BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Tian QE, Li HD, Yan M, Cai HL, Tan QY, Zhang WY. Astragalus polysaccharides can regulate cytokine and P-glycoprotein expression in H22 tumor-bearing mice. World J Gastroenterol 2012; 18(47): 7079-7086 [PMID: 23323011 DOI: 10.3748/wjg.v18.i47.7079]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v18/i47/7079.htm
Number Citing Articles
1
Xia Liao, Yang Bu, Qingan Jia. Traditional Chinese medicine as supportive care for the management of liver cancer: Past, present, and futureGenes & Diseases 2020; 7(3): 370 doi: 10.1016/j.gendis.2019.10.016
2
Changsheng Li, Natchanok Talapphet, Subramanian Palanisamy, Nan Ma, Myoung Lae Cho, Sangguan You. The relationship between structural properties and activation of RAW264.7 and natural killer (NK) cells by sulfated polysaccharides extracted from Astragalus membranaceus rootsProcess Biochemistry 2020; 97: 140 doi: 10.1016/j.procbio.2020.06.021
3
Wen Liu, Fang-Fang Gao, Qun Li, Jia-Wei Lv, Ying Wang, Peng-Chao Hu, Qing-Ming Xiang, Lei Wei. Protective Effect of Astragalus polysaccharides on Liver Injury Induced by Several Different Chemotherapeutics in MiceAsian Pacific Journal of Cancer Prevention 2015; 15(23): 10413 doi: 10.7314/APJCP.2014.15.23.10413
4
Yalong Lu, Dehui Lin, Wenfeng Li, Xingbin Yang. Non-digestible stachyose promotes bioavailability of genistein through inhibiting intestinal degradation and first-pass metabolism of genistein in miceFood & Nutrition Research 2017; 61(1): 1369343 doi: 10.1080/16546628.2017.1369343
5
Yeehong Jung, Uimin Jerng, Sookyung Lee. A systematic review of anticancer effects of Radix AstragaliChinese Journal of Integrative Medicine 2016; 22(3): 225 doi: 10.1007/s11655-015-2324-x
6
Pengju Zhang, Jun Wang, Weixia Wang, Xiaohui Liu, Haiyan Liu, Xintao Li, Xinghong Wu. Astragalus polysaccharides enhance the immune response to avian infectious bronchitis virus vaccination in chickensMicrobial Pathogenesis 2017; 111: 81 doi: 10.1016/j.micpath.2017.08.023
7
Min Yang, Huan-Bing Lin, Sitang Gong, Pei-Yu Chen, Lan-Lan Geng, Yong-Mei Zeng, Ding-You Li. Effect of Astragalus polysaccharides on expression of TNF-α, IL-1β and NFATc4 in a rat model of experimental colitisCytokine 2014; 70(2): 81 doi: 10.1016/j.cyto.2014.07.250
8
Xiaoxia Li, Lu Qu, Yongzhe Dong, Lifeng Han, Erwei Liu, Shiming Fang, Yi Zhang, Tao Wang. A Review of Recent Research Progress on the Astragalus GenusMolecules 2014; 19(11): 18850 doi: 10.3390/molecules191118850
9
Hong-wei Wu, Jing Fang, Li-ying Tang, Peng Lu, Hai-yu Xu, Ye Zhao, De-feng Li, Yi Zhang, Mei-hong Fu, Hong-jun Yang. Quality Evaluation of Astragali Radix based on DPPH Radical Scavenging Activity and Chemical AnalysisChinese Herbal Medicines 2014; 6(4): 282 doi: 10.1016/S1674-6384(14)60043-5
10
Rui Jiao, Yingxia Liu, Hao Gao, Jia Xiao, Kwok Fai So. The Anti-Oxidant and Antitumor Properties of Plant PolysaccharidesThe American Journal of Chinese Medicine 2016; 44(03): 463 doi: 10.1142/S0192415X16500269
11
Loutfy H. Madkour. Nanoparticles Induce Oxidative and Endoplasmic Reticulum StressesNanomedicine and Nanotoxicology 2020; : 521 doi: 10.1007/978-3-030-37297-2_11
12
Ashraf Awad, Samah R. Khalil, Basma M. Hendam, Reda M. Abd El-Aziz, Mohamed M. M. Metwally, Tamer S. Imam. Protective potency of Astragalus polysaccharides against tilmicosin- induced cardiac injury via targeting oxidative stress and cell apoptosis-encoding pathways in ratEnvironmental Science and Pollution Research 2020; 27(17): 20861 doi: 10.1007/s11356-020-08565-y
