe, Akito Tsuruta, Naoki Kusunose, Shoya Shiromizu, Satoru Koyanagi, Shigehiro Ohdo. Epithelial cell adhesion molecule expression in hepatic stem/progenitor cells is controlled by the molecular clock systemBiochemical and Biophysical Research Communications 2018; 503(2): 1063 doi: 10.1016/j.bbrc.2018.06.117
10
Nicola Coppola, Mariantonietta Pisaturo, Rosa Zampino, Margherita Macera, Caterina Sagnelli, Evangelista Sagnelli. Hepatitis C virus markers in infection by hepatitis C virus: In the era of directly acting antiviralsWorld Journal of Gastroenterology 2015; 21(38): 10749-10759 doi: 10.3748/wjg.v21.i38.10749
11
Logain Nabil Salem, Dina Moghazy Mohammed, Dina Hazem Ziada, M.H. Elshafey. Dual input computed tomography perfusion in evaluating the therapeutic response of transarterial chemoembolization for hepatocellular carcinomaThe Egyptian Journal of Radiology and Nuclear Medicine 2018; 49(3): 597 doi: 10.1016/j.ejrnm.2018.01.017
12
Biao Yang, Rui-yu Zan, Shi-yu Wang, Xiang-lian Li, Mao-ling Wei, Wen-hao Guo, Xin You, Jing Li, Zheng-yin Liao. Radiofrequency ablation versus percutaneous ethanol injection for hepatocellular carcinoma: a meta-analysis of randomized controlled trialsWorld Journal of Surgical Oncology 2015; 13(1): 96 doi: 10.1186/s12957-015-0516-7
13
Zhao-Shan Niu, Xiao-Jun Niu, Mei Wang. Management of hepatocellular carcinoma: Predictive value of immunohistochemical markers for postoperative survivalWorld Journal of Hepatology 2015; 7(1): 7-27 doi: 10.4254/wjh.v7.i1.7