BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Xie T, Wang ZG, Zhang JL, Liu H. X-ray repair cross-complementing group 1 polymorphisms and hepatocellular carcinoma: A meta-analysis. World J Gastroenterol 2012; 18(31): 4207-4214 [PMID: 22919255 DOI: 10.3748/wjg.v18.i31.4207]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v18/i31/4207.htm
Number Citing Articles
1
Lei Jiang, Xiao Fang, Yi Bao, Jue-Yu Zhou, Xiao-Yan Shen, Mao-Hua Ding, Yi Chen, Guo-Han Hu, Yi-Cheng Lu, Michael Scheurer. Association between the XRCC1 Polymorphisms and Glioma Risk: A Meta-Analysis of Case-Control StudiesPLoS ONE 2013; 8(1): e55597 doi: 10.1371/journal.pone.0055597
2
Yi Bao, Lei Jiang, Jue-Yu Zhou, Jun-Jie Zou, Jiao-Yang Zheng, Xiang-Fang Chen, Zhi-Min Liu, Yong-Quan Shi, Olga Y. Gorlova. XRCC1 Gene Polymorphisms and the Risk of Differentiated Thyroid Carcinoma (DTC): A Meta-Analysis of Case-Control StudiesPLoS ONE 2013; 8(5): e64851 doi: 10.1371/journal.pone.0064851
3
Yunpeng Qi, Lianhua Cui, Yang Song, Na Li. XRCC1 Arg399Gln genetic polymorphism and the risk of hepatocellular carcinoma: a meta-analysisMolecular Biology Reports 2014; 41(2): 879 doi: 10.1007/s11033-013-2929-0
4
Liu Yi, He Xiao-feng, Lu Yun-tao, Long Hao, Song Ye, Qi Song-tao, Balraj Mittal. Association between the XRCC1 Arg399Gln Polymorphism and Risk of Cancer: Evidence from 297 Case–Control StudiesPLoS ONE 2013; 8(10): e78071 doi: 10.1371/journal.pone.0078071
5
Dong Mao, Yun Zhang, Hang Lu, Xiaoguang Fu. Association between X-ray repair cross-complementing group 1 Arg194Trp polymorphism and colorectal cancer riskTumor Biology 2013; 34(5): 2529 doi: 10.1007/s13277-013-0760-9
6
Concetta Santonocito, Margherita Scapaticci, Bojan Nedovic, Eleonora B. Annicchiarico, Donatella Guarino, Emanuele Leoncini, Stefania Boccia, Antonio Gasbarrini, Ettore Capoluongo. XRCC1Arg399Gln Gene Polymorphism and Hepatocellular Carcinoma Risk in the Italian PopulationThe International Journal of Biological Markers 2017; 32(2): 190 doi: 10.5301/jbm.5000241
7
Ya-Dong Wang, Wen-Long Zhai, Hai-Yu Wang, Xiang-Qun Xia. An Updated Meta-analysis on the Association of X-Ray Repair Cross Complementing Group 1 Codon 399 Polymorphism with Hepatocellular Carcinoma RiskAsian Pacific Journal of Cancer Prevention 2014; 15(11): 4443 doi: 10.7314/APJCP.2014.15.11.4443
8
Yan Pan, Lei Zhao, Xing-Miao Chen, Yong Gu, Jian-Gang Shen, Lu-Ming Liu. The XRCC1 Arg399Gln Genetic Polymorphism Contributes to Hepatocellular Carcinoma Susceptibility: An Updated Meta-analysisAsian Pacific Journal of Cancer Prevention 2013; 14(10): 5761 doi: 10.7314/APJCP.2013.14.10.5761
9
Bengang Wang, Qian Xu, Huai-wei Yang, Li-ping Sun, Yuan Yuan. The association of six polymorphisms of five genes involved in three steps of nucleotide excision repair pathways with hepatocellular cancer riskOncotarget 2016; 7(15): 20357 doi: 10.18632/oncotarget.7952
10
Neha Merchant, Afroz Alam, L.V.K.S. Bhaskar. The correlation between hepatocellular carcinoma susceptibility and XRCC1 polymorphisms Arg194Trp, Arg280His, and Arg399Gln – A meta-analysisHuman Gene 2023; 36: 201165 doi: 10.1016/j.humgen.2023.201165