13
Kena Lv, Jingjing Zhu, Shuangshuang Zheng, Zeren Jiao, Yi Nie, Fei Song, Tianqing Liu, Kedong Song. Evaluation of inhibitory effects of geniposide on a tumor model of human breast cancer based on 3D printed Cs/Gel hybrid scaffoldMaterials Science and Engineering: C 2021; 119: 111509 doi: 10.1016/j.msec.2020.111509
14
Fang Chen, Yong Sun, Shi-Lian Zheng, Yan Qin, David Julian McClements, Jiang-Ning Hu, Ze-Yuan Deng. Antitumor and immunomodulatory effects of ginsenoside Rh2 and its octyl ester derivative in H22 tumor-bearing miceJournal of Functional Foods 2017; 32: 382 doi: 10.1016/j.jff.2017.03.013
15
Hai-yu Ji, Juan Yu, An-jun Liu. Structural characterization of a low molecular weight polysaccharide from Grifola frondosa and its antitumor activity in H22 tumor-bearing miceJournal of Functional Foods 2019; 61: 103472 doi: 10.1016/j.jff.2019.103472
16
Sanjeev Banerjee, Mansi Parasramka, Shivani B. Paruthy. Polysaccharides2015; : 2179 doi: 10.1007/978-3-319-16298-0_26
17
Wenfang Li, Kedong Song, Shuping Wang, Chenghong Zhang, Meiling Zhuang, Yiwei Wang, Tianqing Liu. Anti-tumor potential of astragalus polysaccharides on breast cancer cell line mediated by macrophage activationMaterials Science and Engineering: C 2019; 98: 685 doi: 10.1016/j.msec.2019.01.025
18
Wenfang Li, Xueyan Hu, Shuping Wang, Hai Wang, Roxanne Parungao, Yiwei Wang, Tianqing Liu, Kedong Song. Detection and Evaluation of Anti‐Cancer Efficiency of Astragalus Polysaccharide Via a Tissue Engineered Tumor ModelMacromolecular Bioscience 2018; 18(11): 1800223 doi: 10.1002/mabi.201800223
19
Kai-ping Wang, Qi-lin Zhang, Ying Liu, Jun Wang, Yao Cheng, Yu Zhang. Structure and Inducing Tumor Cell Apoptosis Activity of Polysaccharides Isolated from Lentinus edodesJournal of Agricultural and Food Chemistry 2013; 61(41): 9849 doi: 10.1021/jf403291w
20
Bing Hu, Shuang-Shuang Wang, Qin Du. Traditional Chinese medicine for prevention and treatment of hepatocarcinoma: From bench to bedsideWorld Journal of Hepatology 2015; 7(9): 1209-1232 doi: 10.4254/wjh.v7.i9.1209
21
Maha A. Salem, Mai M. Farid, Mona El-Shabrawy, Reda Mohammed, Sameh R. Hussein, Mona M. Marzouk. Spectrometric analysis, chemical constituents and cytotoxic evaluation of Astragalus sieberi DC. (Fabaceae)Scientific African 2020; 7: e00221 doi: 10.1016/j.sciaf.2019.e00221
22
Loutfy H. Madkour. Reactive Oxygen Species (ROS), Nanoparticles, and Endoplasmic Reticulum (ER) Stress-Induced Cell Death Mechanisms2020; : 623 doi: 10.1016/B978-0-12-822481-6.00022-0
23
Cong Wang, Liubin Guo, Saiqi Wang, Junwei Wang, Yongmei Li, Yinhui Dou, Ran Wang, Hongge Shi, Yu Ke, Hongmin Liu. Anti-proliferative effect of Jesridonin on paclitaxel-resistant EC109 human esophageal carcinoma cellsInternational Journal of Molecular Medicine 2017; 39(3): 645 doi: 10.3892/ijmm.2017.2867
24
Zhen Zhou, Minhua Meng, Haifeng Ni. Chemosensitizing Effect of Astragalus Polysaccharides on Nasopharyngeal Carcinoma Cells by Inducing Apoptosis and Modulating Expression of Bax/Bcl-2 Ratio and CaspasesMedical Science Monitor 2017; 23: 462 doi: 10.12659/MSM.903170
25
Jun Zhao, Guangtao Du, Yan Su, Guoqiang Shao, Zizheng Wang, Longbao Xu. Preliminary Study of the Biodegradation and the Correlation Between In Vitro and In Vivo Release of 32P-Chromic Phosphate-Poly(L-lactide) SeedsCancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals 2013; 28(10): 703 doi: 10.1089/cbr.2013.1484
