BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zheng YZ, Dai SQ, Li W, Cao X, Li Y, Zhang LJ, Fu JH, Wang JY. Prognostic value of preoperative mean corpuscular volume in esophageal squamous cell carcinoma. World J Gastroenterol 2013; 19(18): 2811-2817 [PMID: 23687419 DOI: 10.3748/wjg.v19.i18.2811]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v19/i18/2811.htm
Number Citing Articles
1
Hironori Mizuno, Norihiro Yuasa, Eiji Takeuchi, Hideo Miyake, Hidemasa Nagai, Yuichiro Yoshioka, Kanji Miyata, Miltiadis Paliouras. Blood cell markers that can predict the long-term outcomes of patients with colorectal cancerPLOS ONE 2019; 14(8): e0220579 doi: 10.1371/journal.pone.0220579
2
Guo Wu, Jungang Liu, Haizhou Liu, Lan Jin, Xiaoliang Huang, Xianwei Mo, Huage Zhong, Yanhua Li, Yawei Zhang, Weizhong Tang. An Applicable Inflammation-Joined and Nutrition-Related Prognostic Indicator in Patients With Colorectal CancerFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.644670
3
Guo-Xing Wan, Ping Chen, Xiao-Jun Cai, Lin-Jun Li, Xiong-Jie Yu, Dong-Feng Pan, Xian-He Wang, Xuan-Bin Wang, Feng-Jun Cao. Elevated red cell distribution width contributes to a poor prognosis in patients with esophageal carcinomaClinica Chimica Acta 2016; 452: 199 doi: 10.1016/j.cca.2015.11.025
4
Chew-Teng Kor, Yao-Peng Hsieh, Chia-Chu Chang, Ping-Fang Chiu. The prognostic value of interaction between mean corpuscular volume and red cell distribution width in mortality in chronic kidney diseaseScientific Reports 2018; 8(1) doi: 10.1038/s41598-018-19881-2
5
Hidemasa Nagai, Norihiro Yuasa, Eiji Takeuchi, Hideo Miyake, Yuichiro Yoshioka, Kanji Miyata. The mean corpuscular volume as a prognostic factor for colorectal cancerSurgery Today 2018; 48(2): 186 doi: 10.1007/s00595-017-1575-x
6
Fuyan Han, Xuming Shang, Furong Wan, Zhanfeng Liu, Wenjun Tian, Dan Wang, Yiqing Liu, Yong Wang, Bingchang Zhang, Ying Ju. Clinical value of the preoperative neutrophil-to-lymphocyte ratio and red blood cell distribution width in patients with colorectal carcinomaOncology Letters 2017;  doi: 10.3892/ol.2017.7697
7
Daniele Borsetto, Jerry Polesel, Giancarlo Tirelli, Anna Menegaldo, Vittorio Baggio, Alessandro Gava, Paul Nankivell, Paul Pracy, Jonathan Fussey, Paolo Boscolo‐Rizzo. Pretreatment High MCV as Adverse Prognostic Marker in Nonanemic Patients with Head and Neck Cancer The Laryngoscope 2021; 131(3) doi: 10.1002/lary.28882
8
Naoya Yoshida, Keisuke Kosumi, Ryuma Tokunaga, Yoshifumi Baba, Yohei Nagai, Yuji Miyamoto, Shiro Iwagami, Masaaki Iwatsuki, Yukiharu Hiyoshi, Takatsugu Ishimoto, Kojiro Eto, Yu Imamura, Masayuki Watanabe, Hideo Baba. Clinical Importance of Mean Corpuscular Volume as a Prognostic Marker After Esophagectomy for Esophageal CancerAnnals of Surgery 2020; 271(3): 494 doi: 10.1097/SLA.0000000000002971
9
Ke-jie Li, Wen-yue Gu, Xiao-fang Xia, Ping Zhang, Chang-lin Zou, Zheng-hua Fei. <p>High Mean Corpuscular Volume as a Predictor of Poor Overall Survival in Patients with Esophageal Cancer Receiving Concurrent Chemoradiotherapy</p>Cancer Management and Research 2020; : 7467 doi: 10.2147/CMAR.S230274
10
Katsunori Sakamoto, Kohei Ogawa, Hitoshi Inoue, Mikiya Shine, Takashi Matsui, Yusuke Nishi, Takeshi Utsunomiya, Kei Tamura, Akihiro Takai, Yasutsugu Takada. Significant association between the preoperative erythrocyte mean corpuscular volume and infectious complications after pancreaticoduodenectomySurgery Today 2021; 51(2): 258 doi: 10.1007/s00595-020-02083-7
11
Xiao Qu, Tiehong Zhang, Honghai Ma, Ping Sui, Jiajun Du. Lower mean corpuscular hemoglobin concentration is associated with unfavorable prognosis of resected lung cancerFuture Oncology 2014; 10(14): 2149 doi: 10.2217/fon.14.121
12
Fuyan Han, Yiqing Liu, Shiqing Cheng, Zhaohui Sun, Chenchen Sheng, Xiya Sun, Xuming Shang, Wenjun Tian, Xiaoying Wang, Jiamei Li, Dong Liu, Yong Wang, Bingchang Zhang, Ying Ju. Diagnosis and survival values of neutrophil-lymphocyte ratio (NLR) and red blood cell distribution width (RDW) in esophageal cancerClinica Chimica Acta 2019; 488: 150 doi: 10.1016/j.cca.2018.10.042
13
R. Tokunaga, S. Nakagawa, Y. Miyamoto, M. Ohuchi, D. Izumi, K. Kosumi, K. Taki, T. Higashi, T. Miyata, N. Yoshida, H. Baba. The impact of preoperative anaemia and anaemic subtype on patient outcome in colorectal cancerColorectal Disease 2019; 21(1): 100 doi: 10.1111/codi.14425
14
Gerd Jomrich, Marlene Hollenstein, Max John, Robin Ristl, Matthias Paireder, Ivan Kristo, Reza Asari, Sebastian F. Schoppmann. High Mean Corpuscular Volume Predicts Poor Outcome for Patients With Gastroesophageal AdenocarcinomaAnnals of Surgical Oncology 2019; 26(4): 976 doi: 10.1245/s10434-019-07186-1
15
WeiLin Mao, JianPing Wu. Haematologic indices in hepatitis B virus-related liver diseaseClinica Chimica Acta 2020; 500: 135 doi: 10.1016/j.cca.2019.10.007
16
Takahiro HOSOI, Norihiro YUASA, Eiji TAKEUCHI, Yasutomo GOTO, Hideo MIYAKE, Hidemasa NAGAI, Yuichiro YOSHIOKA, Kanji MIYATA. Mean Corpuscular Volume is a Prognostic Factor for Patients after Curative Resection for Stage II Colorectal CancerNihon Rinsho Geka Gakkai Zasshi (Journal of Japan Surgical Association) 2017; 78(5): 905 doi: 10.3919/jjsa.78.905
17
Yao-Peng Hsieh, Chia-Chu Chang, Chew-Teng Kor, Yu Yang, Yao-Ko Wen, Ping-Fang Chiu. Mean Corpuscular Volume and Mortality in Patients with CKDClinical Journal of the American Society of Nephrology 2017; 12(2): 237 doi: 10.2215/CJN.00970116