26
Lijing Zhou, Zijing Liu, Zhixue Wang, Shuang Yu, Tingting Long, Xing Zhou, Yixi Bao. Astragalus polysaccharides exerts immunomodulatory effects via TLR4-mediated MyD88-dependent signaling pathway in vitro and in vivoScientific Reports 2017; 7(1) doi: 10.1038/srep44822
27
Sanjeev Banerjee, Mansi Parasramka, Shivani B. Paruthy. Polysaccharides2015; : 1 doi: 10.1007/978-3-319-03751-6_26-1
28
Ling Fu, Fen Yin, Xiao-Rui Li, Bing-Kai Han, Chuang Zhang, Jun-Wei Wang, Yu-Qing Wang, Yue-Feng Bi, Hong-Min Liu. Generation and characterization of a paclitaxel-resistant human gastric carcinoma cell lineAnti-Cancer Drugs 2018; 29(6): 491 doi: 10.1097/CAD.0000000000000601
29
Caihong Li, Li Hong, Cheng Liu, Jie Min, Ming Hu, Wenjun Guo. Astragalus polysaccharides increase the sensitivity of SKOV3 cells to cisplatinArchives of Gynecology and Obstetrics 2018; 297(2): 381 doi: 10.1007/s00404-017-4580-9
30
Wenfang Li, Xueyan Hu, Shuping Wang, Zeren Jiao, Tongyi Sun, Tianqing Liu, Kedong Song. Characterization and anti-tumor bioactivity of astragalus polysaccharides by immunomodulationInternational Journal of Biological Macromolecules 2020; 145: 985 doi: 10.1016/j.ijbiomac.2019.09.189
31
Yijun Zheng, Weiyu Ren, Lina Zhang, Yuemei Zhang, Dongling Liu, Yongqi Liu. A Review of the Pharmacological Action of Astragalus PolysaccharideFrontiers in Pharmacology 2020; 11 doi: 10.3389/fphar.2020.00349
32
Bing Hu, Hong-Mei An, Shuang-Shuang Wang, Jin-Jun Chen, Ling Xu. Preventive and Therapeutic Effects of Chinese Herbal Compounds against Hepatocellular CarcinomaMolecules 2016; 21(2): 142 doi: 10.3390/molecules21020142
33
Yumei Zhou, Yuhan Zong, Zihao Liu, Haihong Zhao, Xiaoshan Zhao, Ji Wang, Junyan Liu. Astragalus Polysaccharides Enhance the Immune Response to OVA Antigen in BALB/c MiceBioMed Research International 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/9976079
34
Shaoping Nie, Steve W. Cui, Mingyong Xie. Bioactive Polysaccharides2018; : 483 doi: 10.1016/B978-0-12-809418-1.00010-1
35
CONG WANG, LIU-BIN GUO, JUN-YUAN MA, YONG-MEI LI, HONG-MIN LIU. Establishment and characterization of a paclitaxel-resistant human esophageal carcinoma cell lineInternational Journal of Oncology 2013; 43(5): 1607 doi: 10.3892/ijo.2013.2083
36
Guiping Gong, Qian Liu, Yangni Deng, Tiantian Dang, Wei Dai, Tingting Liu, Yang Liu, Jing Sun, Langhong Wang, Yuxia Liu, Tingting Sun, Shuang Song, Zhongfu Wang, Linjuan Huang. Arabinogalactan derived from Lycium barbarum fruit inhibits cancer cell growth via cell cycle arrest and apoptosisInternational Journal of Biological Macromolecules 2020; 149: 639 doi: 10.1016/j.ijbiomac.2020.01.251
37
Erqun Song, Weiye Han, Cheng Li, Dan Cheng, Lingrui Li, Lichao Liu, Guizhi Zhu, Yang Song, Weihong Tan. Hyaluronic Acid-Decorated Graphene Oxide Nanohybrids as Nanocarriers for Targeted and pH-Responsive Anticancer Drug DeliveryACS Applied Materials & Interfaces 2014; 6(15): 11882 doi: 10.1021/am502423r
38
Buyun Ding, Ping Chen, Yan Kong, Yingjie Zhai, Xin Pang, Jinfeng Dou, Guangxi Zhai. Preparation and evaluation of folate-modified lipid nanocapsules for quercetin deliveryJournal of Drug Targeting 2014; 22(1): 67 doi: 10.3109/1061186X.2013.839685
39
Ying Liu, Xiaotong Zhao, Tingting Lin, Qing Wang, Yanqing Zhang, Junbo Xie. Molecular mechanisms of polysaccharides from Ziziphus jujuba Mill var. spinosa seeds regulating the bioavailability of spinosin and preventing colitisInternational Journal of Biological Macromolecules 2020; 163: 1393 doi: 10.1016/j.ijbiomac.2020.07.229
40
Mingliang Jin, Ke Zhao, Qingsheng Huang, Peng Shang. Structural features and biological activities of the polysaccharides from Astragalus membranaceusInternational Journal of Biological Macromolecules 2014; 64: 257 doi: 10.1016/j.ijbiomac.2013.12.002
41
Wei Wei, Zhi-Peng Li, Zhao-Xiang Bian, Quan-Bin Han. Astragalus Polysaccharide RAP Induces Macrophage Phenotype Polarization to M1 via the Notch Signaling PathwayMolecules 2019; 24(10): 2016 doi: 10.3390/molecules24102016
42
Hung-Chih Lai, Jo-Pai Chen. Immuno-potentiating effects of Astragalus polysaccharides: A mini-literature reviewJournal of Cancer Research and Practice 2020; 7(3): 99 doi: 10.4103/JCRP.JCRP_3_20
43
Fanming Kong, Tianqi Chen, Xiaojiang Li, Yingjie Jia. The Current Application and Future Prospects of Astragalus Polysaccharide Combined With Cancer Immunotherapy: A ReviewFrontiers in Pharmacology 2021; 12 doi: 10.3389/fphar.2021.737674
44
Wen-Hai Huang, Wei-Rong Liao, Rong-Xun Sun. Astragalus polysaccharide induces the apoptosis of human hepatocellular carcinoma cells by decreasing the expression of Notch1International Journal of Molecular Medicine 2016; 38(2): 551 doi: 10.3892/ijmm.2016.2632
45
Jiyao Sheng, Xiaohan Zou, Ziqian Cheng, Yien Xiang, Wei Yang, Yang Lin, Ranji Cui. Recent Advances in Herbal Medicines for Digestive System MalignanciesFrontiers in Pharmacology 2018; 9 doi: 10.3389/fphar.2018.01249
46
Yaoyao Dai, Sicheng Gao, Xing Liu, Qin Gao, Lan Zhang, Xingliang Fan, Junfeng Zhu. Effect of Aidi Injection plus TACE on Hepatocellular Carcinoma: A Meta-Analysis of Randomized Controlled TrialsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/9196409
47
Wei-wei Guo, Qian-xiao Zhang, Yu Du, Jun-ting Guo, Ting-ting Zhao, Li-ping Bai, Xi-qiang An. Immunomodulatory activity of polysaccharides from Brassica rapa by activating Akt/NF-κB signalingChinese Herbal Medicines 2021;  doi: 10.1016/j.chmed.2021.10.003
48
Xuan Wang, Jieyu Ding, Yuanyuan Feng, Lingling Weng, Guangqiang Zhao, Jianfeng Xiang, Minguang Zhang, Dongwei Xing. Targeting of growth factors in the treatment of hepatocellular carcinoma: The potentials of polysaccharidesOncology Letters 2017; 13(3): 1509 doi: 10.3892/ol.2017.5602
49
Ling Jin, Meng Xu, Xue-Hua Luo, Xiao-Feng Zhu. Stephania Tetrandra and Ginseng-Containing Chinese Herbal Formulation NSENL Reverses Cisplatin Resistance in Lung Cancer XenograftsThe American Journal of Chinese Medicine 2017; 45(02): 385 doi: 10.1142/S0192415X17500240
50
Hong Shen, Xue-Jiao Gao, Ting Li, Wang-Hui Jing, Bei-Lei Han, Yu-Meng Jia, Nan Hu, Zhi-Xiang Yan, Song-Lin Li, Ru Yan. Ginseng polysaccharides enhanced ginsenoside Rb1 and microbial metabolites exposure through enhancing intestinal absorption and affecting gut microbial metabolismJournal of Ethnopharmacology 2018; 216: 47 doi: 10.1016/j.jep.2018.01.021
51
Shanqi Guo, Baojie Ma, Xingkang Jiang, Xiaojiang Li, Yingjie Jia. Astragalus Polysaccharides Inhibits Tumorigenesis and Lipid Metabolism Through miR-138-5p/SIRT1/SREBP1 Pathway in Prostate CancerFrontiers in Pharmacology 2020; 11 doi: 10.3389/fphar.2020.00598
52
Wenfeng Li, Yalong Lu, Di Huang, Xiao Han, Xingbin Yang. Effects of stachyose on absorption and transportation of tea catechins in mice: possible role of Phase II metabolic enzymes and efflux transporters inhibition by stachyoseFood & Nutrition Research 2016; 60(1): 32783 doi: 10.3402/fnr.v60.32783